Ruimte maken Ruimte laten

Studio Hartzema maakt ontwerpen voor de stad, de gebouwen en de ruimte tussen de gebouwen. Werkend vanuit de inhoud en de plek betrekken we alle relevante aspecten en deelnemers in het proces. Samen werken we toe naar ontwerpen die uitblinken in helderheid en kracht. Met dezelfde toewijding ontwikkelen we zowel grootse plannen als de kleinste details.

We maken de wereld graag een beetje mooier, beter of groter. Door ruimte te maken, maar ook door ruimte te laten.

Studio

Studio Hartzema bestaat uit een team van zeer gemotiveerde en goed opgeleide mensen – architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten, inclusief ondersteuning. Vanuit ons kantoor in Rotterdam werken we aan omvangrijke gebiedsontwikkelingen, maar we ontwerpen ook op de schaal van een enkel gebouw of een specifiek ruimtelijk vraagstuk. In alle gevallen in nauwe samenwerking met andere experts. We benoemen onze gezamenlijke missie en zoeken naar het bijzondere van de opgave.

Ons kantoor is opgericht in 2005. Sinds die tijd hebben we voor veel verschillende opdrachtgevers gewerkt in de publieke en private sector. Deels werken we nog steeds voor de opdrachtgevers van het eerste uur. Langdurige werkrelaties horen bij ons vak en passen ook echt bij ons. We denken wat verder, we zoeken eens iets uit. We willen weten hoe dingen zitten. Het is een grondigheid die commitment vraagt.

TeamContact

Ons werk

We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat! Ons werk is te verdelen in onderzoeken, masterplannen en bouwen. Deze drie beïnvloeden elkaar voortdurend. Specifieke werkgebieden daar binnen zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, wonen, binnenstedelijk bouwen en buitenruimte.


Onderzoeken

We doen fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimte ervaren – naar de opzet van gebouwen en steden en welke effecten dat heeft op het gebruik. In dat kader verrichten we bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar infrastructuur, hoe iedere cultuur bepaalde wegen voortbrengt en welke invloed dat heeft op onze beeldvorming van een plek. Bekijk werken


Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten immers lang mee. Heldere principes geven houvast en bieden vrijheid. Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Bekijk werken


Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze aandacht voor de juiste materialen en detaillering. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Tijdlijn

13 januari 2020

Tentoonstelling Leiden Bio Science Park

Nieuwe woningen in oude labs en opvallende architectuur voor universiteitsgebouwen en hightechbedrijven. Plus groene recreatieparken aan het water. Een expositie in de Oude UB van Universiteit Leiden aan het Rapenburg 70-74 laat zien hoe ingrijpend het Leiden Bio Science Park de komende jaren gaat veranderen. De tentoonstelling loopt tot 28 februari 2020. Klik hier voor meer informatie.

11 december 2019

Lezing Land of Hope

Op woensdag 11 december j.l. heeft Henk Hartzema een korte lezing gehouden tijdens de conferentie Take On The Future. Dit was een tweedaagse internationale conferentie reflecterend op planning visies, met een speciale focus op de Novi, de recent gepubliceerde visie op ruimtelijke ordening en omgevingsontwerp. Onder de titel Land of Hope gaat Henk in op de culturele dimensie van onze planning. Van oudsher ligt hierin de nadruk op de interne samenhang van woon- en werkomgevingen. Lees meer

26 november 2019

Ontwikkelkader voor Plaspoelpolder West (noord) Rijswijk

Studio Hartzema heeft van de gemeente Rijswijk de opdracht gekregen voor het opstellen van een Ruimtelijk-programmatisch ontwikkelkader (licht) voor Plaspoelpolder West (noord). De Plaspoelpolder is sterk in ontwikkeling, waarbij er ook meer ruimte komt voor woningbouw en andere functies in dit bedrijvengebied. Centraal in het plangebied ligt het Kesslerpark. De transformatie en de verdichting van dit deel door nieuwe eigenaar Kadans is een belangrijke aanjager voor de geschetste ontwikkelingen. Lees meer

Overzicht