Ruimte maken Ruimte laten

Studio Hartzema maakt ontwerpen voor de stad, de gebouwen en de ruimte tussen de gebouwen. Werkend vanuit de inhoud en de plek betrekken we alle relevante aspecten en deelnemers in het proces. Samen werken we toe naar ontwerpen die uitblinken in helderheid en kracht. Met dezelfde toewijding ontwikkelen we zowel grootse plannen als de kleinste details.

We maken de wereld graag een beetje mooier, beter of groter. Door ruimte te maken, maar ook door ruimte te laten.

Studio

Studio Hartzema bestaat uit een team van zeer gemotiveerde en goed opgeleide mensen – architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten, inclusief ondersteuning. Vanuit ons kantoor in Rotterdam werken we aan omvangrijke gebiedsontwikkelingen, maar we ontwerpen ook op de schaal van een enkel gebouw of een specifiek ruimtelijk vraagstuk. In alle gevallen in nauwe samenwerking met andere experts. We benoemen onze gezamenlijke missie en zoeken naar het bijzondere van de opgave.

Ons kantoor is opgericht in 2005. Sinds die tijd hebben we voor veel verschillende opdrachtgevers gewerkt in de publieke en private sector. Deels werken we nog steeds voor de opdrachtgevers van het eerste uur. Langdurige werkrelaties horen bij ons vak en passen ook echt bij ons. We denken wat verder, we zoeken eens iets uit. We willen weten hoe dingen zitten. Het is een grondigheid die commitment vraagt.

TeamContact

Ons werk

We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat! Ons werk is te verdelen in onderzoeken, masterplannen en bouwen. Deze drie beïnvloeden elkaar voortdurend. Specifieke werkgebieden daar binnen zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, wonen, binnenstedelijk bouwen en buitenruimte.


Onderzoeken

We doen fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimte ervaren – naar de opzet van gebouwen en steden en welke effecten dat heeft op het gebruik. In dat kader verrichten we bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar infrastructuur, hoe iedere cultuur bepaalde wegen voortbrengt en welke invloed dat heeft op onze beeldvorming van een plek. Bekijk werken


Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten immers lang mee. Heldere principes geven houvast en bieden vrijheid. Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Bekijk werken


Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze aandacht voor de juiste materialen en detaillering. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Tijdlijn

12 mei 2020

Studio Hartzema stedenbouwkundig adviseur van de Radboud Universiteit Nijmegen

Studio Hartzema is de stedenbouwkundig adviseur geworden van de Radboud Universiteit. Begin 2020 is de campusstrategie door de universiteit vastgesteld. Op basis hiervan wordt een Campusplan opgesteld. Studio Hartzema zal hierin samenwerken met Poelmans Reesink landschapsarchitecten. De campus beslaat een gebied van ongeveer 100ha in een bosrijke setting. In de Campusstrategie zijn zeven leidende principes benoemd. De Radboudcampus is inspirerend & verbindend, duurzaam & gezond, open, levendig, slim, persoonsgericht en betaalbaar. Deze zeven principes staan straks centraal in het Campusplan.

6 mei 2020

Artikel op Archisearch

Op Archisearch is er vanaaf vandaag een artikel te lezen over ons ontwerp voor twee appartementengebouwen aan de Huidekoperstraat in Amsterdam! “Het complex volgt de oorspronkelijke parcellering van de straat en vindt haar inspiratie in de kwaliteiten van het Hollandse woonhuis. Het samenbrengen van vele afzonderlijke gegevens is gepaard gegaan met een grote mate van terughoudendheid in de totaalcompositie.“ Lees hier voor meer informatie.

28 april 2020

Land of Hope: Lancering van nieuw onderzoeksproject

Studio Hartzema en FRESH Research kondigen met plezier de start aan van het nieuwe onderzoeksproject Land of Hope. Met Land of Hope willen Studio Hartzema en FRESH de onbebouwde ruimte van de Randstad onderzoeken en verifiëren of het geschikt is om nieuwe duurzame ontwikkelingen, systeemveranderingen en grootschalige interventies in zich op te nemen en haalt daarbij inspiratie uit de monumentale structuren van Superstudio en Constant Nieuwenhuys.Wij danken Stimuleringsfonds hartelijk voor het toekennen van het project met een startsubsidie. ​​Wij werken met veel toewijding en enthousiasme verder aan een duurzame toekomst voor de Randstad. Bent u geïnteresseerd en/of wilt u de volledige onderzoeksopzet ontvangen? Neem dan contact op met Aikaterina Myserli op mail@studiohartzema.com. Lees meer

Overzicht