20 september 2022

Presentatie Zeelandia tijdens IABR – The time is now

Ontwerp en onderzoek Zeelandia is een provocatief laboratorium voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De studie is opgezet in het kader van Redesigning Deltas (RDD) een ambitieus, interdisciplinair en meerjarig project waarin ontwerp en ontwerp-gebaseerd onderzoek centraal staan. RDD heeft ook tot doel om parallel nieuwe partnerschappen en capaciteiten op te bouwen binnen de Nederlandse deltagemeenschap en van andere delta’s om implementatie te bevorderen, bijvoorbeeld door het leveren van een innovatief educatief ‘delta-design’-programma. RDD is een samenwerking tussen TU Delft, Deltares, WUR en PBL.

Als start van dit meerjarige onderzoek werkten vijf teams van stedenbouwers, landschapsarchitecten en ingenieurs van 15 bureaus samen aan vijf ‘momenten’ in de Delta: de Zuidwestelijke delta, Limburg, stad en haven van Rotterdam, polders in Midden-Delfland en het rivierengebied van de Waal. De teams kregen de opdracht een ontwerp te maken waarin rekening wordt gehouden met 2 tot 3 meter zeespiegelstijging. In de visies is nagedacht over wonen, zoetwatervoorraden, energieopwekking, infrastructurele aanpassingen, ecologische en economische gevolgen.

Zeelandia grijpt de zeespiegelstijging aan om de ruimtelijke mogelijkheden van de Zuidwestelijke delta te onderzoeken.  De monding van ons rivierengebied beschouwd als een ruimtelijk laboratorium. Hier toont zich een afgetekend en karaktervol landschap waarin waterwerken, voedselproductie, energiewinning, natuur en bewoning elkaar versterken.

Daar waar in de Hollandse traditie de grond handelswaar is geworden, toont in de Zuidwestelijke delta het op de zee herwonnen en door mensenhanden gemaakte land vervuld van trots. Systematisch zijn hier in het verleden keuzes gemaakt welke hebben geresulteerd in een landschap dat zich elk decennium krachtiger en weerbaarder toont. Het samenspel van dijken, dammen, windmolens, uitgestrekte akkers en de altijd aanwezige dreiging van de woeste zee vormen hier een indrukwekkend samenspel. Zeespiegelstijging zet dit landschap onder druk, maar biedt ook mogelijkheden het landschap opnieuw vorm te geven.

Voor deze testfase van het ruimtelijk ontwerpend onderzoek zijn drie waterscenario’s onderzocht, uitgaande van een zeespiegelstijging van 3 meter:

-Zeewaarts, met een groot buitengaats Valmeer

-Tegenhouden met het ophogen van alle bestaande zeekeringen tot 10m+NAP

-Superdelta waarin de zee het land kan binnendringen tot aan de Duitse grens.

De drie onderscheiden waterscenario’s leiden tot verschillende vormen van landinrichting en geven elk op hun manier uitdrukking aan de toekomst van de delta en daarmee van ons land als geheel. Het water is sturend in het grondgebruik en de landinrichting volgend op de maatschappelijke ontwikkelingen. Gemene deler is een Arcadië waarin diverse vormen van grondgebruik naast elkaar bestaan en in een nieuwe symbiose elkaar versterken. Een blauwgroene metropool tussen Rotterdam en Antwerpen waarin de mogelijkheden van een toekomstbestendig nieuwe planningstraditie zichtbaar wordt.

Team Zeelandia bestaat uit Studio Hartzema, Witteveen+Bos en FeddesOlthof.

Overzicht

Deel deze pagina