Land of Hope
RANDSTAD

Met Land of Hope wil Studio Hartzema de onbebouwde ruimte van de Randstad onderzoeken en verifiëren of het geschikt is om nieuwe duurzame ontwikkelingen, systeemveranderingen en grootschalige interventies in zich op te nemen en haalt daarbij inspiratie uit de monumentale structuren van Superstudio en Constant Nieuwenhuys.

Randstad: 100x100km uitsnede

Het onderzoek neemt een uitsnede van 100×100 km, waarvan naar schatting 74,5% onbebouwd is, als uitgangspunt voor een fictief open laboratorium, waarin via speculatief ontwerpend onderzoek uiteenlopende toekomstscenario’s en alternatieve mogelijkheden voor grondgebruik worden onderzocht met het doel een duurzame toekomstige ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken en het publieke debat hierover te stimuleren.

Het Randstad-model, dat begon als een gordel van compacte steden. rond een groen hart, is uitgegroeid tot een onbeheersbare diffuse stad, vechtend om de intrinsieke kwaliteiten van het Nederlandse grondgebied te beschermen. Het landschap wordt niet meer gezien als iets buiten de steden, maar als een entiteit die binnen de metropool ligt, voornamelijk ingenomen door landbouwgrond en graslanden. Deze gronden, die voornamelijk worden gebruikt voor de productie van melk en vlees, lijken zeer gewaardeerd te worden vanwege hun bijdrage aan de nationale economie, maar zijn ook verantwoordelijk voor meer dan 10% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot vanaf 2018. Door de verdwijnende productierol is deze onbebouwde ruimte zijn economische basis beginnen te verliezen en daarmee de enige substantiële reden tot nu toe voor het beschermen van zijn lege uitgestrektheid.

Krimpen aan de IJssel

Naast de milieueisen staat ook onbebouwd land onder directe verstedelijkingsdruk. Volgens het CBS zal het aantal huishoudens alleen in de vier Randstad-provincies tegen 2025 met meer dan 400.000 toenemen, terwijl minister van Binnenlandse Zaken, Kasja Ollogren, onlangs benadrukte dat er nog steeds een tekort is van 300.000 woningen. Tel daarbij op de voorziene investeringen in infrastructuur, de verspreiding van distributiecentra, de behoefte aan alternatieve energiebronnen, het wordt voor iedereen duidelijk dat ons open terrein onder druk staat.

Zonder plan lopen we niet alleen het risico onze comfortabele ‘groene’ omgeving te verliezen, maar ook ons ​​schaalgevoel, de ruimtelijke autonomie van de steden en ons gevoel van controle.

Terwijl de grenzen tussen stad en landschap steeds verder vervagen, leidt de onbebouwde ruimte, die nooit goed in kaart is gebracht of geanalyseerd is, langzaam aan de planning en ontwikkeling van de Randstad.
100x100km uitsnede: Onbebouwd land
Groen, Natuur & Landbouw
Bodemkaart
In de startfase beoogt het team relevante partners te betrekken, een geschikt formaat voor openbare evenementen en publicaties te vinden om deze kwestie in de voorhoede van de huidige ontwerppraktijk te positioneren en de publieke discussie hierover in de volgende fase op gang te brengen.
The Uniting Field
Land of Hope partners
Land of Hope partners

Gegevens

Opdrachtgever
Creative Industries Fund NL
Type opdracht
Onderzoek
Looptijd
april 2020 - januari 2021 (fase 1)
Ontwerpteam
Aikaterina Myserli (projectleider), Henk Hartzema, Federica Francalancia, Sábá Schramkó, Sara Gholizadeh, Giulio Minuto, Gianluca de Maria
In samenwerking met
FRESH Research, Vereniging Deltametropool, Creative Industries Fund NL, TU Delft

Alle werken

Deel deze pagina