15 februari 2019

Ontwikkelvisie voor Havenkwartier Rijswijk

Studio Hartzema heeft van de gemeente Rijswijk de opdracht gekregen voor het opstellen van een ontwikkelvisie voor het Havenkwartier in de Plaspoelpolder. Deze ontwikkelvisie is het vervolg van het in juni 2018 opgeleverde Stedenbouwkundig kader. Het Havenkwartier omvat ongeveer 20ha waarin middels transformatie en nieuwbouw ruimte ontstaat voor een gemengd en duurzaam stedelijk gebied met nautische kwaliteiten.

Met behoud van de bedrijvigheid is een verdichting mogelijk. In eerste instantie is het de bedoeling dat het Stedenbouwkundig kader de randvoorwaarden schept voor 1500 woningen. De randvoorwaarden zijn aanwezig om in de toekomst ook andere ontwikkelingen mogelijk te maken.

Overzicht

Deel deze pagina