Ruimte maken Ruimte laten

Studio Hartzema maakt ontwerpen voor de stad, de gebouwen en de ruimte tussen de gebouwen. Werkend vanuit de inhoud en de plek betrekken we alle relevante aspecten en deelnemers in het proces. Samen werken we toe naar ontwerpen die uitblinken in helderheid en kracht. Met dezelfde toewijding ontwikkelen we zowel grootse plannen als de kleinste details.

We maken de wereld graag een beetje mooier, beter of groter. Door ruimte te maken, maar ook door ruimte te laten.

Studio

Studio Hartzema bestaat uit een team van zeer gemotiveerde en goed opgeleide mensen – architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten, inclusief ondersteuning. Vanuit ons kantoor in Rotterdam werken we aan omvangrijke gebiedsontwikkelingen, maar we ontwerpen ook op de schaal van een enkel gebouw of een specifiek ruimtelijk vraagstuk. In alle gevallen in nauwe samenwerking met andere experts. We benoemen onze gezamenlijke missie en zoeken naar het bijzondere van de opgave.

Ons kantoor is opgericht in 2005. Sinds die tijd hebben we voor veel verschillende opdrachtgevers gewerkt in de publieke en private sector. Deels werken we nog steeds voor de opdrachtgevers van het eerste uur. Langdurige werkrelaties horen bij ons vak en passen ook echt bij ons. We denken wat verder, we zoeken eens iets uit. We willen weten hoe dingen zitten. Het is een grondigheid die commitment vraagt.

TeamContact

Ons werk

We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat! Ons werk is te verdelen in onderzoeken, masterplannen en bouwen. Deze drie beïnvloeden elkaar voortdurend. Specifieke werkgebieden daar binnen zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, wonen, binnenstedelijk bouwen en buitenruimte.


Onderzoeken

We doen fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimte ervaren – naar de opzet van gebouwen en steden en welke effecten dat heeft op het gebruik. In dat kader verrichten we bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar infrastructuur, hoe iedere cultuur bepaalde wegen voortbrengt en welke invloed dat heeft op onze beeldvorming van een plek. Bekijk werken


Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten immers lang mee. Heldere principes geven houvast en bieden vrijheid. Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Bekijk werken


Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze aandacht voor de juiste materialen en detaillering. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Tijdlijn

23 oktober 2018

Willemstad, Curacao

Studio Hartzema heeft de opdracht gekregen om een kleine villa uit de jaren '70, gelegen in een levendige stadswijk op steenworp afstand van de oceaan, te renoveren en uit te breiden tot een groot familiehuis.

10 oktober 2018

Eerste paal Nieuweroord

De wederopbouw van de villa van de familie Bosman, oorspronkelijk gebouwd in 1920 en afgebroken in de jaren '60, is het centrale deel van het project Nieuweroord in Leiden. Vandaag, als onderdeel van de eerste paal ceremonie, overhandigde de oudste kleinzoon van de heer Visser het eerste exemplaar van een boekje met familiefoto's in en rond het oude huis aan Fleur Spijker, wethouder van de stad Leiden. Het project met 87 appartementen wordt opgeleverd in het tweede kwartaal van 2020.  

6 september 2018

Bidbook Nationale Bibliotheek KB

Studio Hartzema heeft de opdracht gekregen om mee te denken over een Bidbook nieuwbouw Nationale Bibliotheek. De KB wil meer dan ooit open en uitnodigend zijn voor bezoekers en medewerkers. Een nieuw gebouw op een locatie in het culturele hart van Den Haag draagt bij aan deze ambities.

5 september 2018

Beeldvormende avond Baarn Centraal in de gemeenteraad

In de fraaie raadszaal van Baarn presenteert Henk Hartzema samen met Mark Smit (Res&Smit) het stedenbouwkundig plan voor Baarn Centraal in de gemeenteraad. In opdracht van Vastint is een plan ontwikkeld voor een kleine 60 woningen in het groen. De locatie is prachtig, vlakbij het station met volwassen bomen als startkapitaal. Het plan voorziet in een variëteit van woningen aan mooie gekromde straten. Hierdoor ontstaat een wijk die zich voegt in de omliggende groene woonmilieus van Baarn.

Overzicht