Ruimte maken Ruimte laten

Studio Hartzema maakt ontwerpen voor de stad, de gebouwen en de ruimte tussen de gebouwen. Werkend vanuit de inhoud en de plek betrekken we alle relevante aspecten en deelnemers in het proces. Samen werken we toe naar ontwerpen die uitblinken in helderheid en kracht. Met dezelfde toewijding ontwikkelen we zowel grootse plannen als de kleinste details.

We maken de wereld graag een beetje mooier, beter of groter. Door ruimte te maken, maar ook door ruimte te laten.

Studio

Studio Hartzema bestaat uit een team van zeer gemotiveerde en goed opgeleide mensen – architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten, inclusief ondersteuning. Vanuit ons kantoor in Rotterdam werken we aan omvangrijke gebiedsontwikkelingen, maar we ontwerpen ook op de schaal van een enkel gebouw of een specifiek ruimtelijk vraagstuk. In alle gevallen in nauwe samenwerking met andere experts. We benoemen onze gezamenlijke missie en zoeken naar het bijzondere van de opgave.

Ons kantoor is opgericht in 2005. Sinds die tijd hebben we voor veel verschillende opdrachtgevers gewerkt in de publieke en private sector. Deels werken we nog steeds voor de opdrachtgevers van het eerste uur. Langdurige werkrelaties horen bij ons vak en passen ook echt bij ons. We denken wat verder, we zoeken eens iets uit. We willen weten hoe dingen zitten. Het is een grondigheid die commitment vraagt.

TeamContact

Ons werk

We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat! Ons werk is te verdelen in onderzoeken, masterplannen en bouwen. Deze drie beïnvloeden elkaar voortdurend. Specifieke werkgebieden daar binnen zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, wonen, binnenstedelijk bouwen en buitenruimte.


Onderzoeken

We doen fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimte ervaren – naar de opzet van gebouwen en steden en welke effecten dat heeft op het gebruik. In dat kader verrichten we bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar infrastructuur, hoe iedere cultuur bepaalde wegen voortbrengt en welke invloed dat heeft op onze beeldvorming van een plek. Bekijk werken


Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten immers lang mee. Heldere principes geven houvast en bieden vrijheid. Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Bekijk werken


Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze aandacht voor de juiste materialen en detaillering. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Tijdlijn

31 oktober 2019

Eerste mijlpaal in de uitvoering van het Masterplan Amsterdam UMC

Vandaag, 31 oktober 2019, is het Amsterdam UMC Imaging Center officieel in gebruik genomen. Gevestigd op de Zuidas, zal het wereldwijd een unieke plaats innemen. Alleen hier komen klinische zorg, onderzoek en het ontwikkelen en bereiden van medicijnen samen onder één dak. Het gebouw is ontworpen door Wiegerinck en is het eerste conform het stedenbouwkundig Masterplan van Studio Hartzema. Het gehele spectrum van het grotere ruimtelijk concept tot gedetailleerde stedenbouwkundige handwerk komt in dit ontwerp samen. Lees hier verder onze nieuwsbrief.

15 oktober 2019

Raadsbehandeling Masterplan Stationskwartier Zwijndrecht

Het Stationskwartier wordt het levendige hart van Zwijndrecht. Een gebied waar met plezier gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Een plek met voldoende voorzieningen én een plek die uitstekend bereikbaar is via de A16, het water en het spoor. Het Stationskwartier biedt kansen en wordt de komende 10 jaar groots aangepakt en opnieuw ingericht. De kaders voor deze gebiedsontwikkeling zijn omschreven in een Masterplan opgesteld door Studio Hartzema in samenwerking met Inbo. Het college van B&W heeft het Masterplan op 15 oktober jl. voorgelegd aan de gemeenteraad.     Lees meer

2 oktober 2019

Oprichting FRESH

Per 1 oktober 2019 wordt door Studio Hartzema lopend onderzoek voortgezet en uitgebreid onder het label FRESH. Een grotere autonomie maakt het mogelijk fundamenteel onderzoek verder te verdiepen. FRESH zal dienen als een platform voor het verzamelen van al onze bestaande kennis, het uitvinden van nieuwe inzichten en het doorkijken naar een betere toekomst binnen de stedelijke complexiteit van vandaag. FRESH wordt geleid door Henk Hartzema en Aikaterina Myserli. Lees hier verder onze nieuwsbrief.

2 juli 2019

Ruimtelijke kaders voor het Havenkwartier Rijswijk

De afgelopen week heeft Studio Hartzema aan alle betrokkenen de ruimtelijke kaders voor het Havenkwartier in Rijswijk gepresenteerd. Dit deel van de Plaspoelpolder beloofd door transformatie en verdichting een aantrekkelijk werk- en woongebied te worden. De duurzame inrichting van de openbare ruimte en de nu nog verborgen bijzondere nautische kwaliteiten moeten het gaan doen! Nog de nodige hobbels te nemen maar een gezamenlijkheid is ervaren in de urgentie en in de meerwaarde voor Rijswijk. Studio Hartzema heeft getekend voor de ruimtelijke kaders in opdracht van de gemeente Rijswijk.

Overzicht