8 februari 2022

Nieuwe fase breekt aan voor Kesslerpark en omgeving

De gemeenteraad van Rijswijk heeft unaniem ingestemd met het Ontwikkelkader voor Kesslerpark en omgeving. Het terrein van het voormalige Shell complex en gebieden in de directe omgeving worden getransformeerd van een monofunctioneel bedrijvengebied naar een stedelijke campus met 2.100 woningen, bedrijvigheid en onderwijs.

In deze ontwikkeling, pal naast station Rijswijk, wordt daarnaast voorzien in een belangrijke rol voor de openbare ruimte. Asfalt wordt vervangen door groen, en er wordt hoog ingezet op openbaar vervoer en elektrische mobiliteit. Een stelsel van groene lanen, velden en hoven, groot en klein, vormen een aanvulling op de wegenstructuur.

Studio Hartzema mocht de gemeente Rijswijk adviseren bij het opstellen van het Ontwikkelkader Kesslerpark. Gezocht is naar een verlevendiging en verdichting van het gebied, met tegelijk een toename van kwalitatieve openbare ruimte, met veel plek voor voetgangers, fietsers en verblijf.

 

Afke Laarakker publiceerde in De Architect een artikel over het Ontwikkelkader voor Kessler Park en omgeving.

 

Rijswijk: Stad van de toekomst?

Rijswijk werd recent uitgeroepen tot de groenste stad van Nederland. Toch heeft de stad gelegen tussen Delft en Den Haag, niet alleen een positief imago. Studio Hartzema werkt aan twee stedenbouwkundige plannen die dat moeten veranderen. Deze maand werd het ontwikkelkader Kesslerpark en omgeving met 2100 woningen door de gemeenteraad goedgekeurd. Henk Hartzema: “De Plaspoelpolder heeft nu nog weinig herkenbaarheid, maar heeft alle potentie een stadswijk van de toekomst te worden.”

Zelf ken ik het gebied aan de rand bedrijventerrein Plaspoelpolder in Rijswijk vooral van het CBR. Ter voorbereiding op mijn rij-examen reed ik er vele rondjes en oefende er het inparkeren op halflege parkeerterreinen. Er was destijds ruimte genoeg op het monofunctionele bedrijventerrein en er lijkt in zeven jaar tijd niet veel veranderd. “Tachtig procent van de kantoren staat er leeg” vertelt stedenbouwkundige Henk Hartzema aan de telefoon.

Het CBR schreef in januari een brief aan de raad van de gemeente Rijswijk dat ze zich zorgen maakt dat er in de toekomst te weinig ruimte voor lesauto’s overblijft. Het ontwikkelkader voor een deel van de Plaspoelpolder, het Kesslerpark en omgeving, voorziet in verdichting. Dat betekent meer woningbouw, andere bedrijvigheid, meer groen en minder parkeerplekken op de Plaspoelpolder. Er wordt hoog ingezet op openbaar vervoer en elektrische auto’s. Onder het voormalig Shellkantoor is een parkeergarage die voorlopig ook gebruikt wordt voor openbaar parkeren.

Modernistische structuur

“Rijswijk heeft een modernistische opzet: de auto is dominant aanwezig,” vertelt Hartzema. In de plaats van het asfalt komen er ‘velden, hoven, lanen en andere groene ruimtes’. Het gebied met lange lijnen en wegen waar je doorheen sjeest, moet het een stuk stad worden met ‘plekken’ waar mensen willen verblijven. Bedrijven in het Kesslerpark leveren een stuk van hun kavel in. Die ruimte wordt gebruikt om te vergroenen.

Een belangrijk onderdeel van het plan vormt ook een ontwerp voor de stationsomgeving: “We willen dat je er wordt verwelkomd door een groot open veld zoals het Malieveld. Maar wel in een kleine schaal die beter past bij Rijswijk.”

Behalve minder asfalt en meer groen, omvat het plan voor het Kesslerpark meer programma. 2.100 woningen staan er op de agenda. En elk gebouw moet ook werkruimte bevatten – de focus ligt daarbij op de begane grond. Lange tijd was het feit dat Rijswijk ‘overal tussenin’ lag juist een nadeel, het gebied had daardoor weinig eigen identiteit. Door de ligging tussen Delft en Den Haag is Rijswijk nu juist erg aantrekkelijk als woon- of werklocatie, denkt Hartzema.

De omliggende gemeenten staan in ieder geval te popelen om het gebied te gebruiken. Er is een convenant gesloten met Delft: Rijswijk gaat studentenwoningen bouwen om het tekort in de studentenstad op te lossen. Daarnaast heeft het ROC Mondriaan interesse getoond zich te vestigen.

Ook wordt er gesproken over start-ups. Dankzij de aanwezigheid van TNO in het voormalige Shellkantoor lijkt Rijswijk geschikt voor bedrijven op het gebied van geothermie en duurzame energie, van bijvoorbeeld Delftse ingenieurs. In het gebied zijn nog voormalige proeflocaties aanwezig.

Kesslerpark: één van drie gebieden

Het Kesslerpark is slechts één van de drie gebieden in Rijswijk die wordt aangepakt. In het Havenkwartier en Boogaard stadcentrum komen respectievelijk 2.500 en 2.400 woningen. Door op drie plekken te verdichten kan je de stad weerbaarder maken denkt Hartzema. Er komt daar ruimte voor jonge bewoners. En dankzij het groen van de landgoederen en golfbaan, de parkachtige opzet van de nieuwe plannen is het aantrekkelijk voor een nieuw soort stedeling gaat hij verder: “Door corona zijn er veel mensen die niet alleen op zoek zijn naar het nieuwste koffietentje, maar ook gezonder willen leven.”

Is Rijswijk daarmee de stad van de toekomst?  Hartzema: “Zo leg ik het wel altijd uit, we moeten het alleen nog doen.” Het autoprobleem zal vanzelf worden opgelost denkt Hartzema: “We zetten een trend van collectief parkeren en openbaar vervoer in gang die bedrijven uiteindelijk zullen omarmen.” Of er in de stadswijk van de toekomst evenveel ruimte is voor oefenende lesauto’s valt te betwijfelen.

Overzicht

Deel deze pagina