Ruimte maken Ruimte laten

Studio Hartzema maakt ontwerpen voor de stad, de gebouwen en de ruimte tussen de gebouwen. Werkend vanuit de inhoud en de plek betrekken we alle relevante aspecten en deelnemers in het proces. Samen werken we toe naar ontwerpen die uitblinken in helderheid en kracht. Met dezelfde toewijding ontwikkelen we zowel grootse plannen als de kleinste details.

We maken de wereld graag een beetje mooier, beter of groter. Door ruimte te maken, maar ook door ruimte te laten.

Studio

Studio Hartzema bestaat uit een team van zeer gemotiveerde en goed opgeleide mensen – architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten, inclusief ondersteuning. Vanuit ons kantoor in Rotterdam werken we aan omvangrijke gebiedsontwikkelingen, maar we ontwerpen ook op de schaal van een enkel gebouw of een specifiek ruimtelijk vraagstuk. In alle gevallen in nauwe samenwerking met andere experts. We benoemen onze gezamenlijke missie en zoeken naar het bijzondere van de opgave.

Ons kantoor is opgericht in 2005. Sinds die tijd hebben we voor veel verschillende opdrachtgevers gewerkt in de publieke en private sector. Deels werken we nog steeds voor de opdrachtgevers van het eerste uur. Langdurige werkrelaties horen bij ons vak en passen ook echt bij ons. We denken wat verder, we zoeken eens iets uit. We willen weten hoe dingen zitten. Het is een grondigheid die commitment vraagt.

TeamContact

Ons werk

We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat! Ons werk is te verdelen in onderzoeken, masterplannen en bouwen. Deze drie beïnvloeden elkaar voortdurend. Specifieke werkgebieden daar binnen zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, wonen, binnenstedelijk bouwen en buitenruimte.


Onderzoeken

We doen fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimte ervaren – naar de opzet van gebouwen en steden en welke effecten dat heeft op het gebruik. In dat kader verrichten we bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar infrastructuur, hoe iedere cultuur bepaalde wegen voortbrengt en welke invloed dat heeft op onze beeldvorming van een plek. Bekijk werken


Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten immers lang mee. Heldere principes geven houvast en bieden vrijheid. Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Bekijk werken


Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze aandacht voor de juiste materialen en detaillering. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Tijdlijn

19 maart 2019

Verkoop Park Vogelenzang

GGZ inGeest biedt te koop aan circa 12,5 hectare terrein aan de rand van Bennebroek (gemeente Bloemendaal) met diverse (monumentale) opstallen. In Park Vogelenzang passen na ontwikkeling maximaal 250 woningen, deels in getransformeerde bestaande gebouwen en deels in nieuw te realiseren woningen. Het landschap vormt de basis voor de herontwikkeling van het gebied. Park Vogelenzang wordt een groen woongebied waarbij de zorgfunctie op het terrein behouden blijft én waar ruimte is voor kleinschalige horeca/retail functies. De eeuwenoude bomenstructuren in het gebied zijn beeldbepalend voor de uitstraling van het parkachtige, nieuwe woongebied. Lees meer

6 maart 2019

Start herinrichting Schilperoortpark Leiden

Woensdag 6 maart is met het planten van een symbolische boom door wethouder Paul Dirkse en vicevoorzitter van het College van Bestuur, Martijn Ridderbos (Universiteit Leiden), het startsein gegeven voor de herinrichting van het Schilperoortpark. De aanleg van het landschapsplan is de laatste fase de transformatie van de voormalige Cité Médicale naar een groene woon-, werk- en onderwijscampus op steenworp afstand van station Leiden Centraal. Lees hier verder onze nieuwsbrief.

15 februari 2019

Ontwikkelvisie voor Havenkwartier Rijswijk

Studio Hartzema heeft van de gemeente Rijswijk de opdracht gekregen voor het opstellen van een ontwikkelvisie voor het Havenkwartier in de Plaspoelpolder. Deze ontwikkelvisie is het vervolg van het in juni 2018 opgeleverde Stedenbouwkundig kader. Het Havenkwartier omvat ongeveer 20ha waarin middels transformatie en nieuwbouw ruimte ontstaat voor een gemengd en duurzaam stedelijk gebied met nautische kwaliteiten. Lees meer

5 februari 2019

Lange Wijnen Laren

In samenwerking met landschapsarchitect Marlies van Diest hebben we van Capital Value opdracht gekregen om een verkaveling en beeldkwaliteitplan op te stellen voor de Lange Wijnen in Laren. Een bijzonder bosgebied met grote hoogteverschillen en historische relicten zijn aanleiding voor een zorgvuldig planproces en een hoogwaardige inpassing van woningen in het groen.

Overzicht