26 juni 2018

Stedenbouwkundig kader Havengebied Plaspoelpolder opgeleverd

Havengebied Plaspoelpolder

Na driekwart jaar planvorming met ontwikkelaars en gemeente is dan het Stedenbouwkundig kader voor het Havengebied in Rijswijk opgeleverd. In het plangebied van ongeveer 20ha ontstaat middels transformatie en nieuwbouw ruimte voor een gemengd en duurzaam stedelijk gebied met nautische kwaliteiten. Met behoud van de bedrijvigheid is een verdichting mogelijk.

In eerste instantie is het de bedoeling dat het Stedenbouwkundig kader de randvoorwaarden schept voor 1500 woningen. De randvoorwaarden zijn aanwezig om in de toekomst ook andere ontwikkelingen mogelijk te maken.

 

Overzicht

Deel deze pagina