Westersingel 18-20
ROTTERDAM

Studio Hartzema heeft deelgenomen aan het succesvolle Transformatieplein 2015 op de Provada. Met een pitch voor Westersingel 18-20 in Rotterdam wordt een voorstel gedaan om de structuur van de stad te verrijken.

Uitsnede uit de structuurverrijkingskaart Rotterdam Klein & Fijn, met daarin aangegeven in geel Westersingel 18-20

Westersingel 18-20 zijn van oorsprong 3 panden. Later zijn deze samengevoegd tot één kantoorgebouw. Intern is in de bouwkundige structuur de driedeling nog steeds herkenbaar. Aan de rommelige achterzijde ligt het Wijkpark Oude Westen. De gemeente heeft de wens geuit tot een verbinding over het perceel tussen Westersingel en wijkpark.

De aanwezige bouwkundige structuur wordt zichtbaar in de gevel
Aanzicht Westersingel 18-20 huidige situatie
Aanzicht Westersingel 18-20 transformatievoorstel
De achterzijde van de panden worden een voorkant naar het Westerpark
Stapsgewijze ontwikkeling: 1 huidige situatie, 2 voorstel: * realisatie van een stadserf, * achterkant wordt tweede voorkant, 3 optioneel: * verbinding met het park

Studio Hartzema heeft een voorstel gedaan voor de herprogrammering tot woningen. Dominant is de structurele ingreep van een 4 meter brede geel vergulde uitsnede over de volledige hoogte door het pand. Via deze doorgang wordt een groen stadserf ontsloten met woningen en studioruimtes. Het erf is het hart van een woonensemble dat inclusief het bestaande pand uit drie volumes en een diversiteit aan woningen bestaat. Vanuit het stadserf is een doorgang mogelijk richting het Wijkpark Oude Westen.

Impressie van het stadserf
"Intieme binnenwereld, aangekleed met bijzonder goudkleurig tegelwerk, vormt een rustpunt in de stad."
Groene parken in de binnenstad van Rotterdam

Het voorstel past in de wijze waarop Studio Hartzema een bijdrage wil leveren aan de stad. In 2011 heeft het kantoor een verkenning uitgevoerd naar de verdichting van het centrum van Rotterdam. Klein&fijn laat zien dat op veel plekken (kleinere) woonvolumes kunnen worden toegevoegd. In veel gevallen binnen de hoofdstructuur van de stad, in bepaalde gevallen in de tweede lijn. Westersingel 18-20 is een uitgelezen mogelijkheid om in de tweede lijn kwaliteiten toe te voegen, waardoor de stad gelaagder, diverser wordt en de structuur van Rotterdam wordt verrijkt.

"Het stadserf haakt aan op de groene parken in de Binnenstad van Rotterdam."

Gegevens

ontwerp ontwikkeld in het kader van Transformatieplein 2015
Type werkzaamheden
Architectonisch ontwerp
Omvang
4.300m2 bvo
Looptijd
mei-juni 2015
Status
On hold
Projectteam
Michiel Burgerhout, Anne Zekveld, Federica Francalancia, Lucia Macrí

Alle werken