27 mei 2019

Masterplan Stationskwartier Zwijndrecht

Masterplan Stationskwartier Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht en woningcorporatie Woonkracht 10 hebben gezamenlijk Studio Hartzema de opdracht verleend voor het opstellen van een stedenbouwkundig Masterplan voor het Stationskwartier in Zwijndrecht. Dit complexe gebied van ongeveer 30ha. zal door nieuwbouw, transformatie en verdichting een levendige omgeving worden voor wonen, groen en stedelijke functies.

Tegelijkertijd zal door het verbeteren van routes en verbindingen het gebied een onlosmakelijk deel zijn van Zwijndrecht als geheel en daarbij bestaande kwaliteiten versterken.
De ontwikkeling van het Stationskwartier Zwijndrecht maakt deel uit van de verstedelijking van de spoorzone in de Drechtsteden.

Overzicht

Deel deze pagina