Ruimte maken Ruimte laten

Studio Hartzema maakt ontwerpen voor de stad, de gebouwen en de ruimte tussen de gebouwen. Werkend vanuit de inhoud en de plek betrekken we alle relevante aspecten en deelnemers in het proces. Samen werken we toe naar ontwerpen die uitblinken in helderheid en kracht. Met dezelfde toewijding ontwikkelen we zowel grootse plannen als de kleinste details.

We maken de wereld graag een beetje mooier, beter of groter. Door ruimte te maken, maar ook door ruimte te laten.

Studio

Studio Hartzema bestaat uit een team van zeer gemotiveerde en goed opgeleide mensen – architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten, inclusief ondersteuning. Vanuit ons kantoor in Rotterdam werken we aan omvangrijke gebiedsontwikkelingen, maar we ontwerpen ook op de schaal van een enkel gebouw of een specifiek ruimtelijk vraagstuk. In alle gevallen in nauwe samenwerking met andere experts. We benoemen onze gezamenlijke missie en zoeken naar het bijzondere van de opgave.

Ons kantoor is opgericht in 2005. Sinds die tijd hebben we voor veel verschillende opdrachtgevers gewerkt in de publieke en private sector. Deels werken we nog steeds voor de opdrachtgevers van het eerste uur. Langdurige werkrelaties horen bij ons vak en passen ook echt bij ons. We denken wat verder, we zoeken eens iets uit. We willen weten hoe dingen zitten. Het is een grondigheid die commitment vraagt.

TeamContact

Ons werk

We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat! Ons werk is te verdelen in onderzoeken, masterplannen en bouwen. Deze drie beïnvloeden elkaar voortdurend. Specifieke werkgebieden daar binnen zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, wonen, binnenstedelijk bouwen en buitenruimte.

Onderzoeken

We doen fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimte ervaren – naar de opzet van gebouwen en steden en welke effecten dat heeft op het gebruik. In dat kader verrichten we bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar infrastructuur, hoe iedere cultuur bepaalde wegen voortbrengt en welke invloed dat heeft op onze beeldvorming van een plek. Bekijk werken

Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten immers lang mee. Heldere principes geven houvast en bieden vrijheid. Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Bekijk werken

Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze aandacht voor de juiste materialen en detaillering. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Tijdlijn

13 maart 2017

Landgoed Endegeest Oegstgeest

Tussen maart en juli 2017 zal Studio Hartzema een gebiedsvisie opstellen voor Landgoed Endegeest in Oegstgeest. Prominent op dit terrein is kasteel Endegeest, een uit de 17e eeuw stammend monumentaal gebouw, waar onder andere de Franse filosoof René Descartes heeft gewoond. De huidige gebruiker van het plangebied, Rivierduinen, heeft aangegeven de panden deels te willen verlaten. Dit is aanleiding voor de gemeente Oegstgeest om in samenwerking met de eigenaar van de grond, Gemeente Leiden, een samenhangend en kwalitatief hoogwaardige nieuwe invulling van het gebied te komen. Lees meer

26 januari 2017

Landgoed De Oude Tempel Soesterberg

Studio Hartzema heeft de opdracht gekregen voor het maken van een ontwikkelingsvisie voor landgoed De Oude Tempel in Soesterberg. De visie behelst het maken van een architectonisch ontwerp voor het bestaande landhuis met aanvullende nieuwbouw en integrale ruimtelijke planvorming voor het acht hectare grote terrein als geheel.

12 januari 2017

Start realisatie van Naturalis Biodiversity Center

De realisatie van het nieuwe Naturalis Biodiversity Center in Leiden is gestart. Het ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten vormt een uitbreiding van het bestaande complex en brengt het museum, de laboratoria, de kantoorruimte en de uitgebreide collectie onder één dak. Lees meer

15 december 2016

Regionale infrastructuur rond Katwijk

Het kustgebied tussen Den Haag en Haarlem wordt steeds voller. Infrastructuur kan een middel zijn om het gebied - de bijzondere landschappen en haar de steden en de dorpen - begrijpelijk, leefbaar en aantrekkelijk te houden.       Lees meer

Overzicht