Ruimte maken Ruimte laten

Studio Hartzema maakt ontwerpen voor stad, gebouwen en ruimte. We hebben een duidelijke visie hoe kunnen bijdragen de wereld mooier en groter te maken en sluiten geen compromissen als het gaat om kwaliteit.

Onze ontwerphouding is open en respectvol en we streven naar excellentie. Op dezelfde manier benaderen we iedereen die bij het ontwerp betrokken is als de omgeving waarin we werken.

Studio Hartzema voorziet een toekomst voor ingewikkelde ruimtelijke opgaven door deze te ontleden en te voorzien van eenvoudige oplossingen en alternatieven. Met deze toewijding werken we aan grootse plannen en de kleinste details.

Studio

TeamContact

Ons werk

We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat! Ons werk is te verdelen in onderzoeken, masterplannen en bouwen. Deze drie beïnvloeden elkaar voortdurend. Specifieke werkgebieden daar binnen zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, wonen, binnenstedelijk bouwen en buitenruimte.


Onderzoeken

We doen fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimte ervaren – naar de opzet van gebouwen en steden en welke effecten dat heeft op het gebruik. In dat kader verrichten we bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar infrastructuur, hoe iedere cultuur bepaalde wegen voortbrengt en welke invloed dat heeft op onze beeldvorming van een plek. Bekijk werken


Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten immers lang mee. Heldere principes geven houvast en bieden vrijheid. Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Bekijk werken


Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze aandacht voor de juiste materialen en detaillering. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Tijdlijn

9 juli 2021

Radical Spaces wordt voltooid

In 2021 werden Studio Hartzema en FRESH geselecteerd voor het Bouwen aan talent programma door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In samenwerking met Isabel Recubenis heeft onze studio ontwerpend onderzoek uitgevoerd en een atlas ontwikkeld voor de grootstedelijke structuren in de Randstad. Deze atlas, weergegeven op verschillende manieren – tekeneningen, diagrammen, afbeeldingen – onthult verborgen relaties tussen de gebouwde omgeving, het groen en de stadsbewoner door middel van diachrone, ruimtelijke & kwantitatieve en perceptuele middelen. Lees meer hier.

2 juli 2021

Land of Hope op TU Delft Flows Platform

Deze week werd ons artikel Land of Hope: A radical account on Randstad’s unbuilt land and its role in Dutch planning op TU Delft Flows Platform gepubliceerd! Het artikel gaat over de transformatie van de onbebouwde ruimte van de Randstad als gevolg van de energietransitie, klimaatadaptatie en verstedelijking. Hierin bespreken wij ook de noodzaak van grootschalige interventies, radicale scenario's en verbeelding. Lees hier het volledige artikel.

18 mei 2021

Participatie Kessler Park en omgeving, Rijswijk

Ondanks alle beperkingen wordt er nog volop ontworpen aan onze steden, misschien nog wel meer dan voorheen. Voor Kessler Park en omgeving werkt Studio Hartzema, samen met gemeente Rijswijk en stakeholders, aan een stedenbouwkundig kader. Gisteren was er een participatiebijeenkomst die vanuit een studio in het Stadhuis werd geregisseerd. Anders dan samen in een zaal rond tekeningen en maquette, maar een goed alternatief voor Henk Hartzema om een toelichting te geven en het gesprek te voeren. Lees meer

20 april 2021

Inspiratiebijeenkomst Leiden Bio Science Park

Jaarlijks wordt in het LBSP een inspiratiesessie gehouden voor iedereen die namens de gemeente in het projectteam met de ontwikkeling van dit gebied zijn verbonden. En dat zijn er nogal wat. Meer dan dertig mensen hebben via Teams een rondgang van het Innovation District gevolgd. Henk Hartzema ging samen met stedenbouwkundige Leon de Laat door het park om ontwikkelingen te tonen en toe te lichten. Op de foto een interview met de projectleider van de BAM die de werkzaamheden voor de Groene Hartlijn ter hand gaat nemen.

Overzicht