12 september 2011

Reactie op de conceptnota Infrastructuur en Ruimte

Reactie op de conceptnota Infrastructuur en Ruimte

Henk Hartzema schreef een reactie op de conceptnota Infrastructuur en Ruimte van minister Schultz-Van Haegen. De nota vervangt o.a. de Structuurvisie Randstad 2040 en de Nota”™s Ruimte en Mobiltieit. Geruisloos is hiermee het grote plannenmaken gestopt. Vrijheid in de vorm van deregulering en decentralisering krijgen we hiervoor terug.
De inspraakreactie beschrijft dat iedere stad, en dus ook de Randstad, behoefte heeft aan planning. Niet om alles vast te leggen of te reguleren, maar juist om de randvoorwaarden te creëren voor vrijheid en flexibiliteit.

Overzicht

Deel deze pagina