Ruimte maken Ruimte laten

Studio Hartzema maakt ontwerpen voor de stad, de gebouwen en de ruimte tussen de gebouwen. Werkend vanuit de inhoud en de plek betrekken we alle relevante aspecten en deelnemers in het proces. Samen werken we toe naar ontwerpen die uitblinken in helderheid en kracht. Met dezelfde toewijding ontwikkelen we zowel grootse plannen als de kleinste details.

We maken de wereld graag een beetje mooier, beter of groter. Door ruimte te maken, maar ook door ruimte te laten.

Studio

Studio Hartzema bestaat uit een team van zeer gemotiveerde en goed opgeleide mensen – architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten, inclusief ondersteuning. Vanuit ons kantoor in Rotterdam werken we aan omvangrijke gebiedsontwikkelingen, maar we ontwerpen ook op de schaal van een enkel gebouw of een specifiek ruimtelijk vraagstuk. In alle gevallen in nauwe samenwerking met andere experts. We benoemen onze gezamenlijke missie en zoeken naar het bijzondere van de opgave.

Ons kantoor is opgericht in 2005. Sinds die tijd hebben we voor veel verschillende opdrachtgevers gewerkt in de publieke en private sector. Deels werken we nog steeds voor de opdrachtgevers van het eerste uur. Langdurige werkrelaties horen bij ons vak en passen ook echt bij ons. We denken wat verder, we zoeken eens iets uit. We willen weten hoe dingen zitten. Het is een grondigheid die commitment vraagt.

TeamContact

Ons werk

We zijn goed in waarnemen, verbanden zien en daarin iets te verbeteren. Complexiteit schuwen we niet, we zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We houden van hard werken en lossen graag problemen op. Alles voor een prachtig resultaat! Ons werk is te verdelen in onderzoeken, masterplannen en bouwen. Deze drie beïnvloeden elkaar voortdurend. Specifieke werkgebieden daar binnen zijn infrastructuur, campuspontwikkeling, transformatie, wonen, binnenstedelijk bouwen en buitenruimte.

Onderzoeken

We doen fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ruimtes en de wijze waarop mensen ruimte ervaren – naar de opzet van gebouwen en steden en welke effecten dat heeft op het gebruik. In dat kader verrichten we bijvoorbeeld doorlopend onderzoek naar infrastructuur, hoe iedere cultuur bepaalde wegen voortbrengt en welke invloed dat heeft op onze beeldvorming van een plek. Bekijk werken

Masterplannen

Onze grootste projecten zijn stedenbouwkundige Masterplannen met een hoge mate van complexiteit, zowel ruimtelijk als procesmatig. We leren hier te werken met heldere principes. De plannen moeten immers lang mee. Heldere principes geven houvast en bieden vrijheid. Onze bekendste Masterplannen zijn die voor het Leiden Bio Science Park en de VU Campus in Amsterdam. Bekijk werken

Bouwen

Bouwen is iets moois. Vanuit onze stedenbouwkundige achtergrond ontwerpen we gebouwen die onlosmakelijk deel uitmaken van hun omgeving. Vaak transformeren we bestaande gebouwen. Kwaliteit wordt daarnaast bereikt door onze aandacht voor de juiste materialen en detaillering. Van binnenuit zoeken we naar maximale ruimtebeleving en naar slimme plattegronden. Bekijk werken

Alle werken

Tijdlijn

22 mei 2017

Transformatieplein 2017

Studio Hartzema neemt van 30 mei tot en met 1 juni deel aan het Transformatieplein op de Provada. Op woensdag 31 mei a.s. doet Henk Hartzema een pitch voor de transformatie voor het havengebied in de Plaspoelpolder te Rijswijk. Plaspoelpolder is een bijzonder bedrijvengebied met veel kwaliteiten en een zeer goede ligging. Met de voorgenomen transformatie van het terrein komen er kansen voor intensivering van het programma. De diversiteit en levendigheid nemen toe en de Plaspoelpolder krijgt een betere aanhechting aan Rijswijk.   Lees meer

1 mei 2017

Prijsvraag Linkeroever Antwerpen

In samwenwerking met Ector Hoogstad, Hesselteer en Sant & Co doet Studio Hartzema mee aan de ideeënwedstrijd voor de Linkeroever in Antwerpen. Het doel van de wedstrijd is om te komen tot nieuwe ideeën en inzichten die een maatschappelijk en cultureel debat over de toekomstige stedenbouwkundige transformatie van de Linkeroever voeden. Na de eerste ronde zit het team van Studio Hartzema bij de selectie van de 15 “sterktste” representanten van de verschillende thema’s “verdichten”, “water” en natuurlijk “bruggen”. Het team heeft tot 30 mei a.s. de tijd om hun visie verder uit te werken.

11 april 2017

Opening botanische tuin Zuidas

Op dinsdag 11 april 2017 is de Botanische tuin Zuidas feestelijk geopend. Onder grote belangstelling van gasten en bezoekers interviewde Margreet Reijntjes diverse sprekers over de rol en het belang van de Botanische tuin Zuidas. Studio Hartzema heeft in samenwerking met Copijn Tuin- en Landbouwarchitecten het ontwerp gemaakt voor de tuin. Cruciaal in het proces was de rol van vrijwilligers en medewerkers. Lees meer

13 maart 2017

Landgoed Endegeest Oegstgeest

Tussen maart en juli 2017 zal Studio Hartzema een gebiedsvisie opstellen voor Landgoed Endegeest in Oegstgeest. Prominent op dit terrein is kasteel Endegeest, een uit de 17e eeuw stammend monumentaal gebouw, waar onder andere de Franse filosoof René Descartes heeft gewoond. De huidige gebruiker van het plangebied, Rivierduinen, heeft aangegeven de panden deels te willen verlaten. Dit is aanleiding voor de gemeente Oegstgeest om in samenwerking met de eigenaar van de grond, Gemeente Leiden, een samenhangend en kwalitatief hoogwaardige nieuwe invulling van het gebied te komen. Lees meer

Overzicht