Ruimte maken Ruimte laten

Studio Hartzema maakt ontwerpen voor stad, gebouwen en ruimte. We hebben een duidelijke visie hoe kunnen bijdragen de wereld mooier en groter te maken en sluiten geen compromissen als het gaat om kwaliteit.

Onze ontwerphouding is open en respectvol en we streven naar excellentie. Op dezelfde manier benaderen we iedereen die bij het ontwerp betrokken is als de omgeving waarin we werken.

Studio Hartzema voorziet een toekomst voor ingewikkelde ruimtelijke opgaven door deze te ontleden en te voorzien van eenvoudige oplossingen en alternatieven. Met deze toewijding werken we aan grootse plannen en de kleinste details.

Studio

TeamContact

Ons werk

We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat! Ons werk is te verdelen in onderzoeken, masterplannen en bouwen. Deze drie beïnvloeden elkaar voortdurend. Specifieke werkgebieden daar binnen zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, wonen, binnenstedelijk bouwen en buitenruimte.


Onderzoeken

We doen fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimte ervaren – naar de opzet van gebouwen en steden en welke effecten dat heeft op het gebruik. In dat kader verrichten we bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar infrastructuur, hoe iedere cultuur bepaalde wegen voortbrengt en welke invloed dat heeft op onze beeldvorming van een plek. Bekijk werken


Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten immers lang mee. Heldere principes geven houvast en bieden vrijheid. Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Bekijk werken


Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze aandacht voor de juiste materialen en detaillering. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Tijdlijn

8 december 2020

Opdracht Kraaihoek Papendrecht

Studio Hartzema heeft van de gemeente Papendrecht en woningbouwvereniging Woonkracht10 gezamenlijk een opdracht gekregen bij de transformatie van de wijk Kraaihoek. Lees meer

27 november 2020

Oplevering Nieuweroord!

Na iets meer dan vijf jaar na de eerste inzending van de tender en exact 100 jaar na de oplevering van het origineel zijn de laatste sleutels overhandigd aan de bewoners van Nieuweroord in Leiden. Lees meer

4 november 2020

Amsterdam UMC Imaging Center: Zorggebouw van het Jaar 2020

Deze week ontving Amsterdam UMC Imaging Center de Architectenweb Zorggebouw van het Jaar Award 2020. Samen met Wiegerinck en alle andere betrokkenen zijn we super trots op deze erkenning! Het transparante gebouw, volgens de jury technisch en tegelijk humaan, is het eerste dat gebouwd wordt binnen het Masterplan dat Studio Hartzema heeft opgesteld. Het stedenbouwkundig Masterplan voorziet in een grote botanische binnentuin die wordt omsloten door een reeks gebouwen. Deze worden bijeengehouden door een dubbelhoge intermediaire zuilengang rond de tuin waarvan het eerste deel nu samen met het Imaging Center is gerealiseerd. Lees meer hier.

Overzicht