Ruimte maken Ruimte laten

Studio Hartzema maakt ontwerpen voor de stad, de gebouwen en de ruimte tussen de gebouwen. Werkend vanuit de inhoud en de plek betrekken we alle relevante aspecten en deelnemers in het proces. Samen werken we toe naar ontwerpen die uitblinken in helderheid en kracht. Met dezelfde toewijding ontwikkelen we zowel grootse plannen als de kleinste details.

We maken de wereld graag een beetje mooier, beter of groter. Door ruimte te maken, maar ook door ruimte te laten.

Studio

Studio Hartzema bestaat uit een team van zeer gemotiveerde en goed opgeleide mensen – architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten, inclusief ondersteuning. Vanuit ons kantoor in Rotterdam werken we aan omvangrijke gebiedsontwikkelingen, maar we ontwerpen ook op de schaal van een enkel gebouw of een specifiek ruimtelijk vraagstuk. In alle gevallen in nauwe samenwerking met andere experts. We benoemen onze gezamenlijke missie en zoeken naar het bijzondere van de opgave.

Ons kantoor is opgericht in 2005. Sinds die tijd hebben we voor veel verschillende opdrachtgevers gewerkt in de publieke en private sector. Deels werken we nog steeds voor de opdrachtgevers van het eerste uur. Langdurige werkrelaties horen bij ons vak en passen ook echt bij ons. We denken wat verder, we zoeken eens iets uit. We willen weten hoe dingen zitten. Het is een grondigheid die commitment vraagt.

TeamContact

Ons werk

We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat! Ons werk is te verdelen in onderzoeken, masterplannen en bouwen. Deze drie beïnvloeden elkaar voortdurend. Specifieke werkgebieden daar binnen zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, wonen, binnenstedelijk bouwen en buitenruimte.


Onderzoeken

We doen fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimte ervaren – naar de opzet van gebouwen en steden en welke effecten dat heeft op het gebruik. In dat kader verrichten we bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar infrastructuur, hoe iedere cultuur bepaalde wegen voortbrengt en welke invloed dat heeft op onze beeldvorming van een plek. Bekijk werken


Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten immers lang mee. Heldere principes geven houvast en bieden vrijheid. Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Bekijk werken


Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze aandacht voor de juiste materialen en detaillering. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Tijdlijn

1 juli 2018

Artikel Blauwe Kamer

In het zomernummer van de Blauwe Kamer - tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw - staat een uitgebreid interview met Henk Hartzema. Dit interview gaat over de noodzaak van een Randstadplan, het belang van gezond verstand en zijn voorliefde voor tijdschriften. Lees hier het artikel.

26 juni 2018

Stedenbouwkundig kader Havengebied Plaspoelpolder opgeleverd

Na driekwart jaar planvorming met ontwikkelaars en gemeente is dan het Stedenbouwkundig kader voor het Havengebied in Rijswijk opgeleverd. In het plangebied van ongeveer 20ha ontstaat middels transformatie en nieuwbouw ruimte voor een gemengd en duurzaam stedelijk gebied met nautische kwaliteiten. Met behoud van de bedrijvigheid is een verdichting mogelijk. In eerste instantie is het de bedoeling dat het Stedenbouwkundig kader de randvoorwaarden schept voor 1500 woningen. De randvoorwaarden zijn aanwezig om in de toekomst ook andere ontwikkelingen mogelijk te maken.  

6 juni 2018

Erasmus Innovation District Rotterdam

Samen met Ector Hoogstad architecten doet Studio Hartzema een voorstel voor de transformatie van Brainpark I in Rotterdam. Doel is om het gebied en Woudenstein Campus van EUR samen te voegen tot het Erasmus Innovation District. Met het toevoegen van een substantieel aantal woningen en een start up en horeca hub in Brainpark versmelten beide gebieden tot een open en gemengd stedelijk gebied. Het introverte karakter van zowel Brainpark als Woudenstein wordt verder opengebroken door een centrale positie van de Kralingse Zoom als Parklane en een verbeterde verbinding naar de metrohalte.     Lees meer

Pitch voor Lübeckplein Zwolle

Studio Hartzema pitcht voor het Lübeckplein in Zwolle op het Transformatieplein tijdens de Provada. Het Lübeckplein ligt in het gebied Hanseland aan de zuidkant van het station. Het gebied is stenig en lang niet op alle plekken uitnodigend. Centraal in de visie die samen met JHK architecten is ontwikkeld staat daarom het vergroenen en het levendiger maken van het plein.   Lees meer

Overzicht