Ruimte maken Ruimte laten

Studio Hartzema maakt ontwerpen voor stad, gebouwen en ruimte. We hebben een duidelijke visie hoe kunnen bijdragen de wereld mooier en groter te maken en sluiten geen compromissen als het gaat om kwaliteit.

Onze ontwerphouding is open en respectvol en we streven naar excellentie. Op dezelfde manier benaderen we iedereen die bij het ontwerp betrokken is als de omgeving waarin we werken.

Studio Hartzema voorziet een toekomst voor ingewikkelde ruimtelijke opgaven door deze te ontleden en te voorzien van eenvoudige oplossingen en alternatieven. Met deze toewijding werken we aan grootse plannen en de kleinste details.

Studio

TeamContact

Ons werk

We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat! Ons werk is te verdelen in onderzoeken, masterplannen en bouwen. Deze drie beïnvloeden elkaar voortdurend. Specifieke werkgebieden daar binnen zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, wonen, binnenstedelijk bouwen en buitenruimte.


Onderzoeken

We doen fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimte ervaren – naar de opzet van gebouwen en steden en welke effecten dat heeft op het gebruik. In dat kader verrichten we bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar infrastructuur, hoe iedere cultuur bepaalde wegen voortbrengt en welke invloed dat heeft op onze beeldvorming van een plek. Bekijk werken


Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten immers lang mee. Heldere principes geven houvast en bieden vrijheid. Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Bekijk werken


Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze aandacht voor de juiste materialen en detaillering. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Tijdlijn

4 juni 2020

Nieuw artikel in Antagonismos Magazine: Inhabiting the Aftermath

Nieuw artikel gepubliceerd! In volume #06 van ANTAGONISMOS magazine - tijdschrift voor architectuur en stedenbouw - staat ons artikel “Inhabiting the Aftermath” van Henk Hartzema en Aikaterina Myserli. Dit artikel gaat over de transformatie van het Nederlandse landschap als gevolg van de energietransitie, klimaatadaptatie en verstedelijking. Hierin bespreken wij de noodzaak van projectieve scenario's en verbeelding. Lees hier het volledige artikel.

12 mei 2020

Studio Hartzema stedenbouwkundig adviseur van de Radboud Universiteit Nijmegen

Studio Hartzema is de stedenbouwkundig adviseur geworden van de Radboud Universiteit. Begin 2020 is de campusstrategie door de universiteit vastgesteld. Op basis hiervan wordt een Campusplan opgesteld. Studio Hartzema zal hierin samenwerken met Poelmans Reesink landschapsarchitecten. De campus beslaat een gebied van ongeveer 100ha in een bosrijke setting. In de Campusstrategie zijn zeven leidende principes benoemd. De Radboudcampus is inspirerend & verbindend, duurzaam & gezond, open, levendig, slim, persoonsgericht en betaalbaar. Deze zeven principes staan straks centraal in het Campusplan.

Overzicht