Caland Estate
ROTTERDAM

Het ontwerp betreft de herbestemming van kantoor naar 11 huurappartementen in het duurdere segment. Naast de programmatische transformatie stond de visuele transitie van de architectuur centraal. Met een aantal ingrepen zijn de sterke punten aangezet en staat het pand weer stevig op de grond. Het gebouw is opgehoogd en bekroond met een panoramische torenkamer. De uitdrukkingsloze steen kreeg een helderwitte stuclaag waardoor de structuralistische belijningen en nuances van de architectuur scherper dan ooit naar voren komen.

Het pand heeft tot het moment van start bouw bijna 10 jaar leeggestaan. Wat overbleef was niet veel meer dan casco kantoorvloeren met slappe tussenwandjes en systeemplafonds. De bruto verdiepingshoogte van 3,30m was voor een kantoor aan de lage kant maar voor de inpassing van woningen uitermate geschikt. Op de vloeren is een nieuwe cementdekvloer gelegd inclusief vloerverwarming. Onder de vloeren worden alle leidingen versleept en weggewerkt in verlaagde plafonds. Vanuit de centrale kern zijn verschillende woonplattegronden ontwikkeld vanuit de wens tot diversificatie en de mogelijkheden van het onregelmatige volume. De oplossing voor de vluchtroutes is gevonden in een doorlopend balkon aan de tuinzijde. De bestemming is gewijzigd van kantoren in woningen, en ga zo maar door. Een ingewikkelde puzzel met in elkaar grijpende oplossingen. Als toegift liggen alle woonkamers aan de straatzijde in het verlengde van de Rivierstraat zodat een vrij uitzicht op de Maas ontstaat.
Het is alsof het zo had moeten zijn.

Transformatie Caland Estate
"Met een aantal ingrepen worden de sterke punten naar voren gehaald, staat het gebouw weer op de grond en is een daklandschap toegevoegd."
Plattegrond begane grond en 1e verdieping
Doorsneden

Het gevelontwerp gaat uit van de bestaande kwaliteiten en kenmerken. Met een aantal ingrepen worden de sterke punten naar voren gehaald, staat het gebouw weer op de grond en is een daklandschap toegevoegd. Een garagepoort is dichtgezet, de entree is vergroot, het laaghangende balkon hier verwijderd, ramen verdiepingshoog gemaakt en franse balkons toegevoegd. Het gebouw is daarbij opgehoogd waardoor de bestaande liftopbouw kon worden geïncorporeerd. Het geheel is bekroond met een panoramische torenkamer die het gebouw neerzet op de hoek van de straat. De uitdrukkingsloze steen is voorzien van een helderwitte stuclaag. Hierdoor komen de structuralistische belijningen en nuances van de architectuur scherper naar voren dan ooit.

"Structuralistisch kantoorgebouw krijgt tweede leven als luxe appartementencomplex"

Gegevens

Opdrachtgever
Caland Estate BV
Omvang
2.030m2 BVO
Looptijd
januari 2011 - 2013
Status
opgeleverd 2013
Projectteam
Michiel Burgerhout, Davide Benini, Federico Gambi, Giorgio Piscitelli, Francesco Topazio, Anne Zekveld
In samenwerking met
Arjan den Hartog (aannemer), Vastgoedvision (bouwbegeleiding), Inventief Bouwmanagement (technische uitwerking)

Alle werken

Deel deze pagina