11 december 2019

Lezing Land of Hope

Lezing Land of Hope

Op woensdag 11 december 2019 heeft Henk Hartzema een korte lezing gehouden tijdens de conferentie Take On The Future. Dit was een tweedaagse internationale conferentie reflecterend op planning visies, met een speciale focus op de NOVI, de recent gepubliceerde visie op ruimtelijke ordening en omgevingsontwerp. Onder de titel Land of Hope gaat Henk in op de culturele dimensie van onze planning. Van oudsher ligt hierin de nadruk op de interne samenhang van woon- en werkomgevingen.

Internationaal vermaard, heeft het onder andere een rijk palet aan wijken en buurten opgevelerd. Tegelijkertijd ontbeert de ruimte tussen de steden een betekenis en eigenaarschap, als het ware een niemandsland. Hierin ligt de toekomst van de ruimtelijke ordening.

Overzicht

Deel deze pagina