Universiteit Leiden

Universiteit Leiden is gevestigd in drie onderscheiden campussen; binnenstad Leiden, Leiden Bio Science Park en sinds enige jaren campus Den Haag. Ons kantoor is voor de eerste twee met grote regelmaat de adviseur voor stedenbouwkundige verkenningen en massastudies voor de Universiteit. Vooral rond het Witte Singel-Doelencomplex spelen zijn in dat kader meerdere verkenningen uitgevoerd. Het samenvoegen van instituten en het herbestemmen van bestaande gebouwen zijn hierbij vaste thema’s. Daarnaast worden er ontwerpen gemaakt voor (Aio) woningen aan de Boerhaavelaan, sociale woningbouw aan de Paviusstraat en een visie voor Park Nieuweroord.

Uitwerkingen

Witte Singelcomplex

Ideaalbeeld voor de Faculteit der Geesteswetenschappen is om alle onderwijs- en onderzoeksactiviteiten onder één dak te brengen. Een dergelijk grote bouwkavel is in de binnenstad niet voorhanden. Second best is nieuwbouw in twee bouwvolumes naast de UB. Omdat planologische kaders hiervoor ontbreken is deze ruimtelijke verkenning opgestart. Vervolgens is een alternatief verkend met nieuwbouw aan weerszijden van de Witte Singel. In totaal zijn zo drie varianten onderzocht, die gewogen kunnen worden op interne functionaliteit en omgevingskwaliteit.

Opdrachtgever: Universiteit Leiden
Looptijd: 2012
Omvang: 7.500-9.600 m2 kavel, 33.000 m2 BVO
Status: afgerond
Projectteam: Michiel Burgerhout, Federica Francalancia,
Alice Pokorna

Paviusstraat

In overleg met Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn de mogelijkheden onderzocht voor stadswoningen en zelfstandige studentenwoningen in twee blokken in stationsgebied Zeezijde. In het ontwerpproces is de directe omgeving meegenomen vanuit de opvatting dat het teveel een gebied van niemand is, terwijl in potentie binnenstadskwaliteiten mogelijk zijn. Nagedacht is over de grotere structuur van de openbare ruimte waar de te realiseren bouwblokken vervolgens van profiteren. Architectuur krijgt context.

Opdrachtgever: Universiteit Leiden en LUMC
Looptijd: 2012
Omvang: 2.650 m2, 7.300 m2 bvo
Status: afgerond
Projectteam: Michiel Burgerhout

Studie uitgevoerd in samenwerking met VVKH architecten

Reuvensplaats

Het gebouw Reuvensplaats (Tjeerd Dijkstra, 1982) is opgetrokken uit grijze steen met als grondvorm een carré om een binnenplaats, waarvan één van de kwadranten ontbreekt. Het gebouw maakt deel uit van een vijftal gebouwen tussen Rapenburg en Witte Singel die de universiteit in de jaren 80 hernieuwd in de Leidse binnenstad hebben verankerd. Een grondige metamorfose zorgt voor de uitstraling en functionaliteit van een verzamelgebouw voor het instituut van “Global and Area Studies”.

Opdrachtgever: Universiteit Leiden
Looptijd: 2012
Omvang: 2.433 m2, 9.255 m2 bvo
Status: afgerond
Projectteam: Michiel Burgerhout, Jasper Pat, Giorgio Piscitelli, Xander Speelman

In samenwerking met Karelse den Besten (grafisch ontwerp)

Boerhaavelaan

De stichting Universitaire Woonwijk Boerhaavelaan heeft als doel om betaalbare woonruimte te bieden aan AiO’s van de Universiteit Leiden. Het huidige verouderde complex wordt vervangen door 2 bouwblokken. In het noordelijke worden 132 AiO appartementen gerealiseerd in een woontoren, het zuidelijke blok biedt plek aan 69 (eensgezins)koopwoningen. Het huidige groene karakter blijft behouden door een natuurlijk binnenhof en een woonerf. Belangrijke eigenschap van het voorstel is dat slingerende Boerhaavelaan met klassieke kwaliteiten wordt doorgezet in het plangebied

Meervoudige opdracht uitgeschreven door Gemeente Leiden ten behoeve van de sloop van de huidige zusterflat en de realisatie van woningen in een parkachtige omgeving.

Opdrachtgever: Universitaire Woonwijk Boerhaavelaan
Looptijd: 2008-heden
Omvang: 1,45ha. – 201 woningen
Status: in ontwikkeling
Projectteam: Michiel Burgerhout, Jasper Pat, Federica
Francalancia, Rudolf van Ee

 

 

Alle werken