Radical Spaces
RANDSTAD

In 2021 werden Studio Hartzema en FRESH geselecteerd  voor het Bouwen aan talent programma door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In samenwerking met Isabel Recubenis heeft onze studio ontwerpend onderzoek uitgevoerd en een atlas ontwikkeld voor de grootstedelijke structuren in de Randstad.

Afkomstig uit het Latijn, verwijst radicaal (lat. radicaal-, radix) naar de wortel, oorsprong, basis. In die zin groepeert Radical Spaces het heterogene scala aan stedelijke en peri-urbane parken, tuinen, grootstedelijke structuren, maar ook stukjes en beetjes die, verspreid in het Nederlandse landschap, een fundamentele waarde hebben in de identiteit van hun omgeving. Door onze aandacht te verleggen naar stedelijke en peri-urbane omgevingen, willen we licht werpen op te volgende vragen: Hoe geeft groen vorm aan de stad? Hoe geeft groen waarde aan de stedelijke beleving? Welke eigenschappen moeten we behouden van het onbebouwde land?


 

Haagse Bos, Den Haag: Historisch overzicht
Haagse Bos, Den Haag: Groene infrastructuurkaart
Haagse Bos, Den Haag: Woningwaarde
Haagse Bos, Den Haag
Zuiderpark, Rotterdam: Historisch overzicht

De atlas van Radical Spaces, weergegeven op verschillende manieren – tekeneningen, diagrammen, afbeeldingen – onthult verborgen relaties tussen de gebouwde omgeving, het groen en de stadsbewoner door middel van diachrone, ruimtelijke & kwantitatieve en perceptuele middelen.

Deze atlas is onze onderzoeks- en ontwerptool die het begin van een gesprek mogelijk maakt over de ruimtelijke en ervaringskwaliteiten die door deze ruimtes worden veroorzaakt. Het behandelt ook de kwestie van de stedelijke leefbaarheid en het behoud van omstreden open ruimte in het licht van extreme verstedelijkingstrends.

Zuiderpark, Rotterdam: Groene infrastructuurkaart
Zuiderpark, Rotterdam: Woningwaarde
Zuiderpark, Rotterdam
Zuiderpark, Rotterdam
Het Bouwen Aan Talent programma en de ontwikkeling van dit project hebben onze toewijding aan nieuwe onderzoeksthema’s, ontwerpexperimenten en ruimtelijke analyse vergroot.
Partners

Gegevens

Opdrachtgever
Creative Industries Fund NL
Type opdracht
Onderzoek
Looptijd
maart 2021 - heden (fase 1)
Team
Aikaterina Myserli (projectleider), Henk Hartzema, Isabel Recubenis
In samenwerking met
Marlies van Dienst, FRESH Research, Creative Industries Fund NL

Alle werken

Deel deze pagina