9 september 2020

Nieuw park aan de Maas

Deze zomer heeft Studio Hartzema aan een beeld gewerkt voor Feyenoord City. De Nieuwe Kuip gold lang als de aanjager van de stedelijke ontwikkelingen in dit deel van ‘Zuid’, en terecht. In het kielzog van een dergelijke ontwikkeling kan de omgeving in beweging komen.
Tegelijkertijd is het maar de vraag of de Nieuwe Kuip er moet komen. Wie beelden uit de jaren ’90 bekijkt ziet een halfgevuld stadion en zelfs binnen twee jaar na het laatste kampioenschap was de Kuip niet altijd uitverkocht. En het is de vraag of het nieuwe stadion hier moet komen. Of de rivieroevers zoveel gezelliger worden met een gesloten doos. Niet voor niets zijn, los nog van de sentimenten over de Kuip zelf, de meningen verdeeld. De club twijfelt.

Feit is wel dat straks, door de monumentale status van de huidige Kuip, er twee ruimtevreters in dit gebied staan. Niet optimaal voor de een stad waar de ruimte schaars wordt. Een stadion met toebehoren beslaat al gauw 10ha. Dat is de helft van het Park bij de Euromast. Denk de Nieuwe Kuip dus even weg en er ligt hier een park aan de Maas. Een plek waar Zuid verbonden wordt met de rivier en de 3.000 geplande woningen ineens een geweldige ligging krijgen. Een prachtige en duurzame gebiedsontwikkeling dankzij de Nieuwe Kuip. Missie volbracht!

Overzicht