Ruimte maken Ruimte laten

Ontwerpen is dingen mogelijk maken. De wereld wordt daarmee een beetje mooier, beter of groter. Wij maken ontwerpen voor de gebouwde omgeving. Het is de kunst om daarin niet alleen ruimte te maken, maar ook ruimte te laten. Dat geldt voor het eindresultaat, maar evenzo voor het proces er naar toe.

Intelligentie en schoonheid

We denken dat ontwerpers de wereld een beetje beter kunnen maken door schoonheid en vernuft. Op onze manier betekent dit dat we alle relevante aspecten in een ontwerp betrekken en tegelijk het resultaat laten uitblinken in helderheid en kracht. Met deze toewijding werken we zowel aan grootse plannen als aan de kleinste details.

Ons werk

Studio Hartzema onderzoekt en ontwerpt van klein tot groot en van stad tot land. We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Ons werk is te verdelen in onderzoeken, ontwikkelen en bouwen. Samen vormen ze een organische cyclus. Specifieke werkgebieden zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, binnenstedelijk bouwen, buitenruimte en wonen.

Schema Onderzoeken Masterplannen Bouwen Infrastructuur Binnenstedelijk Campus ontwikkeling Buitenruimte ontwerp Transformatie Wonen

Onderzoeken

We doen veel fundamenteel onderzoek naar het functioneren van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimtes ervaren. Op welke wijze kunnen we gebouwen of steden ordenen en welke effecten heeft dat? We doen op dat vlak veel vergelijkend en historisch onderzoek. In dat kader verdiepen we ons in een doorlopend onderzoek op infrastructuur en de manier waarop wegen een rol spelen in onze beeldvorming. Bekijk werken

Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten lang mee. Ze geven houvast en bieden vrijheid.
Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Plannen waar we inmiddels jarenlang aan zijn verbonden. Bekijk werken

Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze toewijding waardoor de juiste materialen en de kleinste details tot hun recht komen. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Studio

Studio Hartzema is opgericht in 2005. Sinds die tijd hebben we voor veel verschillende opdrachtgevers gewerkt. Voor een deel werken we nog steeds voor de opdrachtgevers van het eerste uur. Langdurige werkrelaties horen bij ons vak (stedenbouw is traag), maar passen ook echt bij ons. We denken wat verder, we zoeken eens iets uit. We willen weten hoe dingen zitten. Het is een grondigheid die commitment vraagt.

Studio Hartzema bestaat uit een klein team van zeer gemotiveerde en goed opgeleide mensen – architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten.

Vanuit ons kantoor in Rotterdam werken we aan omvangrijke gebiedsontwikkelingen, maar we ontwerpen ook op de schaal van een enkel gebouw. In al onze opdrachten werken we hecht samen met andere experts. We benoemen vooraf onze gezamenlijke missie en zoeken naar het bijzondere van iedere opgave. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat.

TeamContact

Tijdlijn

12 januari 2017

Start realisatie van Naturalis Biodiversity Center

De realisatie van het nieuwe Naturalis Biodiversity Center in Leiden is gestart. Het ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten vormt een uitbreiding van het bestaande complex en brengt het museum, de laboratoria, de kantoorruimte en de uitgebreide collectie onder één dak. Lees meer

15 december 2016

Regionale infrastructuur rond Katwijk

Het kustgebied tussen Den Haag en Haarlem wordt steeds voller. Infrastructuur kan een middel zijn om het gebied - de bijzondere landschappen en haar de steden en de dorpen - begrijpelijk, leefbaar en aantrekkelijk te houden.       Lees meer

6 december 2016

Opening nieuwe vleugel LiS

Op 6 december j.l. is in het bijzijn van ZMK Willem-Alexander, veel studenten en een aantal genodigden de mooie nieuwe vleugel van de Leidse instrumentmakers School geopend. De koning deed dit door tijdens zijn rondgang in de LiS de onderdelen van het openingsvoorwerp 'de Leidse instrumentmakers Sleutels' te verzamelen, de sleutels te monteren en het resultaat op LiS-kwaliteit te controleren.   Lees meer

Overzicht