21 november 2022

Supervisor Tilburg University

Tilburg University heeft Henk Hartzema aangesteld als stedenbouwkundig supervisor van de campus ontwikkeling. Tilburg University groeit en bloeit. De afgelopen jaren is de populatie van Tilburg University gegroeid van 15.000 in 2014 tot 22.000 in 2021. Hierdoor is ook de campus voortdurend in beweging. Meest concreet is de nieuwbouw van CUBE die drie jaar geleden is opgeleverd, Nieuwbouw 2 en straks Nieuwbouw 3 (NB3). In het kielzog van deze gebouwen komt het vraagstuk van de inpassing van deze gebouwen – functioneel, stedenbouwkundig en landschappelijk om bij te dragen aan de gewenste samenhang en campusvorming.

Naast de interne planvorming zijn ook de stedelijke ontwikkelingen rond de campus van belang. Gemeente Tilburg ontwikkelt samen met haar partners Tilburg het zogenaamde Kenniskwartier. Tilburg University is hierin vanzelfsprekend een belangrijke partij. Het bewaken van de stedenbouwkundige samenhang in grotere context behoort dan ook tot de taken van de supervisor.

Voor Studio Hartzema, die al drie jaar betrokken is bij de planontwikkelingen op de unieke campus van Tilburg University, betekent de opdracht de bestendiging en de uitbreiding van de expertise op het gebied van langjarige gebiedsontwikkelingen.

Henk Hartzema wordt aangesteld voor een periode van vier jaar.

Overzicht

Deel deze pagina