15 oktober 2019

Raadsbehandeling Masterplan Stationskwartier Zwijndrecht

Het Stationskwartier wordt het levendige hart van Zwijndrecht. Een gebied waar met plezier gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Een plek met voldoende voorzieningen én een plek die uitstekend bereikbaar is via de A16, het water en het spoor. Het Stationskwartier biedt kansen en wordt de komende 10 jaar groots aangepakt en opnieuw ingericht.

 

De kaders voor deze gebiedsontwikkeling zijn omschreven in een Masterplan opgesteld door Studio Hartzema in samenwerking met Inbo. Het college van B&W heeft het Masterplan op 15 oktober jl. voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Jos Huizinga: “We zien in de omgeving van het station kansen om de bestaande woningbouw aan te pakken en meer woningen te bouwen. De ambities dragen bij aan een ‘Krachtig Zwijndrecht’ waarmee we aan een aantal grote uitdagingen voor Zwijndrecht werken. Het Stationskwartier heeft alle ingrediënten om uit te groeien tot een bijzonder stuk Zwijndrecht. Het Masterplan voorziet in de juiste kaders om een flinke kwaliteitssprong te maken voor dit gebied.”

Spoorzone
Het Stationskwartier is onderdeel van de Spoorzone; een gezamenlijk plan voor de omgeving langs het spoor van de gemeenten Zwijndrecht, Dordrecht en de Provincie Zuid-Holland. Het betreft een omvangrijk gebied dat loopt van Develpoort en het stationsgebied in Zwijndrecht tot het Leerpark, Gezondheidspark en Amstelwijck in Dordrecht. De Spoorzone biedt kansen voor het creëren van 6.000 tot 9.000 nieuwe woningen en 2.500 nieuwe banen in de komende 10 jaar. In het Stationskwartier Zwijndrecht gaat het om ongeveer 1.200 woningen binnen een plangebied van 25 hectare.

 

Overzicht

Deel deze pagina