Klein&Fijn
ROTTERDAM

Rotterdam Klein&Fijn is een voorstel voor een nieuw model stadsontwikkeling; bebouwing en openbare ruimte gaan hand in hand. De titel refereert aan de schaalgrootte van gebouwen (klein) en de inpassing ervan (fijn). Daar waar het centrum onsamenhangend en onverschillig is, kan architectuur bijdragen aan logische en aangename verbanden die het stedelijke netwerk versterken.

De analyse van de stadsstructuur van Rotterdam leidt tot een opzienbarende optelsom. De onduidelijke stadsvorm, de vele breuklijnen, de beperkte hoeveelheid straten die bovendien relatief breed zijn en als sluitstuk de onverschilligheid van de architectuur maken de stad onsamenhangend en ongrijpbaar. De stad lijkt op meerdere plaatsen op te lossen in het niets. In plaats van een stad van ons allemaal is Rotterdam te vaak een stad van niemand.

"In plaats van een stad van ons allemaal is Rotterdam te vaak een stad van niemand"
Horizontale stadsdoorsnede Museumpark aan de Maas

Illustratie: Museumpark aan de Maas
De stadsdoorsnede van de Van Vollenhovenstraat 10 legt de link tussen het Museumpark en het Scheepvaartkwartier. De Van Vollenhovenstraat is nu een lastige straat. De ophoging van de Westzeedijk in de jaren 70 heeft ertoe geleid dat de straat naar niets leidt. De stadsdoorsnede voorziet in een herwaardering van het profiel, meer ruimte voor de voetganger en aan weerszijden bomen. Hierdoor kan op het grasveld van het NAi een gebouw worden gerealiseerd met een voortuin waarmee het karakter van het bestaande villapark eer wordt aan gedaan. Belangrijker, door twee ruimtelijke ingrepen wordt de structuur van de stad verrijkt en heeft de stad er weer een route naar de rivier bij gekregen. Een route bovendien die voor veel inwoners en bezoekers een aantal waardevolle plekken in de stad met elkaar verbindt.

Verticale stadsdoorsnede Museumpark aan de Maas
"Een verdichtingspotentieel van honderden kleine projecten is blootgelegd die de structuur van de stad kunnen verrijken"
de structuurverrijkingskaart van Rotterdam
"Het totaal van deze potentie van de binnenstad blijkt overweldigend te zijn"

Voor het onderzoek naar mogelijke structuurverrijking van de binnenstad is een grondige inventarisatie verricht naar alle mogelijkheden tot verdichting. Zowel naar de plekken die er zijn als naar de plekken die “gemaakt” kunnen worden. Naar zowel structuren die er zijn als structuren die kunnen worden gerepareerd of toegevoegd.
Het totaal van deze potentie van de binnenstad blijkt overweldigend te zijn. Meer dan 3 miljoen vierkante meter woningbouw kan op deze manier aan de stad worden toegevoegd. Dat zijn omgerekend 30.000 woningen!
Door het structuurdenken dat aan de basis ligt van Rotterdam Klein&Fijn is het aanlokkelijk geworden om de honderden kansen niet als losse mogelijkheden te zien maar in te kaderen in een visie op het functioneren van de stad en de bijdrage die (her)ontwikkeling kan leveren aan de structuur van de stad.

Inventarisatie: 551 potentiele locaties, 3.147.152 m2 BVO

Tijdens de publiekspresentatie in zaal de Unie werd niet alleen Klein&Fijn gepresenteerd maar lieten 4 architecten ook hun invulling hiervan zien op een aantal geselecteerde locaties. Momenteel zijn er meerdere locaties daadwerkelijk in ontwikkeling.
Naar aanleiding van het voorstel heeft de gemeente Rotterdam ook een Klein&Fijn loket geopend. Hier kunnen architecten en ontwikkelaars terecht met kleinere stedelijke plannen waardoor ze niet dezelfde lange weg hoeven te doorlopen als grote plannen.

Gegevens

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Looptijd
september 2010 - maart 2012
Begeleiding Stadsontwikkeling Rotterdam
Jim Ekkelenkamp, Arjan Knoester, Annette Matthiessen, Esther Heemskerk en Ine Jans
Projectteam studio Hartzema
Michiel Burgerhout (projectleiding), Davide Benini, Federico Gambi, Alice Pokorna, Federica Francalancia en Francesco Topazio

Alle werken

Deel deze pagina