Ruimte maken Ruimte laten

Studio Hartzema maakt ontwerpen voor stad, gebouwen en ruimte. We hebben een duidelijke visie hoe kunnen bijdragen de wereld mooier en groter te maken en sluiten geen compromissen als het gaat om kwaliteit.

Onze ontwerphouding is open en respectvol en we streven naar excellentie. Op dezelfde manier benaderen we iedereen die bij het ontwerp betrokken is als de omgeving waarin we werken.

Studio Hartzema voorziet een toekomst voor ingewikkelde ruimtelijke opgaven door deze te ontleden en te voorzien van eenvoudige oplossingen en alternatieven. Met deze toewijding werken we aan grootse plannen en de kleinste details.

Studio

TeamContact

Ons werk

We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat! Ons werk is te verdelen in onderzoeken, masterplannen en bouwen. Deze drie beïnvloeden elkaar voortdurend. Specifieke werkgebieden daar binnen zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, wonen, binnenstedelijk bouwen en buitenruimte.


Onderzoeken

We doen fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimte ervaren – naar de opzet van gebouwen en steden en welke effecten dat heeft op het gebruik. In dat kader verrichten we bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar infrastructuur, hoe iedere cultuur bepaalde wegen voortbrengt en welke invloed dat heeft op onze beeldvorming van een plek. Bekijk werken


Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten immers lang mee. Heldere principes geven houvast en bieden vrijheid. Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Bekijk werken


Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze aandacht voor de juiste materialen en detaillering. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Tijdlijn

4 november 2020

Amsterdam UMC Imaging Center: Zorggebouw van het Jaar 2020

Deze week ontving Amsterdam UMC Imaging Center de Architectenweb Zorggebouw van het Jaar Award 2020. Samen met Wiegerinck en alle andere betrokkenen zijn we super trots op deze erkenning! Het transparante gebouw, volgens de jury technisch en tegelijk humaan, is het eerste dat gebouwd wordt binnen het Masterplan dat Studio Hartzema heeft opgesteld. Het stedenbouwkundig Masterplan voorziet in een grote botanische binnentuin die wordt omsloten door een reeks gebouwen. Deze worden bijeengehouden door een dubbelhoge intermediaire zuilengang rond de tuin waarvan het eerste deel nu samen met het Imaging Center is gerealiseerd. Lees meer hier.

17 september 2020

De Architect – Feyenoord Park, missie voltooid

Mooi artikel over onze schets voor Feyenoord City in de Architect NL ! ''Komende week gaat het besluit vallen over de toekomst van Feyenoord City. Tegenover de vurige wens dit stadsdeel tot ontwikkeling te brengen, staat onzekerheid over de uitvoerbaarheid van het nieuwe stadion. Henk Hartzema pleit voor een Feyenoord City met een stadspark aan de Nieuwe Maas."  Lees het volledige artikel hier.

9 september 2020

Nieuw park aan de Maas

Deze zomer heeft Studio Hartzema aan een beeld gewerkt voor Feyenoord City. De Nieuwe Kuip gold lang als de aanjager van de stedelijke ontwikkelingen in dit deel van 'Zuid', en terecht. In het kielzog van een dergelijke ontwikkeling kan de omgeving in beweging komen. Tegelijkertijd is het maar de vraag of de Nieuwe Kuip er moet komen. Wie beelden uit de jaren '90 bekijkt ziet een halfgevuld stadion en zelfs binnen twee jaar na het laatste kampioenschap was de Kuip niet altijd uitverkocht. En het is de vraag of het nieuwe stadion hier moet komen. Of de rivieroevers zoveel gezelliger worden met een gesloten doos. Niet voor niets zijn, los nog van de sentimenten over de Kuip zelf, de meningen verdeeld. De club twijfelt. Feit is wel dat straks, door de monumentale status van de huidige Kuip, er twee ruimtevreters in dit gebied staan. Niet optimaal voor de een stad waar de ruimte schaars wordt. Een stadion met toebehoren beslaat al gauw 10ha. Dat is de helft van het Park bij de Euromast. Denk de Nieuwe Kuip dus even weg en er ligt hier een park aan de Maas. Een plek waar Zuid verbonden wordt met de rivier en de 3.000 geplande woningen ineens een geweldige ligging krijgen. Een prachtige en duurzame gebiedsontwikkeling dankzij de Nieuwe Kuip. Missie volbracht!

Overzicht