Ruimte maken Ruimte laten

Studio Hartzema maakt ontwerpen voor de stad, de gebouwen en de ruimte tussen de gebouwen. Werkend vanuit de inhoud en de plek betrekken we alle relevante aspecten en deelnemers in het proces. Samen werken we toe naar ontwerpen die uitblinken in helderheid en kracht. Met dezelfde toewijding ontwikkelen we zowel grootse plannen als de kleinste details.

We maken de wereld graag een beetje mooier, beter of groter. Door ruimte te maken, maar ook door ruimte te laten.

Studio

Studio Hartzema bestaat uit een team van zeer gemotiveerde en goed opgeleide mensen – architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten, inclusief ondersteuning. Vanuit ons kantoor in Rotterdam werken we aan omvangrijke gebiedsontwikkelingen, maar we ontwerpen ook op de schaal van een enkel gebouw of een specifiek ruimtelijk vraagstuk. In alle gevallen in nauwe samenwerking met andere experts. We benoemen onze gezamenlijke missie en zoeken naar het bijzondere van de opgave.

Ons kantoor is opgericht in 2005. Sinds die tijd hebben we voor veel verschillende opdrachtgevers gewerkt in de publieke en private sector. Deels werken we nog steeds voor de opdrachtgevers van het eerste uur. Langdurige werkrelaties horen bij ons vak en passen ook echt bij ons. We denken wat verder, we zoeken eens iets uit. We willen weten hoe dingen zitten. Het is een grondigheid die commitment vraagt.

TeamContact

Ons werk

We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat! Ons werk is te verdelen in onderzoeken, masterplannen en bouwen. Deze drie beïnvloeden elkaar voortdurend. Specifieke werkgebieden daar binnen zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, wonen, binnenstedelijk bouwen en buitenruimte.


Onderzoeken

We doen fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimte ervaren – naar de opzet van gebouwen en steden en welke effecten dat heeft op het gebruik. In dat kader verrichten we bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar infrastructuur, hoe iedere cultuur bepaalde wegen voortbrengt en welke invloed dat heeft op onze beeldvorming van een plek. Bekijk werken


Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten immers lang mee. Heldere principes geven houvast en bieden vrijheid. Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Bekijk werken


Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze aandacht voor de juiste materialen en detaillering. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Tijdlijn

25 maart 2020

De Architect – Artikel over Coronavirus

Henk Hartzema: “Ik hoop dat de mensen straks meer verbanden gaan zien, meer verantwoordelijkheid zullen nemen en meer sturing door de overheid willen accepteren.” Op 23 maart 2020 werd Henk Hartzema geïnterviewd door Harm Tilman, De Architect NL, over de effecten van corona op het wel en wee van een stedenbouwkundig architectenbureau. Kijk hier voor meer informatie.

12 maart 2020

Masterclass & Workshop: Stretching Metropolitan Regions

Op 2 maart 2020 vond de masterclass en workshop 'Stretching Metropolitan Regions' plaats in het L'Institut Paris Region in Parijs. Studio Hartzema en FRESH assisteerden de belangrijkste organisatoren, Vereniging Deltametropool en METREX, om typologieën van de regionale schaal te specificeren en vragen te stellen over de effectieve vormen en modellen van bestuur die beter beantwoorden aan de uitdagingen van de grootstedelijke fenomenen. Verschillende voorbeelden van grootstedelijke regio's in Europa werden besproken en een verscheidenheid aan benaderingen en typologieën op grootstedelijke schaal werd gepresenteerd door experts in het veld.

13 januari 2020

Tentoonstelling Leiden Bio Science Park

Nieuwe woningen in oude labs en opvallende architectuur voor universiteitsgebouwen en hightechbedrijven. Plus groene recreatieparken aan het water. Een expositie in de Oude UB van Universiteit Leiden aan het Rapenburg 70-74 laat zien hoe ingrijpend het Leiden Bio Science Park de komende jaren gaat veranderen. De tentoonstelling loopt tot 28 februari 2020. Klik hier voor meer informatie.

Overzicht