26 november 2019

Ontwikkelkader voor Plaspoelpolder West (noord) Rijswijk

Ontwikkelkader voor Plaspoelpolder West

Studio Hartzema heeft van de gemeente Rijswijk de opdracht gekregen voor het opstellen van een ruimtelijk-programmatisch ontwikkelkader (licht) voor Plaspoelpolder West (noord). De Plaspoelpolder is sterk in ontwikkeling, waarbij er ook meer ruimte komt voor woningbouw en andere functies in dit bedrijvengebied. Centraal in het plangebied ligt het Kesslerpark.

De transformatie en de verdichting van dit deel door nieuwe eigenaar Kadans is een belangrijke aanjager voor de geschetste ontwikkelingen.

Belangrijke motivatie voor de gemeente Rijswijk om te kiezen voor Studio Hartzema was met name de beschrijving van de eigenschappen van de hoofontwerper/overlegvoerder. De inbreng van diens onderbouwde visie inbreng, rekening houdend met verschillende belangen, stonden centraal in het plan van aanpak.
Het ontwikkelkader zal begin 2020 worden opgeleverd om richting te geven aan de diverse concrete herontwikkelingsinitiatieven en een bijdrage te leveren aan het project verstedelijkingsopgave stadsas Rijswijk.

Overzicht

Deel deze pagina