Nieuw Stalberg
VENLO

Aan de oostzijde van Venlo ligt het grensoverschreidend natuurmonument “De Grote Heide”. Tussen dit bos en de Postweg die nu de begrenzing vormt van de stad wordt Nieuw Stalberg gerealiseerd. Op de huidige akkers wordt hiervoor een landschap van eikenbossen en een vallei met wilde grassen en paden aangelegd als uitloper van De Grote Heide.
Dit nieuwe landschap vormt de groene enscenering voor een ruime villawijk met 200 woningen.

"Dit landschap kent grote parkachtige ruimtes en is als uitloper van uitgestrekte natuurgebieden toegankelijk voor iedereen. De woningen zijn belangrijke smaakmakers van deze royale landschappelijkheid"

Nieuw Stalberg is zodanig van opzet dat deze villawijk te ervaren is als een landschap. Dit landschap kent grote open (parkachtige) ruimtes met een openbaar karakter en is, als uitloper van uitgestrekte natuurgebieden, toegankelijk voor iedereen. De woningen zijn belangrijke smaakmakers van deze royale landschappelijkheid. Ze treden op de voorgrond en markeren de begrenzingen van het park. In dit landschap is een onderscheid gemaakt tussen een deel dat als park wordt ingericht en bouwvelden met kavels.
Het park sluit aan op de Grote Heide, die zich direct aan de andere zijde van de Klagenfurtlaan bevindt. De vorm en ligging van deze openbare groene ruimte is zo gekozen dat ze aansluiten bij bestaande richtingen en aantakken op bestaande groene structuren. De grillige vorm van de randen draagt bij aan het gevoel van landschappelijkheid en het idee dat de ruimte onbegrensd is. Wegen als een breed fiets- en voetpad lopen door dit lineaire park en een slingerende parkweg legt de verbinding tussen Venlo en de Grote Heide.

De landschappelijkheid van parkruimte is de contramal van de bouwvelden. Ten opzichte van het park liggen deze velden iets hoger, waardoor het park een vallei wordt en het onderscheid tussen landschap en aangrenzende bebouwing extra wordt aangezet. Een groot deel van de kavels grenst direct aan het park en profiteert van het groen en het uitzicht. De andere kavels liggen aan woonstraten die uitmonden in het park. In tegenstelling tot de voornaamheid van de parkrand worden de woonstraten juist gekenmerkt door beslotenheid en intimiteit. Een kleine knik in iedere straat benadrukt deze eigenschap.

Architectuur van ruimte en allure
De architectuur van Nieuw Stalberg sluit aan bij klassieke opvattingen over het landschappelijk wonen, samengevat in ruimte en allure. Enerzijds profiteren de woningen van een prachtige landschappelijke setting, anderzijds geven ze mede vorm aan de mate van openheid en de uitstraling van het gebied als totaal.
Ruimte – in een villawijk komt de landschappelijkheid mede tot uiting in de openheid van de verkaveling. Zowel in de straten als tussen de woningen kan een juiste maatvoering en indeling bijdragen aan het gevoel van een groter landschap waarin de woningen zijn gelegen. In het stedenbouwkundig plan is daarom gestreefd naar minder verharding, naar goede parkeeroplossingen en een duidelijke aanwezigheid van tuinen. Allure – kenmerkend voor veel oudere villawijken (zoals in Venlo het Wilhelminapark) is de zorg die uitgegaan is naar de representatie van de woning. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de relatie die de woning heeft met de straat, maar ook in de keuze van hoogwaardige materialen en bijzondere details. Gevolg is dat een wijk zich verbijzonderd ten opzichte van zijn omgeving en dat het ook op langere termijn haar karakter behoudt.

Groene straten
De wegen in Nieuw Stalberg zijn landschappelijk ingericht. De verharding is minimaal zodat gras en bomen in het straatprofiel overheersen. Door het ontspannen karakter van de wijk zijn de wegen ingericht als 30km zone waar ook fietsers en wandelaar gebruik kunnen maken van dezelfde weg. De straten in Nieuw Stalberg zijn 8,5 meter breed. In het midden ligt 4,5m verharding met aan weerszijden een strook van ruim 2 meter gras. Bomen worden aan één zijde van de weg geplant. Deze openbare ruimte wordt begrensd door lage muurtjes van graniet. De muurtjes vormen de overgang met de tuinen en bevinden zich op de kavels. Deze uniforme oplossing maakt een duidelijke markering tussen openbaar en privé en draagt bij aan samenhang in de wijk. Ieder kavel krijgt een inrit met een maximale breedte van 4 meter. Hoekkavels hebben, als uitzondering hierop, een extra mogelijkheid voor een doorgang naar de voordeur. De plaats van deze doorgang is vrij en is in samenhang met het woning- en tuinontwerp.

Gegevens

Opdrachtgever
Heijmans vastgoed en de Gemeente Venlo
Looptijd
2000 - heden
Status
Fase 1 en 2 gerealiseerd, fase 3 in ontwikkeling
Projectteam
Jasper Pat, Anne Zekveld, Michiel Burgerhout, Alice Pokorna, Ruggero Cipolla, Tine Pelzer, Piotr Bujas

Uitwerkingen

Kleine Heide

De Kleine Heide is een 125 meter lange cascade-tuin van paarse heide. Deze wordt omzoomd door granieten muurtjes. Aan de zuidzijde is de tuin nog vlak, maar loopt naar het noorden toe af richting de vallei. De straten rondom de tuin zullen afwateren op de vallei via een keienpad. Het ontwerp kent verschillende aspecten, zodat jong en oud er plezierig kan verblijven. Daarnaast ligt de Heide ligt aan het begin van de zichtas richting het voormalige Duitse vliegveld Fliegerhorst en maakt met zijn langgerekte vorm het begin om de geschiedenis van Nieuw Stalberg letterlijk in de wijk te verankeren.

Vijver Nieuw Stalberg

De 115 meter lange vijver bestaat uit drie gepolijst granieten waterbasins en deze accenturen door hun langgerekte vorm en het spiegelende oppervlak het hoogteverloop van het terrein. De vijver ligt aan het begin van de zichtas richting het voormalige Duitse vliegveld Fliegerhorst en maakt daarmee een begin om de geschiedenis van Nieuw Stalberg in de wijk te verankeren. Vanwege het beschikbare budget is de vijver niet uitgevoerd en getransformeerd in een ontwerp voor de Kleine Heide.

Opdrachtgever: Gemeente Venlo
Looptijd: 2008
Omvang: plangebied: 3.000m2
Status: niet gerealiseerd
Projectteam: Anne Zekveld (projectarchitect), Alice Pokorna, Michiel Burgerhout

Parkbrug

De brug is de letterlijke bekroning van de villawijk Nieuw Stalberg. De kunstmatige vallei tussen de woonbuurten is op 1 plek meer dan drie meter. Een brug over de vallei vergroot het contrast tussen het groen en het wonen op hoogte. Een lichtvoetige ingreep van sierlijk gewelfd beton en staal. De brug ligt in de zichtlijn van de oude verkeerstoren. Het verticale lichtaccent op de brug is hierdoor van verre zichtbaar.

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed realisatie BV
Looptijd: 2007-2008
Status: niet gerealiseerd
Projectteam: Anne Zekveld (projectarchitect), Piotr Bujas, Michiel Burgerhout, Ruggero Cipolla, Tine Pelzer

Dubbelvilla's

In het stedenbouwkundig plan van Nieuw Stalberg voegen de dubbele villa’s afwisseling en ruimte toe. Door de dubbele maat hebben ze bovendien de uitstraling van een landhuis. Deze studie verkent de kansen om dubbele villa’s markttechnisch interessant te maken. Daarbij zijn drie leidende principes gehanteerd: – de dubbele villa levert een woning op voor specifieke doelgroepen – de dubbele villa is qua opzet en bouwkosten efficiënter dan een vrijstaande woning – de dubbele villa profiteert van zijn (extra grote) tuin rondom.

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed Realisatie
Looptijd: 2007
Omvang: villa’s van 184-206 bruto, 147-166 netto
Status: studie afgerond
Projectteam: Anne Zekveld, Michiel Burgerhout

Alle werken