25 januari 2022

Rijswijk – Ons thuis meer dan ons huis

Met de steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn wij begonnen met het ontwerpend onderzoek ‘Ons thuis meer dan ons huis’. Hierin analyseren wij de potentie van zogenaamde ‘pocket plaatsen’ binnen de ontwikkeling van woon-werk gebied Het Havenkwartier te Rijswijk.

Wij geloven sterk in de potentie van verdichting en functionele gelaagdheid van nieuwe stedelijke omgevingen. Aan de andere kant denken we dat er een grote behoefte is aan onderzoek naar het netwerk van publieke ruimtes, als gemeenschappelijk instrument en als gereedschap om het thuisgevoel in de stad te vergroten. Meer specifiek denken we dat Nederlandse steden vanuit historisch perspectief altijd hebben geprofiteerd van deze morfologische margezones voor sociale cohesie.

Studio Hartzema is sinds het begin de partner van de gemeente Rijswijk op stedenbouwkundig gebied. In het Havenkwartier in Rijswijk geloven we dat pocket plaatsen bij kunnen dragen aan het gevoel van mensen om zich thuis te kunnen voelen in de stad, aan het activeren van het leven op straat en aan bewoners om elkaar buiten te ontmoeten en hun gewoontes voort te zetten buiten hun eigen voordeur. Het onderzoek wordt begin april 2022 afgerond.

Overzicht

Deel deze pagina