Ruimte maken Ruimte laten

Studio Hartzema maakt ontwerpen voor de stad, de gebouwen en de ruimte tussen de gebouwen. Werkend vanuit de inhoud en de plek betrekken we alle relevante aspecten en deelnemers in het proces. Samen werken we toe naar ontwerpen die uitblinken in helderheid en kracht. Met dezelfde toewijding ontwikkelen we zowel grootse plannen als de kleinste details.

We maken de wereld graag een beetje mooier, beter of groter. Door ruimte te maken, maar ook door ruimte te laten.

Studio

Studio Hartzema bestaat uit een team van zeer gemotiveerde en goed opgeleide mensen – architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten, inclusief ondersteuning. Vanuit ons kantoor in Rotterdam werken we aan omvangrijke gebiedsontwikkelingen, maar we ontwerpen ook op de schaal van een enkel gebouw of een specifiek ruimtelijk vraagstuk. In alle gevallen in nauwe samenwerking met andere experts. We benoemen onze gezamenlijke missie en zoeken naar het bijzondere van de opgave.

Ons kantoor is opgericht in 2005. Sinds die tijd hebben we voor veel verschillende opdrachtgevers gewerkt in de publieke en private sector. Deels werken we nog steeds voor de opdrachtgevers van het eerste uur. Langdurige werkrelaties horen bij ons vak en passen ook echt bij ons. We denken wat verder, we zoeken eens iets uit. We willen weten hoe dingen zitten. Het is een grondigheid die commitment vraagt.

TeamContact

Ons werk

We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat! Ons werk is te verdelen in onderzoeken, masterplannen en bouwen. Deze drie beïnvloeden elkaar voortdurend. Specifieke werkgebieden daar binnen zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, wonen, binnenstedelijk bouwen en buitenruimte.


Onderzoeken

We doen fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimte ervaren – naar de opzet van gebouwen en steden en welke effecten dat heeft op het gebruik. In dat kader verrichten we bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar infrastructuur, hoe iedere cultuur bepaalde wegen voortbrengt en welke invloed dat heeft op onze beeldvorming van een plek. Bekijk werken


Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten immers lang mee. Heldere principes geven houvast en bieden vrijheid. Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Bekijk werken


Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze aandacht voor de juiste materialen en detaillering. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Tijdlijn

26 maart 2018

Campus Kronenburg

Kronenburg en Uilenstede in Amstelveen staan aan de vooravond van een mogelijke gebiedstransformatie waarbij intensivering van bebouwing en een grotere rol van de groene buitenruimte moeten bijdragen aan meer levendigheid en samenhang. Studio Hartzema presenteert mogelijkheden voor campusontwikkelingen op een bijeenkomst met eigenaren, ambtelijke staf en beleidsmakers.

14 maart 2018

Charette Gretag Areal Regensdorf

Studio Hartzema heeft met een team van architecten deelgenomen aan de Charette voor het Gretag Areal in Regensdorf (CH). De inzet van het team is om duurzame middelen en mogelijkheden in het bedrijvengebied te transformeren naar een levendige stadswijk. Buitenruimte, verbinding tussen natuur en cultuur, klimaat en bestendige architectuur zijn de sleutelbegrippen.

9 maart 2018

De Oude Tempel

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Soest geeft akkoord op Studio Hartzema’s ontwerp voor de Oude Tempel in Soesterberg. Het ontwerp omvat de renovatie van de bestaande villa en de bouw van twee zorggebouwen aan weerszijden. Het landgoed aan de Wegh der Weegen krijgt een nieuwe impuls door nieuwe bewoning, herinrichting en openstelling van het terrein en betere verbindingen met de omgeving.

6 maart 2018

Bouwvergunning voor Nieuweroord

Het ontwerp van de Studio Hartzema in opdracht van ABC Nova voor Nieuweroord in Leiden heeft de bouwvergunning binnen. Het plan behelst de herbouw van het voormalige landhuis met twee vleugels, in totaal 87 appartementen. Naast de architectuur van de gebouwen was Studio Hartzema verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing.

Overzicht