Ruimte maken Ruimte laten

Studio Hartzema maakt ontwerpen voor stad, gebouwen en ruimte. We hebben een duidelijke visie hoe kunnen bijdragen de wereld mooier en groter te maken en sluiten geen compromissen als het gaat om kwaliteit.

Onze ontwerphouding is open en respectvol en we streven naar excellentie. Op dezelfde manier benaderen we iedereen die bij het ontwerp betrokken is als de omgeving waarin we werken.

Studio Hartzema voorziet een toekomst voor ingewikkelde ruimtelijke opgaven door deze te ontleden en te voorzien van eenvoudige oplossingen en alternatieven. Met deze toewijding werken we aan grootse plannen en de kleinste details.

Studio

TeamContact

Ons werk

We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat! Ons werk is te verdelen in onderzoeken, masterplannen en bouwen. Deze drie beïnvloeden elkaar voortdurend. Specifieke werkgebieden daar binnen zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, wonen, binnenstedelijk bouwen en buitenruimte.


Onderzoeken

We doen fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimte ervaren – naar de opzet van gebouwen en steden en welke effecten dat heeft op het gebruik. In dat kader verrichten we bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar infrastructuur, hoe iedere cultuur bepaalde wegen voortbrengt en welke invloed dat heeft op onze beeldvorming van een plek. Bekijk werken


Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten immers lang mee. Heldere principes geven houvast en bieden vrijheid. Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Bekijk werken


Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze aandacht voor de juiste materialen en detaillering. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Tijdlijn

16 april 2021

House of Common Affairs Interview

In het licht van de voltooiing van de eerste fase van Land of Hope, werd Studio Hartzema uitgenodigd door The House of Common Affairs Journal. Hier hebben wij het architectonisch onderzoek, toekomstige projecten en de roadmap voor FRESH besproken. Hieronder een fragment uit het interview: “Most people do not know that FRESH stands for Free REsearch Studio Hartzema. And, as the name suggests, we expect it to free us from everyday conventions and lay the foundation for promoting experiments and stimulating analysis and reflection. Lees meer

8 april 2021

15 jaar bouwen aan de VU Campus Amsterdam

Sinds 2005 is Studio Hartzema betrokken bij het Masterplan VU Campus. Een open stadscampus voor meer dan 24.000 studenten gelegen in Zuidas Amsterdam. Van deze grote gebiedstransformatie worden nu de contouren zichtbaar. Fotograaf Loes van Duijvendijk is op pad gegaan om het plan, dat nooit af is, vast te leggen. In een jaar waarin alles anders was. Een academische omgeving in verstilling. Lees meer

8 maart 2021

Schilperoortpark wordt voltooid

Met het besluit door Universiteit Leiden om de Schilperoortmemorial definitief te realiseren wordt toegewerkt naar de voltooiing van het Schilperoortpark in Leiden. Een uniek parkachtige woon, werk en onderwijsgebied is de afgelopen twee jaar heringericht met speelweides, bosachtige percelen en parkpaden. Op steenworp afstand van station Leiden Centraal, en daarmee in het hart van de Randstad, ontstaat een levendig en tegelijk ontspannen en groen stedelijk milieu. Lees meer

Overzicht