2 juli 2019

Ruimtelijke kaders voor het Havenkwartier Rijswijk

De afgelopen week heeft Studio Hartzema aan alle betrokkenen de ruimtelijke kaders voor het Havenkwartier in Rijswijk gepresenteerd.  Dit deel van de Plaspoelpolder beloofd door transformatie en verdichting een aantrekkelijk werk- en woongebied te worden. De duurzame inrichting van de openbare ruimte en de nu nog verborgen bijzondere nautische kwaliteiten moeten het gaan doen! Nog de nodige hobbels te nemen maar een gezamenlijkheid is ervaren in de urgentie en in de meerwaarde voor Rijswijk.

Studio Hartzema heeft getekend voor de ruimtelijke kaders in opdracht van de gemeente Rijswijk.

Havenkwartier Rijswijk; nieuw ankerpunt in de regio. Voor de Metropoolregio Den Haag Rotterdam waarvan Rijswijk deel uitmaakt is een woningbouwopgave benoemd van 240.000 woningen. Een groot deel van deze woningen zullen binnen het bestaande stedelijke gebied moeten worden gerealiseerd. In een steeds voller wordende Randstad zijn de plekken met een gunstige (OV) bereikbaarheid, nabijheid van (centrum)voorzieningen en/of landschappelijke kwaliteit het meest aantrekkelijk voor transformatie en verdichting. De aantrekkelijkheid verbetert verder wanneer er sprake is van een combinatie van genoemde factoren (bereikbaarheid, voorzieningen en landschappelijke kwaliteit). Het levert een nieuwe vorm van stedelijkheid op. Niet het bekende centrum-stedelijke milieu, maar een verstedelijking op basis van een overlap van verschillende krachtenvelden en positieve locatie-eigenschappen.

Overzicht

Deel deze pagina