14 maart 2022

Ontwikkeling Papendrecht Overtoom van start

Papendrecht heeft de afgelopen jaren intensief geïnvesteerd in het centrum. Het winkelcentrum is daardoor vrijwel geheel vernieuwd. Aan de randen van het centrum ligt nu de opgave om de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid te versterken. Om dat te realiseren zal Studio Hartzema de komende tijd samen met de gemeente en aanwezige stakeholders samenwerken aan het ontwikkelperspectief voor dit schakelgebied.

De opgave voor de Overtoom is tweeledig. In de wijk Kraaihoek worden de woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Daarbij wordt ook de Overtoom verlegd, waardoor ruimte vrijkomt aan de kant van het centrum. Door de verlegging van deze straat kan een kwalitatieve stadsentree worden gecreëerd, waarbij de huidige gesloten gevels door toevoeging van nieuwe woningbouw kunnen worden opengebroken en weinig aantrekkelijke openbare ruimte goed kan worden aangepakt.

De overtoom zal in een gezamenlijk ontwerpproces met de gemeente Papendrecht, aanwezige stakeholders en studio Hartzema en worden getransformeerd in een blijvend aantrekkelijk centrum en een goede overgang van de woonwijk Kraaihoek naar het centrum van Papendrecht.

Overzicht

Deel deze pagina