31 mei 2017

Pitch voor de Plaspoelpolder in Rijswijk

Tijdens het Transformatieplein op de Provada heeft Studio Hartzema woensdagmiddag 31 mei j.l. de gebiedsvisie gepresenteerd voor het havengebied in de Plaspoelpoder in Rijswijk. Concreet heeft Studio Hartzema zich gericht op een visie voor het havengebied aan de noordzijde van de Plaspoelpolder. Hier liggen volop kansen voor herontwikkeling. In dit gebied bestaat ook het grootste afbreukrisico voor ontwikkelingen zonder samenhangende visie.

 

Het havengebied kan in de visie uitgroeien tot een multifunctioneel stedelijk gebied met wonen, bedrijvigheid, horeca en ruimtelijke kwaliteit aan de waterkant.Een belangrijke plek neemt de strip in tussen de Burgemeester Elsenlaan en de Koopmansstraat. Als overgangsgebied tussen werken en wonen kan hier in hoge dichtheid een gemengd milieu ontstaan maar wordt ook een doorgang naar de haven uitgespaard in de bebouwing.

Overzicht

Deel deze pagina