6 juli 2015

Masterplan entreegebied Leiden Bio Science Park vastgesteld

Een belangrijk onderdeel van het Leiden Bio Science park is het streven naar functiemenging; het toevoegen van stedelijke voorzieningen in het park waarin onderwijs en bedrijven samen met wonen een centrale plek innemen. De koppeling tussen deze functies is nu gevisualiseerd rondom een belangrijk knooppunt in het gebied.

Begin deze maand is de eerste grote stap gemaakt richting de realisatie hiervan. In samenwerking met studio Hartzema, de Universiteit en de gemeente Leiden is het Masterplan van dit deelgebied vastgesteld. Een belangrijke mijlpaal in de campusvorming waarin het maken van een hart een dynamische plek vormt voor ontmoeting en verblijf.

Overzicht

Deel deze pagina