Updates

2022

21 november 2022

Supervisor Tilburg University

Tilburg University heeft Henk Hartzema aangesteld als stedenbouwkundig supervisor van de campus ontwikkeling. Tilburg University groeit en bloeit. De afgelopen jaren is de populatie van Tilburg University gegroeid van 15.000 in 2014 tot 22.000 in 2021. Hierdoor is ook de campus voortdurend in beweging. Meest concreet is de nieuwbouw van CUBE die drie jaar geleden is opgeleverd, Nieuwbouw 2 en straks Nieuwbouw 3 (NB3). In het kielzog van deze gebouwen komt het vraagstuk van de inpassing van deze gebouwen – functioneel, stedenbouwkundig en landschappelijk om bij te dragen aan de gewenste samenhang en campusvorming. Lees meer

14 oktober 2022

Ministerie van Maak

Studio Hartzema heeft middels een maquette bijgedragen aan het Ministerie van Maak op de IABR (Internationale Architectuur Biennale) in Rotterdam. Een fragment wordt tentoongesteld van onze studie Zeelandia. 2x2km rond Serooskerke op het eiland Schouwen Duiveland. Lees meer

30 september 2022

Opdracht Structuurplan OLVG West

OLVG heeft Studio Hartzema geselecteerd om hen te ondersteunen bij het opstellen van een Structuurplan voor de locatie (Amsterdam) West. Naast gebouwen voor OLVG is het uitgangspunt dat ook Reade zich op het terrein van OLVG-west zal vestigen. Lees meer

20 september 2022

Presentatie Zeelandia tijdens IABR – The time is now

Ontwerp en onderzoek Zeelandia is een provocatief laboratorium voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De studie is opgezet in het kader van Redesigning Deltas (RDD) een ambitieus, interdisciplinair en meerjarig project waarin ontwerp en ontwerp-gebaseerd onderzoek centraal staan. RDD heeft ook tot doel om parallel nieuwe partnerschappen en capaciteiten op te bouwen binnen de Nederlandse deltagemeenschap en van andere delta’s om implementatie te bevorderen, bijvoorbeeld door het leveren van een innovatief educatief ‘delta-design’-programma. RDD is een samenwerking tussen TU Delft, Deltares, WUR en PBL. Lees meer

2 juli 2022

Start bouw Atrium Amsterdam UMC!

Het bestek voor het Atrium Amsterdam UMC is opgeleverd en de bouw staat op het punt van beginnen. Het Atrium vormt met haar grote, maar elegante glazen ruimte de nieuwe hoofdentree tot Amsterdam UMC en dient daarnaast als toegang tot de Botanische tuin. Het iconische vloermotief vangt al deze bewegingen samen en brengt dit tot een ontmoetingsruimte voor onderzoekers en publiek. Voor het ontwerp heeft Studio Hartzema samengewerkt met Studio Deep Blue, Atelier Pro, Zonneveld Ingenieurs en Medicom 6. Lees meer

11 juni 2022

Atlas Arena Futureproof

Studio Hartzema is samen met de Architekten CIE geselecteerd voor de ontwikkeling van het Masterplan en de architectonische ontwikkeling van Atlas Arena in Amsterdam. Atlas Arena is een kantorencomplex uit 1983 ontworpen door F.J.E. Dekeukeleire. Het ensemble is gearrangeerd rond twee groene hoven en is omringd door een groene buffer. Lees meer

23 mei 2022

Studio Hartzema in Redesigning Deltas

Studio Hartzema en FRESH zijn officieel partners van TU Delft voor het programma Redesigning Deltas! De TU Delft, Deltares, het Delta Programma, Erasmus, WUR en PBL zijn een exploratief onderzoek gestart. Met als hoofdvraag hoe het ruimtelijk ontwerp een katalysator kan zijn, om de toekomst van onze delta veilig te stellen.  Het programma Redesiging Deltas beoogt de rol van het ruimtelijk ontwerp in het denken en beslissen over de toekomst van de Delta te versterken. Het eerste jaar 2022 staat in het teken van factfinding, de ontwerpstudie en een methodologische studie.  Studio Hartzema gaat, samen met Witteveen+Bos en Feddes-Olthof, een lange termijn ruimtelijke strategie voor Zeeland creëren, gericht op duurzame ontwikkeling.

26 april 2022

Vergaderen in een “groene oase” Rotterdam

Tenmidden van het Rotterdamse scheepsvaartkwartier ligt een verborgen parel, een uit de 19e eeuw daterende woning en koetshuis. Nu de paarden zijn vervangen door auto’s en fietsen en het landhuis plaats heeft gemaakt voor een vergadercentrum is het voornemen om het oorspronkelijke pand nieuw leven in te blazen in de vorm van een ontmoetingscentrum in het groen. Studio Hartzema zal de komende maanden verkennen hoe we het oorspronkelijke koetshuis kunnen transformeren in een gerevitaliseerd gebouw met een nieuwe toevoeging, die de meer ingetogen aanwezige 19e eeuwse charme met het landschap verbindt.

31 maart 2022

Contract Atrium VUmc ondertekend

Op 31 maart is het contract voor het TO van het Atrium van de VUmc ondertekend! Daarmee komt Studio Hartzema weer dichterbij de realisatie van dit reeds lopende tektonische ontwerp.   Lees meer

14 maart 2022

Ontwikkeling Papendrecht Overtoom van start

Papendrecht heeft de afgelopen jaren intensief geïnvesteerd in het centrum. Het winkelcentrum is daardoor vrijwel geheel vernieuwd. Aan de randen van het centrum ligt nu de opgave om de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid te versterken. Om dat te realiseren zal Studio Hartzema de komende tijd samen met de gemeente en aanwezige stakeholders samenwerken aan het ontwikkelperspectief voor dit schakelgebied. Lees meer

8 februari 2022

Nieuwe fase breekt aan voor Kesslerpark en omgeving

De gemeenteraad van Rijswijk heeft unaniem ingestemd met het Ontwikkelkader voor Kesslerpark en omgeving. Het terrein van het voormalige Shell complex en gebieden in de directe omgeving worden getransformeerd van een monofunctioneel bedrijvengebied naar een stedelijke campus met 2.100 woningen, bedrijvigheid en onderwijs. In deze ontwikkeling, pal naast station Rijswijk, wordt daarnaast voorzien in een belangrijke rol voor de openbare ruimte. Asfalt wordt vervangen door groen, en er wordt hoog ingezet op openbaar vervoer en elektrische mobiliteit. Een stelsel van groene lanen, velden en hoven, groot en klein, vormen een aanvulling op de wegenstructuur. Studio Hartzema mocht de gemeente Rijswijk adviseren bij het opstellen van het Ontwikkelkader Kesslerpark. Gezocht is naar een verlevendiging en verdichting van het gebied, met tegelijk een toename van kwalitatieve openbare ruimte, met veel plek voor voetgangers, fietsers en verblijf.   Lees meer

25 januari 2022

Rijswijk – Ons thuis meer dan ons huis

Met de steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn wij begonnen met het ontwerpend onderzoek ‘Ons thuis meer dan ons huis’. Hierin analyseren wij de potentie van zogenaamde ‘pocket plaatsen’ binnen de ontwikkeling van woon-werk gebied Het Havenkwartier te Rijswijk. Lees meer

14 januari 2022

Ontwikkelkader Kessler Park en omgeving

Het Ontwikkelkader voor het Kessler Park en omgeving te Rijswijk is afgerond. De voormalige afgesloten campus van Shell wordt omgevormd tot een woon-werkcampus die voor iedereen toegankelijk is. Lees meer

2021

8 december 2021

Land of Hope in Seoul Biennale Data Book 2021

Ons essay Land of Hope: A new narrative for unbuilt space werd in Seoul Biennale Data Books 2021 gepubliceerd! Hierin bespreken Henk Hartzema en Aikaterina Myserli de noodzaak van projectieve scenario's, ontwerpend onderzoek en verbeelding. Hieronder een fragment uit het essay: Lees meer

10 november 2021

Aanstelling Supervisor Plaspoelpolder

Henk Hartzema is door het Rijswijkse College van B&W aangesteld als stedenbouwkundig supervisor in de Plaspoelpolder. Voor dit 100ha grote bedrijventerrein is in 2017 een Toekomstvisie vastgesteld. Inmiddels staan twee delen van de Plaspoelpolder aan de vooravond grootschalige transformatie. Het betreft het Havengebied aan de zijde van de Vliet en het Kesslerpark in de directe nabijheid van station Rijswijk. De Plaspoelpolder kent enen grote verscheidenheid aan typen bedrijven en bebouwing. In de 70-jarige geschiedenis heeft het meerdere kenmerkende gebouwen opgeleverd, zoals het Sijthoffgebouw (foto) en recentelijk het European Patent Office. Lees meer

11 oktober 2021

Nu Online! Exploring the Golden Backdrop of the Dutch Urban Archipelago

Nu online! Als bijdrage aan de Seoul Biennale of Architecture & Urbanism 2021, hebben Studio Hartzema & FRESH Research een presentatie gegeven over hun installatie Land of Hope. Hierin vertelt Henk Hartzema over de onbebouwde ruimte van de Randstad als gebied dat onder druk staat. Maar dat ook het territorium is waar de toekomst van weerbare en duurzame Randstad ligt besloten. Land of Hope is een optimistische, kritische en fundamentale kijk op de toekomst van deze unieke en open polycentrische metropool.

28 september 2021

Land of Hope: Opening Seoul Biennale 2021

Met Land of Hope nemen Studio Hartzema & FRESH Research deel aan de tentoonstelling Thematic Exhibition op Seoul Biennale of Architecture & Urbanism 2021. Het evenement wordt gehouden van 16 september tot 31 oktober 2021 en vindt plaats in Dongdaemun Design Plaza, Seoul. Land of Hope neemt een uitsnede van 100×100 km van de Randstad, waarvan naar schatting 75% onbebouwd is, als uitgangspunt voor een fictief open laboratorium; waarin via speculatief ontwerpend onderzoek uiteenlopende toekomstscenario’s en alternatieve mogelijkheden voor grondgebruik worden onderzocht. Onze installatie gaat over de transformatie van deze onbebouwde ruimte als gevolg van de energietransitie, klimaatadaptatie en verstedelijking.

5 september 2021

Nieuweroord genomineerd voor RAP071!

Ons ontwerp voor Nieuweroord in Leiden is één van de negen ontwerpen die genomineerd is voor deze 2-jaarlijkse architectuurprijs. Op 13 oktober a.s. wordt bekend gemaakt naar welk plan de jury- en publieksprijs zullen gaan. Tot 9 oktober kan er gestemd worden. Doe dat in grote getale via rapleiden.nl. Lees meer

9 augustus 2021

Land of Hope at the Seoul Biennale of Architecture and Urbanism 2021

FRESH Research, de onderzoeksafdeling van Studio Hartzema, is verheugd aan te kondigen dat wij, via ons project Land of Hope, zijn uitgenodigd voor de Seoul Biennale of Architecture and Urbanism 2021 als projectvertegenwoordiger van Nederland. Het evenement wordt gehouden van 16 september tot 31 oktober 2021 en vindt plaats in Dongdaemun Design Plaza, Seoul. Onze installatie gaat over de transformatie van de onbebouwde ruimte van de Randstad als gevolg van de energietransitie, klimaatadaptatie en verstedelijking. Lees meer

9 juli 2021

Radical Spaces wordt voltooid

In 2021 werden Studio Hartzema en FRESH geselecteerd voor het Bouwen aan talent programma door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In samenwerking met Isabel Recubenis heeft onze studio ontwerpend onderzoek uitgevoerd en een atlas ontwikkeld voor de grootstedelijke structuren in de Randstad. Deze atlas, weergegeven op verschillende manieren – tekeneningen, diagrammen, afbeeldingen – onthult verborgen relaties tussen de gebouwde omgeving, het groen en de stadsbewoner door middel van diachrone, ruimtelijke & kwantitatieve en perceptuele middelen. Lees meer hier.

2 juli 2021

Land of Hope op TU Delft Flows Platform

Deze week werd ons artikel Land of Hope: A radical account on Randstad’s unbuilt land and its role in Dutch planning op TU Delft Flows Platform gepubliceerd! Het artikel gaat over de transformatie van de onbebouwde ruimte van de Randstad als gevolg van de energietransitie, klimaatadaptatie en verstedelijking. Hierin bespreken wij ook de noodzaak van grootschalige interventies, radicale scenario's en verbeelding. Lees hier het volledige artikel.

18 mei 2021

Participatie Kessler Park en omgeving, Rijswijk

Ondanks alle beperkingen wordt er nog volop ontworpen aan onze steden, misschien nog wel meer dan voorheen. Voor Kessler Park en omgeving werkt Studio Hartzema, samen met gemeente Rijswijk en stakeholders, aan een stedenbouwkundig kader. Gisteren was er een participatiebijeenkomst die vanuit een studio in het Stadhuis werd geregisseerd. Anders dan samen in een zaal rond tekeningen en maquette, maar een goed alternatief voor Henk Hartzema om een toelichting te geven en het gesprek te voeren. Lees meer

20 april 2021

Inspiratiebijeenkomst Leiden Bio Science Park

Jaarlijks wordt in het LBSP een inspiratiesessie gehouden voor iedereen die namens de gemeente in het projectteam met de ontwikkeling van dit gebied zijn verbonden. En dat zijn er nogal wat. Meer dan dertig mensen hebben via Teams een rondgang van het Innovation District gevolgd. Henk Hartzema ging samen met stedenbouwkundige Leon de Laat door het park om ontwikkelingen te tonen en toe te lichten. Op de foto een interview met de projectleider van de BAM die de werkzaamheden voor de Groene Hartlijn ter hand gaat nemen.

16 april 2021

House of Common Affairs Interview

In het licht van de voltooiing van de eerste fase van Land of Hope, werd Studio Hartzema uitgenodigd door The House of Common Affairs Journal. Hier hebben wij het architectonisch onderzoek, toekomstige projecten en de roadmap voor FRESH besproken. Hieronder een fragment uit het interview: “Most people do not know that FRESH stands for Free REsearch Studio Hartzema. And, as the name suggests, we expect it to free us from everyday conventions and lay the foundation for promoting experiments and stimulating analysis and reflection. Lees meer

8 april 2021

15 jaar bouwen aan de VU Campus Amsterdam

Sinds 2005 is Studio Hartzema betrokken bij het Masterplan VU Campus. Een open stadscampus voor meer dan 24.000 studenten gelegen in Zuidas Amsterdam. Van deze grote gebiedstransformatie worden nu de contouren zichtbaar. Fotograaf Loes van Duijvendijk is op pad gegaan om het plan, dat nooit af is, vast te leggen. In een jaar waarin alles anders was. Een academische omgeving in verstilling. Lees meer

15 maart 2021

Radical Spaces

Super trots dat Studio Hartzema en FRESH geselecteerd zijn voor het Bouwen aan talent programma door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In samenwerking met Isabel Recubenis, onze studio zal ontwerpend onderzoek uitvoeren en een atlas ontwikkelen voor de grootstedelijke structuren in de Randstad. Hierin zullen de ecologische, economische, maatschappelijke en gezondheidswaarde onderzocht. Lees meer

8 maart 2021

Schilperoortpark wordt voltooid

Met het besluit door Universiteit Leiden om de Schilperoortmemorial definitief te realiseren wordt toegewerkt naar de voltooiing van het Schilperoortpark in Leiden. Een uniek parkachtige woon, werk en onderwijsgebied is de afgelopen twee jaar heringericht met speelweides, bosachtige percelen en parkpaden. Op steenworp afstand van station Leiden Centraal, en daarmee in het hart van de Randstad, ontstaat een levendig en tegelijk ontspannen en groen stedelijk milieu. Lees meer

2 maart 2021

Goedkeuring Havenkwartier Plaspoelpolder

De gemeenteraad van Rijswijk heeft met een grote meerderheid voor het Ontwikkelkader Havenkwartier gestemd. Vier jaar na het vaststellen van de Toekomstvisie voor de Plaspoelpolder waar onder andere functiemenging werd voorgestaan aan de randen van dit bedrijventerrein kan nu een begin gemaakt worden met een gemengd stedelijk gebied met 80.000m2 bedrijvigheid en 2500 woningen. Deze worden ontwikkeld in een gebied van 20ha rond de haven van Rijswijk aan de Vliet. Lees meer

27 februari 2021

Opdracht Dreef Haarlem

Studio Hartzema is begonnen met het opstellen van een Voorlopig Ontwerp voor een herontwikkeling aan de Dreef in Haarlem. De locatie is gelegen in het groen, aan de Haarlemmerhout. Gevraagd wordt om een gebouw waarin wonen en werken samengaan. Waar verschillende leeftijden en afkomst samen een doelgroep vormen. Waar een community gaat ontstaan van mensen die houden van interactie en van een eigen plek.   Lees meer

2020

8 december 2020

Opdracht Kraaihoek Papendrecht

Studio Hartzema heeft van de gemeente Papendrecht en woningbouwvereniging Woonkracht10 gezamenlijk een opdracht gekregen bij de transformatie van de wijk Kraaihoek. Binnen de wijk met een omvang van ongeveer 45 hectare bevinden zich bijna 900 sociale huurwoningen. Deze zijn verouderd waardoor middels vernieuwing van de woningvoorraad door (gedeeltelijke) sloop-nieuwbouw gestreefd wordt naar een gemêleerde en toekomstbestendige wijk. Lees meer

27 november 2020

Oplevering Nieuweroord!

Na iets meer dan vijf jaar na de eerste inzending van de tender en exact 100 jaar na de oplevering van het origineel zijn de laatste sleutels overhandigd aan de bewoners van Nieuweroord in Leiden. Naast de herbouw van de oude villa van de familie Bosman zijn twee woonvleugels toegevoegd die het ensemble vereeuwigen in het stadsbos “Bos van Bosman”. De gedifferentieerde plattegrond voegt zich in het onderliggende landschap en voegt daar op zijn beurt ruimte en plekken aan toe. Lees meer

4 november 2020

Amsterdam UMC Imaging Center: Zorggebouw van het Jaar 2020

Deze week ontving Amsterdam UMC Imaging Center de Architectenweb Zorggebouw van het Jaar Award 2020. Samen met Wiegerinck en alle andere betrokkenen zijn we super trots op deze erkenning! Het transparante gebouw, volgens de jury technisch en tegelijk humaan, is het eerste dat gebouwd wordt binnen het Masterplan dat Studio Hartzema heeft opgesteld.  Lees meer

13 oktober 2020

NRC – Henk Hartzema over Rotterdam als stad van de toekomst

Hoeveel woningen kan het centrum van Rotterdam aan? Henk Hartzema werd hierover geïnterviewd en deelde zijn ideeën over Rotterdam als stad van de toekomst. Over dichtheid, gelaagdheid, variatie en placemaking. Lees hier het volledige NRC artikel.

17 september 2020

De Architect – Feyenoord Park, missie voltooid

Mooi artikel over onze schets voor Feyenoord City in de Architect NL ! ''Komende week gaat het besluit vallen over de toekomst van Feyenoord City. Tegenover de vurige wens dit stadsdeel tot ontwikkeling te brengen, staat onzekerheid over de uitvoerbaarheid van het nieuwe stadion. Henk Hartzema pleit voor een Feyenoord City met een stadspark aan de Nieuwe Maas."  Lees het volledige artikel hier.

4 augustus 2020

Nieuw artikel in TU Delft Atlantis Magazine

Deze week werd ons artikel Inhabiting the Aftermath in TU Delft Atlantis Magazine gepubliceerd! Hierin bespreken Henk Hartzema en Aikaterina Myserli de noodzaak van projectieve scenario's en verbeelding. "Through the psychological rethinking of the Dutch territory as a field of experimentation and not as a settled field of rules and spatial configurations we might be able to see the bigger picture and embrace a radical future." Lees hier het volledige artikel.

16 juli 2020

Masterclass “Value This! Declarations and Agreements in Planning”

Als samenwerkend partners en onderzoekers voor The New Planning project, hebben Studio Hartzema en FRESH Research deze week onze uitnodiging ontvangen voor de masterclass "Value This! Declarations and Agreements in Planning" georganiseerd door Vereniging Deltametropool op 26 augustus. Meer updates volgen de komende weken. We zijn erg enthousiast over de sessies, debatten en eindresultaten! Kijk hier om het voorlopige programma te bekijken: https://deltametropool.nl/activiteit/value-this/

24 juni 2020

Artikel op TIP: Visions of the Future

Deze maand zijn Studio Hartzema en FRESH Research de speciale gasten voor TIP [Thinking in Practice] door Balmond Studio! In dit artikel zoeken we naar alternatieve manieren om het gesprek over onze ecologische toekomst te stimuleren. Lees het volledige artikel hier.

4 juni 2020

Nieuw artikel in Antagonismos Magazine: Inhabiting the Aftermath

Nieuw artikel gepubliceerd! In volume #06 van ANTAGONISMOS magazine - tijdschrift voor architectuur en stedenbouw - staat ons artikel “Inhabiting the Aftermath” van Henk Hartzema en Aikaterina Myserli. Dit artikel gaat over de transformatie van het Nederlandse landschap als gevolg van de energietransitie, klimaatadaptatie en verstedelijking. Hierin bespreken wij de noodzaak van projectieve scenario's en verbeelding. Lees hier het volledige artikel.

12 mei 2020

Studio Hartzema stedenbouwkundig adviseur van de Radboud Universiteit Nijmegen

Studio Hartzema is de stedenbouwkundig adviseur geworden van de Radboud Universiteit. Begin 2020 is de campusstrategie door de universiteit vastgesteld. Op basis hiervan wordt een Campusplan opgesteld. Studio Hartzema zal hierin samenwerken met Poelmans Reesink landschapsarchitecten. De campus beslaat een gebied van ongeveer 100ha in een bosrijke setting. In de Campusstrategie zijn zeven leidende principes benoemd. Lees meer

6 mei 2020

Artikel op Archisearch

Op Archisearch is er vanaaf vandaag een artikel te lezen over ons ontwerp voor twee appartementengebouwen aan de Huidekoperstraat in Amsterdam! “Het complex volgt de oorspronkelijke parcellering van de straat en vindt haar inspiratie in de kwaliteiten van het Hollandse woonhuis. Het samenbrengen van vele afzonderlijke gegevens is gepaard gegaan met een grote mate van terughoudendheid in de totaalcompositie.“ Lees hier voor meer informatie.

28 april 2020

Land of Hope: Lancering van nieuw onderzoeksproject

Studio Hartzema en FRESH Research kondigen met plezier de start aan van het nieuwe onderzoeksproject Land of Hope. Met Land of Hope willen Studio Hartzema en FRESH de onbebouwde ruimte van de Randstad onderzoeken en verifiëren of het geschikt is om nieuwe duurzame ontwikkelingen, systeemveranderingen en grootschalige interventies in zich op te nemen en haalt daarbij inspiratie uit de monumentale structuren van Superstudio en Constant Nieuwenhuys. Lees meer

10 april 2020

EK Magazine – Huidekoperstraat 13-15, 17

Deze week werd ons ontwerp voor twee appartementengebouwen aan de Huidekoperstraat in Amsterdam gepubliceerd in EK magazine! Het complex volgt de oorspronkelijke parcellering van de straat en vindt haar inspiratie in de kwaliteiten van het Hollandse woonhuis. Lees hier het volledige artikel.

25 maart 2020

De Architect – Henk Hartzema over Coronavirus

Henk Hartzema: “Ik hoop dat de mensen straks meer verbanden gaan zien, meer verantwoordelijkheid zullen nemen en meer sturing door de overheid willen accepteren.” Op 23 maart 2020 werd Henk Hartzema geïnterviewd door Harm Tilman, De Architect NL, over de effecten van corona op het wel en wee van een stedenbouwkundig architectenbureau. Kijk hier voor meer informatie.

12 maart 2020

Masterclass & Workshop: Stretching Metropolitan Regions

Op 2 maart 2020 vond de masterclass en workshop 'Stretching Metropolitan Regions' plaats in het L'Institut Paris Region in Parijs. Studio Hartzema en FRESH assisteerden de belangrijkste organisatoren, Vereniging Deltametropool en METREX, om typologieën van de regionale schaal te specificeren en vragen te stellen over de effectieve vormen en modellen van bestuur die beter beantwoorden aan de uitdagingen van de grootstedelijke fenomenen. Lees meer

18 februari 2020

The New Planning – Vereniging Deltametropool & Studio Hartzema

Studio Hartzema en FRESH zijn officieel partners van Vereniging Deltametropool voor het project: The New Planning, geleid door Paul Gerretsen en Alankrita Sarkar. The New Planning is een platform om de voortgaande kwesties en de cruciale vragen over de planning en het beleid te bespreken, met een breed publiek van planners, beleidsmakers, ontwikkelaars en academici. Kijk hier voor meer informatie.

13 januari 2020

Tentoonstelling Leiden Bio Science Park

Nieuwe woningen in oude labs en opvallende architectuur voor universiteitsgebouwen en hightechbedrijven. Plus groene recreatieparken aan het water. Een expositie in de Oude UB van Universiteit Leiden aan het Rapenburg 70-74 laat zien hoe ingrijpend het Leiden Bio Science Park de komende jaren gaat veranderen. De tentoonstelling loopt tot 28 februari 2020. Klik hier voor meer informatie.

2019

11 december 2019

Lezing Land of Hope

Op woensdag 11 december 2019 heeft Henk Hartzema een korte lezing gehouden tijdens de conferentie Take On The Future. Dit was een tweedaagse internationale conferentie reflecterend op planning visies, met een speciale focus op de NOVI, de recent gepubliceerde visie op ruimtelijke ordening en omgevingsontwerp. Onder de titel Land of Hope gaat Henk in op de culturele dimensie van onze planning. Van oudsher ligt hierin de nadruk op de interne samenhang van woon- en werkomgevingen. Lees meer

26 november 2019

Ontwikkelkader voor Plaspoelpolder West (noord) Rijswijk

Studio Hartzema heeft van de gemeente Rijswijk de opdracht gekregen voor het opstellen van een ruimtelijk-programmatisch ontwikkelkader (licht) voor Plaspoelpolder West (noord). De Plaspoelpolder is sterk in ontwikkeling, waarbij er ook meer ruimte komt voor woningbouw en andere functies in dit bedrijvengebied. Centraal in het plangebied ligt het Kesslerpark. Lees meer

14 november 2019

Lezing Betondag 2019

Contrast is een hulpmiddel dat we vaak gebruiken in onze ontwerpen. Bijvoorbeeld tussen open ruimte en gebouwde ruimte. In ons Masterplan van Nieuw Stalberg hebben we een kunstmatige groene vallei voorgesteld die is uitgesneden tussen de gebieden met privé percelen. Dit resulteert in een voelbare spanning tussen de gebouwen en ruimte. Hoezeer ze ook naast elkaar liggen, ze trekken elkaar aan en versterken elkaar. De vallei wordt vervolgens overbrugd door een elegante betonnen sculpturale voetgangersverbinding.   Lees meer

31 oktober 2019

Eerste mijlpaal in de uitvoering van het Masterplan Amsterdam UMC

Vandaag, 31 oktober 2019, is het Amsterdam UMC Imaging Center officieel in gebruik genomen. Gevestigd op de Zuidas, zal het wereldwijd een unieke plaats innemen. Alleen hier komen klinische zorg, onderzoek en het ontwikkelen en bereiden van medicijnen samen onder één dak. Het gebouw is ontworpen door Wiegerinck en is het eerste conform het stedenbouwkundig Masterplan van Studio Hartzema. Lees meer

15 oktober 2019

Raadsbehandeling Masterplan Stationskwartier Zwijndrecht

Het Stationskwartier wordt het levendige hart van Zwijndrecht. Een gebied waar met plezier gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Een plek met voldoende voorzieningen én een plek die uitstekend bereikbaar is via de A16, het water en het spoor. Het Stationskwartier biedt kansen en wordt de komende 10 jaar groots aangepakt en opnieuw ingericht.   Lees meer

2 oktober 2019

Oprichting FRESH

Per 1 oktober 2019 wordt door Studio Hartzema lopend onderzoek voortgezet en uitgebreid onder het label FRESH. Een grotere autonomie maakt het mogelijk fundamenteel onderzoek verder te verdiepen. FRESH zal dienen als een platform voor het verzamelen van al onze bestaande kennis, het uitvinden van nieuwe inzichten en het doorkijken naar een betere toekomst binnen de stedelijke complexiteit van vandaag. Lees meer

2 juli 2019

Ruimtelijke kaders voor het Havenkwartier Rijswijk

De afgelopen week heeft Studio Hartzema aan alle betrokkenen de ruimtelijke kaders voor het Havenkwartier in Rijswijk gepresenteerd.  Dit deel van de Plaspoelpolder beloofd door transformatie en verdichting een aantrekkelijk werk- en woongebied te worden. De duurzame inrichting van de openbare ruimte en de nu nog verborgen bijzondere nautische kwaliteiten moeten het gaan doen! Nog de nodige hobbels te nemen maar een gezamenlijkheid is ervaren in de urgentie en in de meerwaarde voor Rijswijk. Lees meer

4 juni 2019

Pitch voor Sloterdijk Zuid in Amsterdam

Tijdens het Tranformatieplein op de Provada heeft Studio Hartzema dinsdagmiddag 4 juni j.l. een pitch gedaan over de transformatie van Sloterdijk Zuid in Amsterdam. De pitch is een pleidooi voor een goed stedenbouwkundig ontwerp. Ruimtelijke kwaliteit boven getallen. In het bijzonder toont Studio Hartzema een alternatief voor de strikte 40/40/20 regel. Openbare ruimte op privépercelen resulteert in extra ontwikkelvolume 40/40/20 + 10. Een stimulans voor kwaliteit en voor interactie tussen private en publieke belangen. Lees hier onze publicatie in de Architect.

27 mei 2019

Masterplan Stationskwartier Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht en woningcorporatie Woonkracht 10 hebben gezamenlijk Studio Hartzema de opdracht verleend voor het opstellen van een stedenbouwkundig Masterplan voor het Stationskwartier in Zwijndrecht. Dit complexe gebied van ongeveer 30ha. zal door nieuwbouw, transformatie en verdichting een levendige omgeving worden voor wonen, groen en stedelijke functies. Lees meer

19 maart 2019

Verkoop Park Vogelenzang

GGZ inGeest biedt te koop aan circa 12,5 hectare terrein aan de rand van Bennebroek (gemeente Bloemendaal) met diverse (monumentale) opstallen. In Park Vogelenzang passen na ontwikkeling maximaal 250 woningen, deels in getransformeerde bestaande gebouwen en deels in nieuw te realiseren woningen. Het landschap vormt de basis voor de herontwikkeling van het gebied. Park Vogelenzang wordt een groen woongebied waarbij de zorgfunctie op het terrein behouden blijft én waar ruimte is voor kleinschalige horeca/retail functies. Lees meer

6 maart 2019

Start herinrichting Schilperoortpark Leiden

Woensdag 6 maart is met het planten van een symbolische boom door wethouder Paul Dirkse en vicevoorzitter van het College van Bestuur, Martijn Ridderbos (Universiteit Leiden), het startsein gegeven voor de herinrichting van het Schilperoortpark. De aanleg van het landschapsplan is de laatste fase de transformatie van de voormalige Cité Médicale naar een groene woon-, werk- en onderwijscampus op steenworp afstand van station Leiden Centraal. Lees hier verder onze nieuwsbrief.

15 februari 2019

Ontwikkelvisie voor Havenkwartier Rijswijk

Studio Hartzema heeft van de gemeente Rijswijk de opdracht gekregen voor het opstellen van een ontwikkelvisie voor het Havenkwartier in de Plaspoelpolder. Deze ontwikkelvisie is het vervolg van het in juni 2018 opgeleverde Stedenbouwkundig kader. Het Havenkwartier omvat ongeveer 20ha waarin middels transformatie en nieuwbouw ruimte ontstaat voor een gemengd en duurzaam stedelijk gebied met nautische kwaliteiten. Lees meer

5 februari 2019

Lange Wijnen Laren

In samenwerking met landschapsarchitect Marlies van Diest hebben we van Capital Value opdracht gekregen om een verkaveling en beeldkwaliteitplan op te stellen voor de Lange Wijnen in Laren. Een bijzonder bosgebied met grote hoogteverschillen en historische relicten zijn aanleiding voor een zorgvuldig planproces en een hoogwaardige inpassing van woningen in het groen.

2018

23 oktober 2018

Willemstad, Curacao

Willemstad, Curacao: Studio Hartzema heeft de opdracht gekregen om een kleine villa uit de jaren '70, gelegen in een levendige stadswijk op steenworp afstand van de oceaan, te renoveren en uit te breiden tot een groot familiehuis.

10 oktober 2018

Eerste paal Nieuweroord

De wederopbouw van de villa van de familie Bosman, oorspronkelijk gebouwd in 1920 en afgebroken in de jaren '60, is het centrale deel van het project Nieuweroord in Leiden. Vandaag, als onderdeel van de eerste paal ceremonie, overhandigde de oudste kleinzoon van de heer Visser het eerste exemplaar van een boekje met familiefoto's in en rond het oude huis aan Fleur Spijker, wethouder van de stad Leiden. Het project met 87 appartementen wordt opgeleverd in het tweede kwartaal van 2020.  

5 september 2018

Beeldvormende avond Baarn Centraal in de gemeenteraad

In de fraaie raadszaal van Baarn presenteert Henk Hartzema samen met Mark Smit (Res&Smit) het stedenbouwkundig plan voor Baarn Centraal in de gemeenteraad. In opdracht van Vastint is een plan ontwikkeld voor een kleine 60 woningen in het groen. De locatie is prachtig, vlakbij het station met volwassen bomen als startkapitaal. Het plan voorziet in een variëteit van woningen aan mooie gekromde straten. Hierdoor ontstaat een wijk die zich voegt in de omliggende groene woonmilieus van Baarn.

1 juli 2018

Artikel Blauwe Kamer

In het zomernummer van de Blauwe Kamer - tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw - staat een uitgebreid interview met Henk Hartzema. Dit interview gaat over de noodzaak van een Randstadplan, het belang van gezond verstand en zijn voorliefde voor tijdschriften. Lees hier het artikel.

26 juni 2018

Stedenbouwkundig kader Havengebied Plaspoelpolder opgeleverd

Na driekwart jaar planvorming met ontwikkelaars en gemeente is dan het Stedenbouwkundig kader voor het Havengebied in Rijswijk opgeleverd. In het plangebied van ongeveer 20ha ontstaat middels transformatie en nieuwbouw ruimte voor een gemengd en duurzaam stedelijk gebied met nautische kwaliteiten. Met behoud van de bedrijvigheid is een verdichting mogelijk. Lees meer

6 juni 2018

Erasmus Innovation District Rotterdam

Samen met Ector Hoogstad architecten doet Studio Hartzema een voorstel voor de transformatie van Brainpark I in Rotterdam. Doel is om het gebied en Woudenstein Campus van EUR samen te voegen tot het Erasmus Innovation District. Met het toevoegen van een substantieel aantal woningen en een start up en horeca hub in Brainpark versmelten beide gebieden tot een open en gemengd stedelijk gebied. Het introverte karakter van zowel Brainpark als Woudenstein wordt verder opengebroken door een centrale positie van de Kralingse Zoom als Parklane en een verbeterde verbinding naar de metrohalte.     Lees meer

Pitch voor Lübeckplein Zwolle

Studio Hartzema pitcht voor het Lübeckplein in Zwolle op het Transformatieplein tijdens de Provada. Het Lübeckplein ligt in het gebied Hanseland aan de zuidkant van het station. Het gebied is stenig en lang niet op alle plekken uitnodigend. Centraal in de visie die samen met JHK architecten is ontwikkeld staat daarom het vergroenen en het levendiger maken van het plein.   Lees meer

31 mei 2018

Stedenbouwkundig plan voor Amaliapark Baarn

Voor de opdrachtgever Vastint heeft Studio Hartzema een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het Amaliapark in Baarn. In het plangebied staan nu een aantal incourante kantoorvilla's. Deze zullen op termijn gefaseerd plaatsmaken voor woniningen in het groen. Voor het plan zijn de aanwezige bomen en het bestaande reliëf uitgangspunt. Straten en woningen worden op een Baarnse manier ingepast waarbij veel variatie in woningtypes en architectuur mogelijk is. Op 31 mei 2018 vond een inloopavond voor omwonenden en andere betrokkenen  plaats.        

26 maart 2018

Campus Kronenburg

Kronenburg en Uilenstede in Amstelveen staan aan de vooravond van een mogelijke gebiedstransformatie waarbij intensivering van bebouwing en een grotere rol van de groene buitenruimte moeten bijdragen aan meer levendigheid en samenhang. Studio Hartzema presenteert mogelijkheden voor campusontwikkelingen op een bijeenkomst met eigenaren, ambtelijke staf en beleidsmakers.

14 maart 2018

Charette Gretag Areal Regensdorf

Studio Hartzema heeft met een team van architecten deelgenomen aan de Charette voor het Gretag Areal in Regensdorf (CH). De inzet van het team is om duurzame middelen en mogelijkheden in het bedrijvengebied te transformeren naar een levendige stadswijk. Buitenruimte, verbinding tussen natuur en cultuur, klimaat en bestendige architectuur zijn de sleutelbegrippen.

9 maart 2018

De Oude Tempel

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Soest geeft akkoord op Studio Hartzema’s ontwerp voor de Oude Tempel in Soesterberg. Het ontwerp omvat de renovatie van de bestaande villa en de bouw van twee zorggebouwen aan weerszijden. Het landgoed aan de Wegh der Weegen krijgt een nieuwe impuls door nieuwe bewoning, herinrichting en openstelling van het terrein en betere verbindingen met de omgeving.

6 maart 2018

Bouwvergunning voor Nieuweroord

Het ontwerp van de Studio Hartzema in opdracht van ABC Nova voor Nieuweroord in Leiden heeft de bouwvergunning binnen. Het plan behelst de herbouw van het voormalige landhuis met twee vleugels, in totaal 87 appartementen. Naast de architectuur van de gebouwen was Studio Hartzema verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing.

2017

1 november 2017

Stedenbouwkundig plan Amaliapark Baarn

Studio Hartzema heeft de opdracht gekregen een stedenbouwkundig plan op te stellen voor het Amaliapark in Baarn. Vastint Nederland is eigenaar van deze kantoorlocatie. Voorzien wordt in een transformatie van het landschappelijke terrein naar woningbouw. De uitgangspunten hiervoor zijn zeer gunstig dankzij de groene ligging dichtbij het centrum en het NS station. Het stedenbouwkundig ontwerp zal begin 2019 worden opgeleverd.

20 september 2017

Masterplan havengebied Plaspoelpolder Rijswijk

Studio Hartzema heeft de opdracht gekregen voor het maken van een masterplan voor het havengebied Plaspoelpolder in Rijswijk. Het masterplan bevat de invulling van de openbare ruimte en de bijbehorende ontwikkelgebieden. Het 19 hectare grote gebied zal in de toekomst transformeren naar gemengd stedelijk gebied.

10 augustus 2017

Summer School

Studio Hartzema organiseert samen met de gemeente Rotterdam en Ector Hoogstad Architecten een summer school voor internationale masterstudenten architectuur, stedenbouw en landschap. Op dit moment werken zij bij ons op kantoor aan een case study waarin stedelijke verdichting, verduurzaming, de ruimtelijke vormgeving van de kenniseconomie en de lange termijn woningbouwopgave van de stad Rotterdam samenkomen: de Kralingse Zoom. Lees meer

29 juni 2017

Hoogste punt bereikt voor VUmc Imaging Center Amsterdam

Op donderdag 29 juni 2017 was de viering van het hoogste punt van de nieuwbouw van het VUmc Imaging Center Amsterdam, ontworpen door Wiegerinck Architecten. In een manbak aan de hijskraan is Fokke Rakers, directeur van projectbureau huisvesting VUmc, naar de dakrand gehesen om de vlag te hijsen. Studio Hartzema maakt het masterplan voor de uitbreiding van het VUmc waarvan het Imaging Center het eerste gebouw is. Onderdeel van het Imaging Center is een colonnade die alle toekomstige gebouwen met elkaar gaat verbinden. Studio Hartzema is hiervan de architect. Lees meer

21 juni 2017

Start duurzame nieuwbouw in Park Vogelenzang

Op woensdag 21 juni j.l. werd het startsein gegeven voor de bouw van de gebouwen: Saanensduin en Horstendaal in Park Vogelenzang te Bennebroek. Studio Hartzema is als master planner en supervisor betrokken bij de herontwikkeling om dit GGZ terrein te transformeren tot Park Vogelenzang. Het duurzame ontwerp van de nieuw te realiseren woonvoorzieningen is van HJK Architecten. Lees meer

1 juni 2017

Koopovereenkomst Nieuweroord ondertekend

Op woensdag 31 mei j.l. ondertekenden wethouder Paul Laudy (Bouw en Openbare Ruimte), Patrick Schlick (Directeur) van ABC Vastgoed en Patrick van Harderwijk (Westplan Investors) op de Provada de koopovereenkomst voor de herontwikkeling van Nieuweroord. Hierin staan afspraken over de bouw van maximaal 94 appartementen en de aanleg van de openbare ruimte. Lees meer

31 mei 2017

Pitch voor de Plaspoelpolder in Rijswijk

Tijdens het Transformatieplein op de Provada heeft Studio Hartzema woensdagmiddag 31 mei j.l. de gebiedsvisie gepresenteerd voor het havengebied in de Plaspoelpoder in Rijswijk. Concreet heeft Studio Hartzema zich gericht op een visie voor het havengebied aan de noordzijde van de Plaspoelpolder. Hier liggen volop kansen voor herontwikkeling. In dit gebied bestaat ook het grootste afbreukrisico voor ontwikkelingen zonder samenhangende visie.   Lees meer

22 mei 2017

Transformatieplein 2017

Studio Hartzema neemt van 30 mei tot en met 1 juni deel aan het Transformatieplein op de Provada. Op woensdag 31 mei a.s. doet Henk Hartzema een pitch voor de transformatie voor het havengebied in de Plaspoelpolder te Rijswijk. Plaspoelpolder is een bijzonder bedrijvengebied met veel kwaliteiten en een zeer goede ligging. Met de voorgenomen transformatie van het terrein komen er kansen voor intensivering van het programma. De diversiteit en levendigheid nemen toe en de Plaspoelpolder krijgt een betere aanhechting aan Rijswijk.   Lees meer

1 mei 2017

Prijsvraag Linkeroever Antwerpen

In samwenwerking met Ector Hoogstad, Hesselteer en Sant & Co doet Studio Hartzema mee aan de ideeënwedstrijd voor de Linkeroever in Antwerpen. Het doel van de wedstrijd is om te komen tot nieuwe ideeën en inzichten die een maatschappelijk en cultureel debat over de toekomstige stedenbouwkundige transformatie van de Linkeroever voeden. Na de eerste ronde zit het team van Studio Hartzema bij de selectie van de 15 “sterktste” representanten van de verschillende thema’s “verdichten”, “water” en natuurlijk “bruggen”. Het team heeft tot 30 mei a.s. de tijd om hun visie verder uit te werken.

11 april 2017

Opening botanische tuin Zuidas

Op dinsdag 11 april 2017 is de Botanische tuin Zuidas feestelijk geopend. Onder grote belangstelling van gasten en bezoekers interviewde Margreet Reijntjes diverse sprekers over de rol en het belang van de Botanische tuin Zuidas. Studio Hartzema heeft in samenwerking met Copijn Tuin- en Landbouwarchitecten het ontwerp gemaakt voor de tuin. Cruciaal in het proces was de rol van vrijwilligers en medewerkers. Lees meer

13 maart 2017

Landgoed Endegeest Oegstgeest

Tussen maart en juli 2017 zal Studio Hartzema een gebiedsvisie opstellen voor Landgoed Endegeest in Oegstgeest. Prominent op dit terrein is kasteel Endegeest, een uit de 17e eeuw stammend monumentaal gebouw, waar onder andere de Franse filosoof René Descartes heeft gewoond. De huidige gebruiker van het plangebied, Rivierduinen, heeft aangegeven de panden deels te willen verlaten. Dit is aanleiding voor de gemeente Oegstgeest om in samenwerking met de eigenaar van de grond, Gemeente Leiden, een samenhangend en kwalitatief hoogwaardige nieuwe invulling van het gebied te komen. Lees meer

26 januari 2017

Landgoed De Oude Tempel Soesterberg

Studio Hartzema heeft de opdracht gekregen voor het maken van een ontwikkelingsvisie voor landgoed De Oude Tempel in Soesterberg. De visie behelst het maken van een architectonisch ontwerp voor het bestaande landhuis met aanvullende nieuwbouw en integrale ruimtelijke planvorming voor het acht hectare grote terrein als geheel.

12 januari 2017

Start realisatie van Naturalis Biodiversity Center

De realisatie van het nieuwe Naturalis Biodiversity Center in Leiden is gestart. Het ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten vormt een uitbreiding van het bestaande complex en brengt het museum, de laboratoria, de kantoorruimte en de uitgebreide collectie onder één dak. Lees meer

2016

15 december 2016

Regionale infrastructuur rond Katwijk

Het kustgebied tussen Den Haag en Haarlem wordt steeds voller. Infrastructuur kan een middel zijn om het gebied - de bijzondere landschappen en haar de steden en de dorpen - begrijpelijk, leefbaar en aantrekkelijk te houden.       Lees meer

7 december 2016

Positief besluit over Stedenbouwkundig Plan Park Vogelenzang

Het college van BenW van de Gemeente Bloemendaal heeft positief besloten over het Stedenbouwkundig Plan Park Vogelenzang. Dat houdt in dat het Stedenbouwkundig Plan en bijlagen voorgelegd worden aan de gemeenteraad van de Gemeente Bloemendaal. Lees meer

6 december 2016

Opening nieuwe vleugel LiS

Op 6 december j.l. is in het bijzijn van ZMK Willem-Alexander, veel studenten en een aantal genodigden de mooie nieuwe vleugel van de Leidse instrumentmakers School geopend. De koning deed dit door tijdens zijn rondgang in de LiS de onderdelen van het openingsvoorwerp 'de Leidse instrumentmakers Sleutels' te verzamelen, de sleutels te monteren en het resultaat op LiS-kwaliteit te controleren.   Lees meer

18 oktober 2016

Onderdoorgang OBSP

Eind 2016 wordt de ongelijkvloerse kruising van de Plesmanlaan in Leiden opgeleverd. Nu al is de onderdoorgang opengesteld voor het autoverkeer. Het ontwerp is van Karres+Brands en ipv Delft en is uitgevoerd door Heijmans Integrale Projecten B.V. Het zogenaamde OBSP maakt deel uit van de verbeterde ontsluiting van het Leiden Bio Science Park.

13 oktober 2016

Mooi voorbeeld van “Klein en Fijn”

Onlangs is de Gouverneur, een nieuw woonhuis tussen bestaande gebouwen in het Oude Westen van Rotterdam opgeleverd. De gemeente meldt met trots dat dit de eerste realisatie is in het kader van het project “Klein en Fijn”. De studie “Rotterdam Klein en Fijn” is door Studio Hartzema in 2011 geïnitieerd. Hierin is onderzocht en verbeeld hoe het centrum van Rotterdam vanuit de kleine korrel flink verdicht kan worden en hoe je dit kunt oplossen in kleinschalige stedenbouw. Met deze strategie sla je twee vliegen in één klap: je verdicht hier niet alleen de stad maar tegelijkertijd herstel je de structuur. Lees meer

29 september 2016

Heropening restaurant de Stal, Leiden

Op donderdag 29 september j.l. is de "De Stal", een restaurant en leerwerkbedrijf op het Leiden Bio Science Park, heropend. Na een aantal nodige vernieuwingen door te voeren is de Stal nu ruimer, functioneler en opener. De vernieuwing maakt deel uit van de herinrichting van het Leeuwenhoekpark. Het ontwerp is van architectenbureau Popma & ter Steege.   Lees meer

22 augustus 2016

Overeenkomst bouw Nieuweroord ondertekend

De Grondreserveringsovereenkomst voor de locatie Nieuweroord is maandag 22 augustus j.l. ondertekend door de gemeente Leiden en ABC Vastgoed. Hierin staan afspraken over de voorbereiding van de bouw van woningen, de aanleg van de openbare ruimte en de samenwerking met de vertegenwoordigers uit de wijk.   Lees meer

6 juli 2016

Winst selectieprocedure Nieuweroord

Studio Hartzema heeft in samenwerking met ABC Vastgoed de marktselectieprocedure voor de ontwikkeling van Nieuweroord gewonnen. Op de plek van de voormalige zusterflat in Leiden komt een plan dat inspeelt op de cultuurhistorische waarden enerzijds en de kwaliteiten van het Bos van Bosman anderzijds. Het oude landhuis wordt herbouwd, aan weerszijden komen twee gebouwvleugels van vier lagen hoog met in totaal 83 appartementen. Hier kunt u onze propositie lezen.

22 juni 2016

Artikel in Cobouw over Leeuwenburg

In de special van juni van Cobouw met als thema duurzaamheid en energie staat het voorstel voor de transformatie van de Weesperzijde. Dit voorstel van Studio Hartzema, Paul de Ruiter Architects en Res & Smit Real Estate Support betreft de herontwikkeling voor de Leeuwenburg en omgeving. Lees hier het artikel.

7 juni 2016

Transformatie de Leeuwenburg Amsterdam

Tijdens het Transformatieplein op de PROVADA heeft studio Hartzema dinsdagmiddag 7 juni j.l. het ontwerp gepresenteerd voor de herontwikkeling van het gebouw de Leeuwenburg in Amsterdam aan de Weesperzijde. De duurzame visie op dit gebouw is in samenwerking met Paul de Ruiter Architects en Res & Smit real estate support tot stand gekomen. Bekijk hier ons voorstel “the Art of Placemaking”.

26 mei 2016

Transformatieplein 2016

Studio Hartzema neemt van 7-9 juni deel aan het Transformatieplein 2016 op de Provada. Op dinsdag 7 juni a.s. zullen we een pitch doen voor de herontwikkeling van Leeuwenburg in Amsterdam.   Lees meer

10 mei 2016

Eerste paal Imaging VUmc

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is op 10 mei j.l. de eerste paal van het Imaging Center VUmc de grond in gegaan. Dit is het eerste gebouw in de ring van bebouwing rond de Botanische Tuin en vormt het startpunt van de realisatie van het Masterplan VUmc.

22 april 2016

Vijver Leeuwenhoekpark

De centrale vijver van het Leeuwenhoekpark is gevuld. In het derde kwartaal 2016 wordt het Leeuwenhoekpark opgeleverd; de centrale open ruimte in het Leiden Bio Science Park naar een ontwerp van Lola landscape architects. Lees meer

21 maart 2016

Eerste bijeenkomst Focusgroep Park Vogelenzang

Voor de ontwikkeling van het Stedenbouwkundig Masterplan voor Park Vogelenzang is er in opdracht van GGZ inGeest een participatietraject opgestart. Lees meer

17 maart 2016

Field Trip Turijn

Van 17 tot en met 20 maart heeft Henk Hartzema deelgenomen aan de Metropolitan Field Trip Turijn: Building a metropolitan identity, georganiseerd door de Vereniging Deltametropool. Lees meer

29 januari 2016

Ingezonden brief Het Financieele Dagblad: Kustbebouwing

Een reactie op het besluit van minister Schultz van Haegen om kustbebouwing toch niet toe te staan. Lees meer

23 januari 2016

Kavelmarkt Woerden 2016

Studio Hartzema is door de Gemeente Woerden gevraagd uitwerkingen te maken voor verschillende kavels van eiland IV in Waterrijk Woerden. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met aannemersbedrijf Kwakkenbos. Lees meer

2015

1 november 2015

Artikel GO over campusontwikkeling VU

In het tijdschrift GO over gebiedsontwikkeling in de beweging verschijnt een artikel van Jeroen Mensink over de VU Campusontwikkeling. Aan het woord komen Josja van der Veer, directeur Facilitaire Campusorganisatie van de Vrije Universiteit en Henk Hartzema, ontwerper van het stedenbouwkundig Masterplan voor de VU Campus in Amsterdam. Lees hier het artikel.  

28 augustus 2015

Fotowedstrijd NRC

Studio Hartzema heeft voor de maandelijkse fotowedstrijd van het NRC in augustus 2 foto's ingezonden met het thema "Straat".

24 juli 2015

Eerste paal nieuwbouw Clusius Leiden

Vrijdag 10 juli is op feestelijke wijze de bouw van Clusius in het Leiden Bio Science Park gestart. Het project van Vorm ontwikkeling en naar ontwerp van Klunder architecten omvat 3 blokken met in totaal 210 appartementen.

6 juli 2015

Masterplan entreegebied Leiden Bio Science Park vastgesteld

Een belangrijk onderdeel van het Leiden Bio Science park is het streven naar functiemenging; het toevoegen van stedelijke voorzieningen in het park waarin onderwijs en bedrijven samen met wonen een centrale plek innemen. De koppeling tussen deze functies is nu gevisualiseerd rondom een belangrijk knooppunt in het gebied. Lees meer

5 juni 2015

Transformatie Westersingel Rotterdam

Tijdens het Transformatieplein op de PROVADA heeft studio Hartzema de plannen gepresenteerd voor de transformatie van Westersingel 18-20 te Rotterdam. Lees meer

2 juni 2015

Transformatieplein Provada

Transformatie is het soort scheppingskracht waarvan we houden. Geen blanco vel, maar bestaande kwaliteiten als uitgangspunt. Met kennis van zaken, grip op de context en een visionaire blik sleutelen aan een gebouw en zijn omgeving. Niet afschrijven, maar geloven in een nieuwe kans. Het kan de stad verrijken. Lees meer

27 mei 2015

Middenstrook Zuidas Amsterdam

Henk Hartzema en Ton Schaap presenteren aan het directieoverleg Zuidas hun visie voor de Middenstrook. Een divers en stedelijk gebied wat de overgang maakt tussen de VU campus en centrumgebied Zuidas. Kenmerkende elementen zijn het doortrekken van de Boelegracht, een stadsplein aan de De Boelelaan en een diagonale verbinding met station Zuid.

1 mei 2015

Pitchmiddag Collectiegebouw Boijmans

Donderdag 2 april 2015 heeft studio Hartzema in het kader van de pitchmiddag "nieuw collectiegebouw museum Boijmans" een voorstel gepresenteerd voor een vernieuwd Willemsplein. Het plan geeft Rotterdam weer een hart aan het water en vult het gat in de pleingevel met een gouden collectiegebouw. Een verslag van de middag kunt u hier downloaden.

13 april 2015

Stadsgezicht: Inzending voor de Rijksstudio Award

Voor de Rijksstudio Award 2015 heeft studio Hartzema een moderne adaptatie gemaakt van het beroemde schilderij "De bocht van de Herengracht" uit 1672 van Gerrit Adriaensz Berckheyde. De inzending kunt u hier downloaden.

2 februari 2015

Markering geboortehuis Erasmus

“Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de geesten”. Studio Hartzema's inzending voor de prijsvraag "markering geboortehuis Erasmus" geeft de stad een rokende schoorsteen en schouw die rust uitstralen. Na rust komt inkeer en overpeinzing, overpeinzing van iemand die 's avonds naast het vuur zit en denkt, over de mens, het leven en God.

15 januari 2015

Kavelmarkt Woerden

Studio Hartzema is door de Gemeente Woerden gevraagd uitwerkingen te maken voor verschillende kavels van eiland IV in Waterrijk Woerden. Deze kavels zijn op 15 november jl. in de verkoop gegaan tijdens de startmanifestatie in basischool de Regenboog. Hierbij was studio Hartzema aanwezig met twee voorbeeldontwerpen voor kavel B1 en kavel B13/B14. De ontwerpen kunt u hier downloaden.

1 januari 2015

2014

10 oktober 2014

Prijsvraag Guggenheim Helsinki

Studio Hartzema ontwerpt een ”warehouse in timber” als inzending voor de prijsvraag voor het nieuw te realiseren Guggenheim Museum in Helsinki. Een compact museum met een enorm atrium waarin een mobiel platform langs de kolommen omhoog kan kruipen en het gebouw keer op keer transformeert.

1 oktober 2014

Prijsvraagontwerp Vision 42, Manhattan, New York

Prijsvraagontwerp voor de herinrichting van 42nd street in Manhattan, New York. Deze iconische straat met daaraan oa. Bryant Park, Grand Central en Chrysler building wordt grotendeels autovrij gemaakt om ruimte te maken tot een dynamisch voetgangersgebied en een nieuwe river-to-river lightrail.

19 september 2014

Lezing Perceptions of Space

Lezing van Henk Hartzema in de Certosa di Capri op uitnodiging van de Rotary Club Capri. De lezing gaat over context en manipulatie, over de wijze waarop ontwerpen reageren op hun omgeving en deze veranderen. De waarneming en ervaring van stedelijke ruimtes is speelt een cruciale rol in de getoonde projecten.

1 juli 2014

Oplevering Huidekoperstraat 13-15 en 17

Op de locatie zijn twee kleine appartementengebouwen gerealiseerd met in totaal 11 appartementen (varierend in grootte van 39-190m2) inclusief doorgang naar het binnenterrein. Volgens de oorspronkelijke parcelering van twee koetshuizen is gezocht naar het onderscheidend maken van de twee panden enerzijds en de gelijkluidende historische samenvoeging van dit moment anderszijds. De zuiverheid van de bouwkundige, typologische en vormgevelijke eenheid zijn leidend geweest in het architectonisch ontwerp.

26 juni 2014

Vooraankondiging visie stadsentree Den Haag

Studio Hartzema ontwikkelt een visie voor een groene en duurzame uitstraling van de stad in samenhang met de aanleg van een recreatief park rond de snelweginfrastructuur. Oplevering visie voorjaar 2015.

17 juni 2014

Haalbaarheidsonderzoek Valeriuskliniek Amsterdam

Studio Hartzema heeft in opdracht van GGZ inGeest een houtskoolschets gemaakt voor de herontwikkeling van de Valeriuskliniek in Amsterdam Zuid. Het monumentale gebouw is bijna een eeuw in gebruik geweest voor de geestelijke gezondheidszorg en staat inmiddels leeg. De houtschoolschets geeft inzicht in de gebruiksmogelijkheden van het gebouw.

3 juni 2014

Afronding Look & Feel P3 VU Campus Amsterdam

P3 is een 3-laagse ondergrondse parkeergarage voor 600 auto's in het hart van de VU Campus. Studio Hartzema heeft input geleverd voor de architectonische kwaliteit middels ontwerpen, 3D visualisatie en referenties. Na de technische aspecten wordt hiermee invulling gegeven aan de "look & feel” van de parkeergarage als een volwaardig onderdeel van het ontwerp. Deze co-productie is afgerond met de oplevering door ABT van het Technisch Ontwerp.

2 juni 2014

Leiden Bio Science Park op de Provada

De stad Leiden stelt zich voor op deze jaarlijkse vastgoedbeurs in de RAI in Amsterdam. Het Leiden Bio Science Park is een van de prominente projecten die worden geillustreerd.

2 mei 2014

KB1 Moskou

Masterplan voor een medische campus ten noorden van Moskou. De opdracht is uitgevoerd in samenwerking met Dutch Health Architects.

1 januari 2014

HOV-NET Zuid Holland noord

Inpassingsstudie van de HOV corridor tussen Leiden en Katwijk ter plaatse van het LBSP. Middels varianten is verkend welke optie de voorkeur heeft. Door het hart van het park of buitenom via de stedelijke hoofdstructuur. Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

2013

2 december 2013

Bouwaanvragenhulp LBSP

Op het Leiden Bio Science Park is er een voortdurende dynamiek van bouwen, uitbreiden en aanpassen van gebouwen en faciliteiten. Productie-processen wijzigen, bedrijven groeien of wetgeving en inzichten veranderen "het park staat nooit stil". Om te zorgen dat bouwinitiatieven zo soepel mogelijk kunnen worden gerealiseerd heeft Studio Hartzema, in opdracht van de Ondernemersvereniging BSP, een bouwaanvragenhulp ontwikkeld. Met deze bouwaanvragenhulp kunnen stappen in het vergunningtraject worden overgeslagen waardoor procedures sneller doorlopen kunnen worden. Deze opdracht is mede mogelijk geworden door een financiële bijdrage van de Kamer van Koophandel.

9 juli 2013

ROC ID College Leiden

Stedenbouwbouwkundige randvoorwaarden voor de nieuwe vestiging van de school aan de Breestraat. De complexiteit van de opgave zit in de historische context van de locatie in combinatie met de forse afmetingen van het programma. Het randvoorwaardendocument is opgesteld in samenwerking met Rokus Dubbeldam en is de onderlegger geweest voor de Europese aanbesteding.

8 juli 2013

Lezing Stad en Landschap

Leiden heeft een unieke positie in het landschap: de stad ligt niet alleen relatief dichtbij de kust, maar wordt bovendien omringt door vier heel verschillende soorten landschappen. Op 8 Juli komen Yttje Feddes (landschapsarchitecte bij Feddes-Olthof en voormalig Rijksadviseur van het landschap) en Henk Hartzema spreken over het Leidse landschap. Henk Hartzema constateert dat het landschap aan het verbrokkelen is, doordat niemand de regie heeft. Aan de hand van zelfgemaakte (!) luchtfoto's laat hij de huidige staat van het landschap zien en legt hij uit hoe deze aan het veranderen is. Organisatie: RAP

5 juni 2013

Illustratief onderzoek naar de Kennislijn in Leiden

Verkenning van de mogelijkheden voor een netwerk van groen en innovatief transport in Leiden. De Kennislijn dient aanvullend te zijn op het regulier en binnenstad te verbinden met het Leiden Bio Science Park. Het onderzoek verkent referenties op de thema's intelligentie, integraliteit en identiteit.

17 mei 2013

Visiedocument Park Vogelenzang Bennebroek

Park Vogelenzang Bennebroek: De stedenbouwkundige visie wordt opgeleverd voor de transformatie van het bijzonder fraaie GGZ terrein, met grote cultuurhistorische waarde. In de visie wordt het terrein een mulitfunctioneel park waarin zorg is opgenomen. 250 woningen worden toegevoegd waarbij de bestaande landschappelijke waarden en de monumentale bebouwing de drager zijn van het plan. Opdrachtgever: GGZ inGeest.

15 mei 2013

Publicatie Leiden Bio Science Park “Key to Discovery”

Leiden Bio Science Park is het kloppend hart van Leiden als kennisstad. Het unieke gebied werd verkozen tot beste bedrijvenpark van Nederland en behoort tot de top van Europa. Maar hoe is het park eigenlijk ontstaan? Wat is het geheim van het succes? Waarom lukt het in Leiden nu juist wel om een compleet park, gericht op life sciences & health op te zetten? Wat zijn de plannen voor de toekomst? Op deze en nog veel meer vragen geeft de nieuwe digitale publicatie, Leiden Bio Science Park, Key to Discovery antwoord. Het bevat kaartmateriaal, een schat aan cijfermateriaal en feiten, verwijzingen naar bronnen voor meer verdieping en veel achtergrondinformatie. De interactieve PDF is te downloaden via de Leiden Bio Science Parkwebsite. De publicatie is een initiatief van gemeenten Leiden en Oegstgeest, Leiden Bio Science Park foundation, Studio Hartzema en Res & Smit real estate support.

9 april 2013

Van Vollenhovenstraat 3

Verkenning herontwikkelingsmogelijkheden van een bestaand kantoorpand. Conclusie uit de verkenning is een sloop-nieuwbouwvariant met behoud van de ondergrondse parkeergarage. Een rij herenhuizen met een appartmentengebouw op de hoek herstelt het straatbeeld.

13 februari 2013

Inzending stadsinitiatief 2014 Willemsplein Venster op de Maas

Het Willemsplein, een leeg en winderig busplein aan de Maas, is het geografisch midden van Rotterdam. Voorstel is de omvorming tot een groen en weelderig stadsplein aan de voet van de Erasmusbrug; een ontbrekend puzzelstuk op de kaart van Rotterdam en de bekroning van de groene herinrichting van de Maasoevers. Een trotse plek voor verpozen die tevens zal leiden tot het verbeteren van de looplijnen van de stad naar de rivier en parallel aan de rivier.

15 januari 2013

Presentatie Atrium VUmc in welstand

Studio Hartzema heeft het architectonisch ontwerp voor een nieuwe hoofdentree voor VUmc in Amsterdam. Deze glazen ruimte komt te liggen tussen het Imaging Center (Wiegerinck Architecten) en Diagnostisch Centrum Vumc (Atelier PRO). Het atrium is een van de bright sites van het MC en vormt tevens de toegang tot de Zorgtuin in het hart van de bebouwing.

2012

19 december 2012

Opening Universitair Sportcentrum Leiden

Het sportcentrum bestaat uit een tijdelijk gebouw (ontwerp Het Architectenburo) en een sportpark ontworpen door Studio Hartzema. In het sportpark zelf zijn een hockeyveld, een voetbal/rugbyveld en 8 tennisbanen ingepast in een landschappelijk kader. In het midden van het park is kunstmatig opgehoogd. Hier is een centraal plein uitgespaard en een doorgaande fiets- en wandelpad aangelegd.

11 december 2012

Presentatie visie Plas van Reef Den Haag

Stedenbouwkundige studie voor een kantorengebied, deelplan 26west Ypenburg, in opdracht van OVG re-development. Het vigerende bestemmingsplan gaat uit van grote kantoorvolumes langs de snelweg A12. De stedenbouwkundige studie verkent de mogelijkheden in kleinere eenheden te bouwen en bovendien de kantorenstrook en de Plas van Reef in samenhang te ontwikkelen. Opdrachtgever: OVG re-development.

10 oktober 2012

Aftrap van de manifestatie Plug Rotterdam

Op woensadgavond 10 oktober wordt in de Unie afgetrapt voor een vervolg op Rotterdam Klein&fFijn. In samenwerking met Joost Kuhne en AIR worden ontwerpers uitgenodigd om een ontwerp te maken voor één van de drie aangewezen locaties in het centrum van de stad. Nanne de Ru (Powerhouse Company) en Michiel Raaphorst (V8 architects) laten hun eerdere ontwerpen voor respectievelijk de Mauritsplaats en de Oostmolenswef.

7 september 2012

Plan van aanpak voor het Rotterdamse bos wordt aangeboden aan wethouder Marco Florijn

Het Rotterdamse bos is een voorstel voor het vergroenen van de A15 tussen Rotterdam en de Maasvlakte. 100.000 dennen kunnen worden geplant tussen en om de infrastructuur van deze snelweg. Het betekent werkverschaffing voor honderden mensen. Resultaat is een groenere Rotterdamse agglomeratie die bovendien verbonden is met de kust.

15 juni 2012

Essay ‘Van wie is de stad?’

Henk Hartzema schrijft in het kader van de prijsvraag "Van wie is de stad?" uitgeschreven door NRC Handelsblad en de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Onder de titel de "Randstad is van niemand" en laten we dat vooral zo houden" wordt een beschrijving gegeven over de kwaliteiten en eigenaardigheden van deze miljoenenstad die geen stad wil worden.

23 mei 2012

Lezing De Hollandse Campus en de ontdekking van het Bio Science Park Leiden

In het kader van de tentoonstelling 'Bio Science Park van ontdekkingen' geeft Henk Hartzema een lezing. Studio Hartzema is de ontwerper van het Masterplan van het Leidse Bio Science Park. Henk Hartzema is stedenbouwkundig supervisor en geeft een presentatie over het stedenbouwkundig ontwerp. Het Bio Science Park voert nationaal bedrijvigheid aan op het vlak van de biomedische life science. Universiteit Leiden, de gemeente Leiden en de gemeente Oegstgeest hebben de ambitie het gebied de Leeuwenhoek samen met het aangrenzende Nieuw Rhijngeest-Zuid te laten doorgroeien tot een kenniscluster dat op mondiaal niveau toonaangevend is.

16 mei 2012

Tentoonstelling Bio Science Park van Ontdekkingen bij RAP

Op woensdag 16 mei 2012 opende burgemeester Lenferink de tentoonstelling "Bio Science Park van Ontdekkingen” in het RAP Architectuurcentrum. De burgervader werd bij de opening geassisteerd door Willem te Beest, vicevoorzitter College van Bestuur van de Universiteit Leiden. De tentoonstelling laat de historie en infrastructurele ontwikkeling zien in foto's, maquettes en video's van het Bio Science Park Leiden met een vooruitblik naar de "Hollandse Campus”, het Masterplan van Studio Hartzema. Dit stedenbouwkundig plan is gemaakt in opdracht van Gemeente Leiden en Universiteit Leiden.  

19 april 2012

Woonnotitie VVD en D66 met input van studio Hartzema

“Te grote en dus te dure kavels, kunstmatig hooggehouden grondprijzen en weinig flexibele bestemmingsplannen. Dat zijn een aantal van de onderwerpen die zouden moeten veranderen om het Rotterdammers mogelijk te maken hun droomhuis in de stad te vinden of zelfs zelf te bouwen”, aldus Jan Willem Verheij, woordvoerder Wonen van VVD Rotterdam. D66 en VVD Rotterdam willen dat de woningmarkt op de schop gaat en hebben samen een visie geschreven op de Rotterdamse situatie. Brenda Dirkse, woordvoerder Wonen van D66 Rotterdam: “We moeten in deze stad stoppen met massaal bouwen en ons focussen op kleinschalige en kwalitatief hoge ontwikkelingen.”

22 februari 2012

Lunchlezing Academie van Bouwkunst Rotterdam

Henk Hartzema verzorgt op vrijdag 24 februari aanstaande de lunchlezing met als titel Klein&Fijn: "de ontdekking van de stadsdoorsnede". Hij is uitgenodigd door de docenten Theo Kupers en Jeroen Schipper in het kader van het ontwerpatelier Groot stedelijk huis.  

13 februari 2012

Schetsvoorstel Stadshal, Rotterdam

Schetsontwerp voor een groot stadsblok met een publieke open ruimte en apartementen aan de Binnenrotte. Dit marktplein vraagt op een ruimtelijke beëindiging, maar tegelijk legt de spoortunnel onder het perceel grote beperkingen op ten aanzien van de bebouwbaarheid.

12 februari 2012

Herenstraat Berkel

Haalbaarheidstudie voor een klein multi-functioneel gebouw op een perceel aan het water in het centrum van het dorp. Op een postzegellocatie komen bebouwing, landschap en cultuurhistorie bij elkaar.

2011

6 december 2011

Knoop Leiden West

In samenwerking met BVR en in opdracht van de gemeente Leiden heeft Studio Hartzema gewerkt aan een variant voor de Knoop Leiden West, waar de Rijnlandroute bij de A44 kruist. Het is een ingewikkelde knoop waar nationale, regionale en lokale belangen botsen. Het voorstel zoekt de druk te verlichten middels een netwerk van wegen in plaats van de concentratie van alle infrastructuur op 1 knoop. Het verkeer wordt zo meer gespreid en de regio beter bediend.

12 oktober 2011

Presentatie Klein en Fijn

Steden willen verdichten en zoeken de oplossing in kleinschalige stedenbouw. In de studie "Klein & Fijn" onderzocht Studio Hartzema hoe Rotterdam vanuit de kleine korrel flink verdicht kan worden. Met hun strategie slaan zij twee vliegen in één klap: hiermee verdichten zij niet alleen de stad maar herstellen tegelijkertijd de structuur. Op 12 oktober presenteerde Henk Hartzema in de Unie de studie tijdens de bijeenkomst "Stedenbouw per kavel”, georganiseerd door AIR.

12 september 2011

Reactie op de conceptnota Infrastructuur en Ruimte

Henk Hartzema schreef een reactie op de conceptnota Infrastructuur en Ruimte van minister Schultz-Van Haegen. De nota vervangt o.a. de Structuurvisie Randstad 2040 en de Nota”™s Ruimte en Mobiltieit. Geruisloos is hiermee het grote plannenmaken gestopt. Vrijheid in de vorm van deregulering en decentralisering krijgen we hiervoor terug. De inspraakreactie beschrijft dat iedere stad, en dus ook de Randstad, behoefte heeft aan planning. Niet om alles vast te leggen of te reguleren, maar juist om de randvoorwaarden te creëren voor vrijheid en flexibiliteit.

25 augustus 2011

Scuola dell’infanzia Molino Nuovo, Lugano

Prijsvraagontwerp voor een basisschool in Lugano, Zwitserland. In plaats van de bestaande school uit te breiden de tuin in, wordt een vleugel voorgesteld langs de rand van het perceel. Hiermee wordt de tuin meer besloten en komen meer klaslokalen aan het groen te liggen.

15 juli 2011

Archined Pleidooi voor beter asfalt

Hoe een weg de Randstad groener kan maken. Onlangs gaf de overheid middels de Stuctuurvisie Infrastructuur en Ruimte te kennen de centrale regie uit handen te zullen geven en deze te verschuiven naar provincie en gemeenten. Een slecht plan, zo betoogt Henk Hartzema, deze capitulatie vergooit de laatste kans om nog iets van de Randstad te maken. In een open brief aan het parlement pleit hij voor een nieuw Randstadplan, een wegenplan dat de kernkwaliteiten van de Randstad naar voren haalt. Voor de online versie van de artikel vindt u hier de link.

15 juni 2011

Open brief aan de Tweede Kamer – Hoe een weg de Randstad groener kan maken

In een open brief aan het parlement wordt gesteld dat wegen de Randstad groener kunnen maken. Deze aanname wordt geillustreerd met een voorstel voor een imaginaire Groene Hart Route tussen Amsterdam en Rotterdam (Rijksweg A3). Deze snelweg op poten en zonder afslagen legt beide steden aan het landschap en viert de openheid van het Groene Hart.

28 maart 2011

Prijsvraag AET, Monte Carasso, Zwitserland

Prijsvraagontwerp voor een nieuw kantoorgebouw voor AET. Dit nutsbedrijf voor energievoorziening brengt al haar activiteiten samen op 1 locatie. Het ontwerp stelt een gebouw voor waar collectiviteit en uitstraling voorop staan. Een plek waar white & blue collar workers bij elkaar komen en waar de identiteit van het bedrijf voelbaar is.

18 januari 2011

Opdracht Rotterdam Klein&Fijn

Nadat het ontwerp voor het Glashavenhuis is vastgelopen krijgt Studio Hartzema van de Gemeente Rotterdam de opdracht om een verkenning uit te voeren naar mogelijkheden te binnenstad te verdichten met kleine gebouwen. Het voorstel voor deze verkenning baseert zich op het idee dat zowel de stad als de marktomstandigheden vragen om een meer precieze, op de plek toegesneden ontwerpen met een verscheidenheid aan woontypologieën.

8 januari 2011

Artikel Trouw: Waarom de Randstad vol lijkt, maar leeg is

In het Katern "De Verdieping" geeft Henk Hartzema een uiteenzetting over het merkwaardige gegeven dat de Randstad één van de leegste metropolen ter wereld is, open en groen, maar desondanks ervaren wordt als vol en on overzichtelijk. Dat komt omdat we overal ijverig bouwen, maar niet op grotere schaal nadenken over écht goede wegen zonder begrijpelijke samenhang. Dit is een inefficiënt en onhoudbaar groeimodel. Voor de online versie van de artikel vindt u hier de link.

2010

11 november 2010

The Perception of Space

Lezing op uitnodiging van de Ordine di Architetti di Varese, Italie. Voor de online versie van de lezing vindt u hier de link.

22 oktober 2010

Winnaar Zuid Hollandprijs 2010

Studio Hartzema mag met de inzending "Hollandse Vrijbanen" "Ruimte voor schoon vervoer" de Zuid-Hollandprijs in ontvangst nemen uit handen van jury-voorzitter Sybilla Dekker en Commissaris van de Koningin Jan Franssen. Het voorstel gaat uit van de herwaardering van de oude lange lijnen in de provincie als directe en ruimtelijk logische routes van "kerktoren naar kerktoren". De Vrijbanen worden opengesteld voor schone middelen van transport; de fiets en electrische bussen. Het is een bottom up benadering die een vollopende provincie weer lucht moet geven.

1 juli 2010

Open brief aan de leden van de 2e kamer – Pleidooi voor beter asfalt in de Randstad

Pleidooi voor beter asfalt in de Randstad: Deze wordt geïllustreerd met nieuwe en betere verbindingen die niet alleen zorgen voor noodzakelijke verbindingen, maar met name zorgen voor "wenselijke verbanden" tussen de steden maar ook tussen stad en land.

28 juni 2010

Terbregseweg, Rotterdam

Schetsontwerp voor een woongebouw aan de Rotte in Rotterdam.

14 april 2010

“Space Making” Lezing Provada Amsterdam

Lezing Provada Amsterdam op uitnodiging van het tijdschrift Stedelijk Interieur.

9 april 2010

StreetParade

Afsluitende manifestatie van het lectoraat Streetworks van Henk Hartzema aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Holland Games lezing tijdens het congres “sterke steden, sterke Randstad; 2040 is nu!”. Pleidooi om de Olympische Spelen van 2028 geen strijd te laten worden tussen Amsterdam en Rotterdam, maar omeenmalig de noodzakelijke investeringen en vrijkomende energie en investeringen te benutten voor een impuls voor de Randstad. Voor de online versie van de lezing vindt u hier de link.

20 januari 2010

Parklaan 3

Schetsontwerp appartement

2009

17 september 2009

Streetworks Inaugural Lecture Academie van Bouwkunst

Henk Hartzema was in 2009 en 2010 de eerste Lector Design in Urbanism aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. In dat kader is het internationale onderzoek StreetWorks "patterns in urbanity" opgezet. Doordat de basis van de straat altijd en overal hetzelfde is, een lineaire ruimte met twee wanden, een begin en een eind leent hij zich bij uitstek voor studie. Geen straat blijkt dan hetzelfde. De breedte varieert, de wijze waarop de straat begint en eindigt en de manier waarop de gebouwen aan de straat staan. De straat als hét middel voor studenten om na te denken over context in hun ontwerp. Voor de online versie van de lezing vindt u hier de link.

13 juli 2009

Henk Hartzema benoemd tot lector Design in Urbanism

De Academie van Bouwkunst in Amsterdam heeft Henk Hartzema benoemd tot lector Design in Urbanism. In het internationale project Streetworks, patterns in urbanity onderzoekt hij de komende twee jaar met studenten en docenten van de Academie de functie van de straat in de Europese steden Amsterdam, Brussel, Edinburgh, Helsinki, Porto en Zagreb.

12 februari 2009

Voorstel transformatie Van Vollenhovenstraat, Rotterdam

Voorstel transformatie Van Vollenhovenstraat, Rotterdam: Schetsontwerp voor de transformatie van een klein kantoorgebouw. Kleine wooneenheden in de bestaande bouw worden bekroond met een drietal penthouses met grote terrassen.

2008

4 november 2008

Ledeboer Park, Enschede

Architectonisch ontwerp voor twee woontorens met appartementen en publieke voorzieningen in de plint in opdracht van Dura Vermeer en woningstichting Ons Huis. In samenwerking met de Witte van der Heijden Architecten. In Enschede is een trend gaande rond de binnenstad van verdichting door de bouw van woontorens. De gemeente stimuleert deze intensievering en stuurt plaatselijk op hoogbouw van 70 tot 100 meter. Het Ledeboerterrein bestaat uit loodsen en fabriekshallen, direct grenzend aan het binnenstedelijke stadserf. Er omheen liggen woonstraten met hoofdzakelijk laagbouw. Het programma bestaat uit ongeveer 250 woningen waarbij zorgwoningen, voorzieningen en luxe appartementen worden gecombineerd. Het ontwerp voorziet in de vorming van een hof waaraan een groot deel van de appartementen is gelegen. Volumetrisch is het complex verder opgebouwd uit een stedelijke plint (4 lagen) met daarop twee torens die onderling in hoogte van elkaar verschillen.

25 september 2008

Prijsvraag Zeeburg silo’s Amsterdam

Programmatisch en architectonisch ontwerp in opdracht van Boelens de Gruyter voor de transformatie van de silo's op het Zeeburgereiland in Amsterdam. De Silo's worden in dit concept een hoogwaardig wellness- en fitnesscenter, een squashcentrum, design-hotel met conferentie faciliteiten en een bibliotheek huisvesten. Iedere functie zal een duidelijke link naar de buurt krijgen, zodat de Silo's een (inter)nationale uitstraling met een lokale binding krijgen.

2 september 2008

Prijsvraag Thyssenkrupp

Prijsvraagontwerp voor de Thyssenkrupp Elevator Architecture Award in Dubai

2007

13 december 2007

Windesheim Zwolle

Hogeschool Windesheim wil de relatie met de binnenstad van Zwolle verbeteren. Onderwerp van onderzoek is een (gedeeltelijke) verplaatsing van de hogeschool geweest, alsmede het verbeteren van de huidige fysieke relatie. Dit kan door middel van een langerekt verbindend park waaraan beide partijen gelegen zijn alsmede door het oplossen van de knooppunten op de route tussen de stad en Windesheim.

30 november 2007

Glas en karaf

Eigen ontwerp voor een karaf met drinkglazen

13 september 2007

Prijsvraag Costeras Sardegna

Prijsvraagontwerp voor een nieuw museum in de oude zilvermijn van Argentiera gelegen aan de kust in de noordwestpunt van Sardinië, Italië.

15 juni 2007

Prijsvraag Vatnsmyri IJsland

Stedenbouwkundig prijsvraagontwerp voor een verbindend park in Reykjavik waaraan woonfuncties, bio-science functies, kantoren, de Ijslandse Universiteit en divers sportprogramma gelegen zijn.

13 juni 2007

Prijsvraag Oled 2007

Prijsvraagontwerp voor de nieuwe toepassing van Oled verlichting in de vorm van verlichtingsarmaturen voor in huis. Een dun en flexibel frame van buizen eindigd in een metalen knijper. Deze houdt de delicate led plaatjes vast en voorziet deze van stroom.

12 april 2007

Prijsvraag deurbeslag “La Rive”

Prijsvraagontwerp voor deurbeslag "La Rive", een prijsvraag uitgeschreven door Lips-VEMA. Ergonomische inzichten transformeert het rationele basisontwerp in een sierlijke geste.

30 maart 2007

Prijsvraag Esazione Trieste

Prijsvraagontwerp voor een tolstation langs de Autovie Venete in het noordoosten van Italië.

16 maart 2007

Prijsvraag brug Lago Pertusillo

Prijsvraagontwerp voor een voetgangers en autobrug over het stuwmeer van Pertusillo, Italië.

1 maart 2007

Bed schuur Oostvoorne

Ontwerp voor een bed in het gastenverblijf van de Schuur in Oostvoorne.

21 februari 2007

Deurgrepen studio Hartzema

Eigen ontwerp voor deurgrepen toegepast in de kantoorruimte van studio Hartzema.

20 februari 2007

Tafeltennistafel

9 januari 2007

Prijsvraag Liverpool Pennington Bridge

Prijsvraagontwerp voor een voetgangersbrug inclusief landhoofden over het Liverpool kanaal.

2005

30 juni 2005

“Abitare a Milano”

Prijsvraagontwerp voor twee woongebouwen en een tussenliggend park. Het ontwerp is door de jury genomineerd.

1 juni 2005

Verhuizing en oprichting studio Hartzema