Ruimte maken Ruimte laten

Studio Hartzema maakt ontwerpen voor de stad, de gebouwen en de ruimte tussen de gebouwen. Werkend vanuit de inhoud en de plek betrekken we alle relevante aspecten en deelnemers in het proces. Samen werken we toe naar ontwerpen die uitblinken in helderheid en kracht. Met dezelfde toewijding ontwikkelen we zowel grootse plannen als de kleinste details.

We maken de wereld graag een beetje mooier, beter of groter. Door ruimte te maken, maar ook door ruimte te laten.

Studio

Studio Hartzema bestaat uit een team van zeer gemotiveerde en goed opgeleide mensen – architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten, inclusief ondersteuning. Vanuit ons kantoor in Rotterdam werken we aan omvangrijke gebiedsontwikkelingen, maar we ontwerpen ook op de schaal van een enkel gebouw of een specifiek ruimtelijk vraagstuk. In alle gevallen in nauwe samenwerking met andere experts. We benoemen onze gezamenlijke missie en zoeken naar het bijzondere van de opgave.

Ons kantoor is opgericht in 2005. Sinds die tijd hebben we voor veel verschillende opdrachtgevers gewerkt in de publieke en private sector. Deels werken we nog steeds voor de opdrachtgevers van het eerste uur. Langdurige werkrelaties horen bij ons vak en passen ook echt bij ons. We denken wat verder, we zoeken eens iets uit. We willen weten hoe dingen zitten. Het is een grondigheid die commitment vraagt.

TeamContact

Ons werk

We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat! Ons werk is te verdelen in onderzoeken, masterplannen en bouwen. Deze drie beïnvloeden elkaar voortdurend. Specifieke werkgebieden daar binnen zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, wonen, binnenstedelijk bouwen en buitenruimte.


Onderzoeken

We doen fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimte ervaren – naar de opzet van gebouwen en steden en welke effecten dat heeft op het gebruik. In dat kader verrichten we bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar infrastructuur, hoe iedere cultuur bepaalde wegen voortbrengt en welke invloed dat heeft op onze beeldvorming van een plek. Bekijk werken


Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten immers lang mee. Heldere principes geven houvast en bieden vrijheid. Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Bekijk werken


Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze aandacht voor de juiste materialen en detaillering. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Tijdlijn

1 november 2017

Stedenbouwkundig plan Amaliapark Baarn

Studio Hartzema heeft de opdracht gekregen een stedenbouwkundig plan op te stellen voor het Amaliapark in Baarn. Vastint Nederland is eigenaar van deze kantoorlocatie. Voorzien wordt in een transformatie van het landschappelijke terrein naar woningbouw. De uitgangspunten hiervoor zijn zeer gunstig dankzij de groene ligging dichtbij het centrum en het NS station. Het stedenbouwkundig ontwerp zal begin 2019 worden opgeleverd.

20 september 2017

Masterplan havengebied Plaspoelpolder Rijswijk

Studio Hartzema heeft de opdracht gekregen voor het maken van een masterplan voor het havengebied Plaspoelpolder in Rijswijk. Het masterplan bevat de invulling van de openbare ruimte en de bijbehorende ontwikkelgebieden. Het 19 hectare grote gebied zal in de toekomst transformeren naar gemengd stedelijk gebied.

10 augustus 2017

Summer School

Studio Hartzema organiseert samen met de gemeente Rotterdam en Ector Hoogstad Architecten een summer school voor internationale masterstudenten architectuur, stedenbouw en landschap. Op dit moment werken zij bij ons op kantoor aan een case study waarin stedelijke verdichting, verduurzaming, de ruimtelijke vormgeving van de kenniseconomie en de lange termijn woningbouwopgave van de stad Rotterdam samenkomen: de Kralingse Zoom. Lees meer

29 juni 2017

Hoogste punt bereikt voor VUmc Imaging Center Amsterdam

Op donderdag 29 juni 2017 was de viering van het hoogste punt van de nieuwbouw van het VUmc Imaging Center Amsterdam, ontworpen door Wiegerinck Architecten. In een manbak aan de hijskraan is Fokke Rakers, directeur van projectbureau huisvesting VUmc, naar de dakrand gehesen om de vlag te hijsen. Studio Hartzema maakt het masterplan voor de uitbreiding van het VUmc waarvan het Imaging Center het eerste gebouw is. Onderdeel van het Imaging Center is een colonnade die alle toekomstige gebouwen met elkaar gaat verbinden. Studio Hartzema is hiervan de architect. Lees meer

Overzicht