23 mei 2022

Studio Hartzema in Redesigning Deltas

Studio Hartzema en FRESH zijn officieel partners van TU Delft voor het programma Redesigning Deltas! De TU Delft, Deltares, het Delta Programma, Erasmus, WUR en PBL zijn een exploratief onderzoek gestart. Met als hoofdvraag hoe het ruimtelijk ontwerp een katalysator kan zijn, om de toekomst van onze delta veilig te stellen.  Het programma Redesiging Deltas beoogt de rol van het ruimtelijk ontwerp in het denken en beslissen over de toekomst van de Delta te versterken. Het eerste jaar 2022 staat in het teken van factfinding, de ontwerpstudie en een methodologische studie.  Studio Hartzema gaat, samen met Witteveen+Bos en Feddes-Olthof, een lange termijn ruimtelijke strategie voor Zeeland creëren, gericht op duurzame ontwikkeling.

Overzicht

Deel deze pagina