Henk Hartzema

Henk is architect en stedenbouwkundige. In 2005 heeft hij Studio Hartzema opgericht om zijn visie op ruimtelijke ontwikkelingen op een persoonlijke manier te delen. Henk is betrokken geweest bij een groot aantal opgaven van stedelijke herstructurering en transformatie. Zoals het Van Heekplein in Enschede, het Leiden Bio Science Park, de VU Campus Amsterdam en de Plaspoelpolder in Rijswijk. In veel gevallen gaat het om langjarige betrekkingen als adviseur, ontwerper en/of supervisor. De architectuur ontwikkelt zich in het verlengde van de betrokkenheid met de context. Gebouwen maken ruimte en geven betekenis aan een plek.

Naast ontwerper is Henk gepassioneerd onderzoeker en docent. Meer dan 20 jaar is hij verbonden aan universiteiten en hogescholen in binnen- en buitenland.

Download CV

Federica Francalancia

Federica is assistent ontwerper en verhuisd in 2011 naar Rotterdam waar ze is gestart bij Studio Hartzema als stagiaire tijdens het onderzoek voor haar afstudeerscriptie in Architectuur (Universiteit van Architectuur in Ferrara in samenwerking met de TU Delft). Vanaf dat moment is ze betrokken bij de meeste projecten van het kantoor en ontwikkelt ze haar ontwerp- en grafische vaardigheden. Ze is nu vooral betrokken bij het stedenbouwkundig plan voor het Leiden Bio Science Park.

 

Yorma Wolters

Yorma is in april 2017 gestart bij Studio Hartzema als assistent ontwerper. In juli 2016 studeerde ze af in de Master Architecture aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Bij Studio Hartzema kan ze zichzelf verder ontwikkelen in de architectuur, maar ook op stedenbouwkundige gebied. Ze is betrokken bij diverse projecten van het kantoor. Momenteel werkt ze onder andere aan het Atrium VUmc en aan de VU Campus in Amsterdam.

 

Sába Schramkó

Na haar BSc in Architectuur aan de Universiteit van Strathclyde (Glasgow) met een internationale uitwisseling bij UTS (Sydney), heeft Sába werkervaring opgedaan met internationale projecten en wedstrijden bij Studio Akkerhuis Architects (Parijs). Begin 2019 is ze gestart als assistent ontwerper bij Studio Hartzema. Ze studeerde in 2018 af met een MSc-diploma in architectuur aan de TU Delft. Sába is vooral geïnteresseerd in het integreren van sociale, ecologische en economische perspectieven om veerkrachtige ontwikkeling te bereiken.

Aikaterina Myserli

Aikaterina heeft een B.Sc.en M.Sc. in architectuur en bouwkunde van de Aristoteles Universiteit in Thessaloniki. In 2018 rondde ze haar tweede Master in Urbanism aan de TU Delft af. In de afgelopen vijf jaar heeft ze gewerkt als architect, stedenbouwkundige en onderzoeker in Griekenland, China, Argentinië en Italië en ze werkt momenteel bij Studio Hartzema als ontwerper. Verder is Aikaterina auteur van verschillende papers en studies over openbare ruimte, klimaatverandering en veerkrachtige stedenbouw. Haar verdere interesses omvatten duurzaamheid, groen ondernemerschap en milieueconomie.

 

Pim Heikoop

Pim is sinds februari 2019 assistent ontwerper bij Studio Hartzema. Daarbij volgt hij, naast zijn werkzaamheden voor het bureau, de master Stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Pim is geïnteresseerd in de gelaagdheid van stedenbouw en de impact van een stedenbouwkundig ontwerp op klein schaalniveau. Bij Studio Hartzema hoopt hij zijn beeldende-, en ontwerpvaardigheden verder te ontwikkelen.

Alex Letteboer

Alex Letteboer is architect en gebiedsontwikkelaar en sinds oktober 2019 in dienst bij studio Hartzema als hoofd architectuur. Hij studeerde architectuur aan de TU Delft en heeft de Master City Developer-opleiding aan de EUR afgerond. Alex is een ervaren ontwerper en adviseur. Hij heeft verschillende senior- en directieposities in de architectenbranche vervuld en toonaangevende werken op zijn naam staan. Zijn werk beslaat de volle breedte van het vakgebied. Alex vervulde verschillende bestuursfuncties in het publieke leven. Momenteel is hij bestuurslid van de Stichting MCD-Kennisnetwerk.

Selectie werken

Pieter Scholten

Met een voorliefde voor natuurkunde, biologie en scheikunde is Pieter altijd op zoek naar intelligentie in een ontwerp, om zo de duurzame vraagstukken waar de architectuur vandaag de dag tegenaan loopt op te lossen. Low-tech en intelligent ontwerpen in plaats van high-tech oplossingen. Met tegenstrijdige eigenschappen van eigenzinnigheid gepaard met een pragmatische instelling zit Pieter sinds begin 2020 helemaal op zijn plek bij Studio Hartzema.

Michele Fuschini

Michele is tweedejaars architectuurstudent aan de Mendrisio Academie van Bouwkunst. Tijdens deze eerste vier semesters werkte hij aan projecten van verschillende schalen: van een toevluchtsoord in de Zwitserse Alpen tot een grootschaliger project, namelijk de herontwikkeling van de rivier Ticino bij Airolo. Hij koos ervoor om stage te lopen bij Studio Hartzema om zijn kennis, bekwaamheid en kritische houding in grotere projecten te verbeteren om zo de echte stedelijke realiteit onder ogen te zien.