17 mei 2013

Visiedocument Park Vogelenzang Bennebroek

Park Vogelenzang Bennebroek: De stedenbouwkundige visie wordt opgeleverd voor de transformatie van het bijzonder fraaie GGZ terrein, met grote cultuurhistorische waarde. In de visie wordt het terrein een mulitfunctioneel park waarin zorg is opgenomen. 250 woningen worden toegevoegd waarbij de bestaande landschappelijke waarden en de monumentale bebouwing de drager zijn van het plan.
Opdrachtgever: GGZ inGeest.

Overzicht

Deel deze pagina