Tilburg University Campus
TILBURG

Tilburg University is een internationaal georiënteerde universiteit met ruim 17 duizend studenten. De universiteit groeit en bloeit. Studentenaantallen nemen toe waardoor de voorzieningen en de gebouwen mee zullen groeien met de ontwikkelingen. Tegelijkertijd is er sprake van een kwaliteitsslag, waarbij de ruimtelijke omgeving rond de gebouwen en die van de campus als geheel veel aandacht krijgt.

Studio Hartzema is betrokken bij het ontwerp van de hoofdstructuur van de campus en bij de studie naar drie nieuwbouwlocaties, waaronder de transformatie van sportcentrum Olympia.

TiU Campus op het scharnierpunt tussen stad en natuur

TILBURGSE BOSCAMPUS

De campus van Tilburg University is bijzonder. Gelegen op het scharnierpunt tussen stad en landschap, tegen het Oude Warandebos aan, is het een echte boscampus. De bossfeer is niet alleen in de omgeving, maar ook op de campus zelf nog sterk aanwezig. Mede door de relatief afgelegen ligging hangt op de campus een ontspannen sfeer. De gebouwen liggen in het groen en zijn ingebed in een mooie bomenlaag, die op sommige plekken parkachtig en op andere meer een bosachtige sfeer geeft. Het geheel wordt bijeengehouden door een goed werkende esplanade in oost-west richting. Zowel voor de oriëntatie binnen de campus als voor de aanhechting op de omgeving heeft de esplanade betekenis.

.
'De basis is een verbeterde ruimtelijke en landschappelijke hoofdstructuur, waarbinnen de universiteit op meerdere locaties haar capaciteit vergroot.'
.

IDENTITEIT EN WAARDEN

Openheid en landschappelijkheid worden in het bestaande Masterplan beschreven als de belangrijkste dragers van de ruimtelijke ordening. Wanneer ontmoeting hier als derde laag aan wordt toegevoegd ontstaat een beeld van de campus die de ruimtelijke vertaling is van veel inhoudelijke doelstellingen van Tilburg University. Hierbij horen uitwisseling van kennis, ontmoeting (gepland en ongepland) tussen mensen met verschillende achtergronden en van verschillende disciplines, maar ook de relatie tussen de universiteit en zijn omgeving. Deze waarden kunnen hun vertaling vinden in de gelaagde campus.

SAMENSPEL VAN RUIMTES

Door de ligging van de campus in een boskamer en de oriëntatie van gebouwen ten opzichte van elkaar, ontstaat een samenspel van diverse ruimtes. De ruimtes hebben verschillende karakters; groene open plekken worden afgewisseld door voorpleinen. Hierdoor onstaan intieme en openbare plekken. De esplanade vormt de ruggengraat van de campus. Gebouwen op de campus kaderen de ruimtes niet in, maar maken overlappende, open ruimtes. De lange zichtlijnen die hierdoor ontstaan geven overzicht en openheid.

Vernieuwde landschappelijke inrichting

LANDSCAPING

De ligging van de Tilburg University campus in het bos is uniek. Met het slopen van oude gebouwen en het bouwen van nieuwe ontstaan kansen voor de landschappelijke inrichting van de campus. In samenwerking met Evelien de Mey Tuin en Landschap is hieraan ontworpen met als doel de landschappelijke kwaliteit van de campus te versterken. Naast het ontwerp van groenstructuren worden ook thema’s als reliëf, water, padenstructuur, parkeren en inrichtingselementen aangeraakt.

.
NB2 nestelt zich half in de bosrand

NIEUWBOUW 2

Nieuwbouw 2 bevindt zich in de uiterste noordoosthoek van de Boscampus. Met de uitwerking van volume en positie wordt een nieuw gezicht van de Campus voorgesteld. Een vierkant volume wordt geplaatst, dat half uit de bosrand steekt. Vanuit station Tilburg Universiteit gezien vormt dit de toegang tot de campus. Eenmaal voorbij het gebouw staat men in een open boskamer: het Evenementenplein. Diagonaal door deze groene plek brengt een pad de bezoeker bij het toekomstige restaurant (NB3), waar ook de studieverenigingen zich zullen bevinden.
NB2 vormt in programma een uitbreiding op het aantal collegezalen en studieplekken van de universiteit.

Impressie Westelijke campusentree

NIEUWBOUW 3

Nieuwbouw 3 neemt een centrale plek in op de campus van Tilburg University. Deels door zijn ligging maar voornamelijk door zijn functie. In het nieuwe gebouw wordt op de onderste twee lagen het Food Court ondergebracht en op de bovenste twee lagen de studieverenigingen. Dit sociale centrum van de campus krijgt een transparante uitstraling waardoor ontmoeting en interactie op een laagdrempelige manier wordt gestimuleerd.

Als in de toekomst het Warande-gebouw wordt gesloopt ontstaat een grote ruimte waar de westelijke campusentree een eigen gezicht kan krijgen.

De oude Mensa, nu monument, voor sportcentrum Olympia

NIEUWBOUW 5, OLYMPIA

Sportcomplex Olympia ligt enkele honderden meters buiten de Boscampus. Door de groei van studenten bestaat de behoefte om het bestaande sportcomplex uit te breiden. De uitbreiding, onder de werknaam ‘Nieuwbouw 5’ zal een verdubbeling van de sportvoorzieningen betekenen. De beoogde uitbreiding zal naast het huidige complex komen. Een deel van het aangrenzende oude pand zal worden gesloopt. Het karakteristieke hoekgebouw (oude Mensa) wordt monument en blijft staan.

Gegevens

Opdrachtgever
Tilburg University
Type opdracht
Campus
Omvang
Tilburg University Campus
Looptijd
juli 2019 - heden
Status
in ontwikkeling
Ontwerpteam
Pim Heikoop (projectleiding), Federica Francalancia, Dylan van Wel, Sába Schramkó, Pieter Scholten
In samenwerking met
Evelien de Mey Tuin en Landschap

Alle werken

Deel deze pagina