Brug Lago Pertusillo
BASILICATA ITALIË

De brug is een poging tot verzoening van de omgeving met het stuwmeer dat 50 jaar geleden is ontstaan. De brug staat met katachtige poten in het voormalige dal. Door peilverschillen tussen zomer en winter (30m) treedt een dynamische vervorming op die gelijke tred houdt met de seizoenen. Tegelijk is de brug een sierlijke bekroning van het meer. In de boog is een toeristische trap uitgehouwen. Bovenop geeft uitzicht het meer definitief zijn plek.

Wegen, fietspaden en voetpaden in de regio
Centrum van acitiviteiten in de regio

De variabele waterstand van het meer legt de basis voor het ontwerp van de brug.  Zij staat met 12 poten op de grond, waarvan sommigen onder en andere boven het wateroppervlak hun basis vinden. De verschijningsvorm van de brug varieert met de waterhoogte vanwege het sculpturale wezen van de brug.

Illustratie van de verschijningsvorm van de brug bij hoog- en laagwater
Maquettefoto van de brug in haar context
"De variabele waterstand van het meer legt de basis voor het ontwerp van de brug. Zij staat met 12 poten op de grond, waarvan sommigen onder en andere boven het wateroppervlak hun basis vinden."

Gegevens

Prijsvraag
Type werkzaamheden
Architectonisch ontwerp
Omvang
Lengte 400 m. hoogte 72 m.
Looptijd
2007
Status
Afgerond
Ontwerpteam
Twan Haanen, Jasper Pat, Anne Zekveld, Michiel Burgerhout, Dik Houben
In samenwerking met
Plan 3 (civieltechnisch advies)

Alle werken

Deel deze pagina