28 april 2020

Land of Hope: Lancering van nieuw onderzoeksproject

Studio Hartzema en FRESH Research kondigen met plezier de start aan van het nieuwe onderzoeksproject Land of Hope. Met Land of Hope willen Studio Hartzema en FRESH de onbebouwde ruimte van de Randstad onderzoeken en verifiëren of het geschikt is om nieuwe duurzame ontwikkelingen, systeemveranderingen en grootschalige interventies in zich op te nemen en haalt daarbij inspiratie uit de monumentale structuren van Superstudio en Constant Nieuwenhuys.

Wij danken Stimuleringsfonds hartelijk voor het toekennen van het project met een startsubsidie. ​​Wij werken met veel toewijding en enthousiasme verder aan een duurzame toekomst voor de Randstad. Bent u geïnteresseerd en/of wilt u de volledige onderzoeksopzet ontvangen? Neem dan contact op met Aikaterina Myserli op mail@studiohartzema.com.

Het onderzoek neemt een uitsnede van 100×100 km, waarvan naar schatting 75% onbebouwd is, als uitgangspunt voor een fictief open laboratorium, waarin via speculatief ontwerpend onderzoek uiteenlopende toekomstscenario’s en alternatieve mogelijkheden voor grondgebruik worden onderzocht met het doel een duurzame toekomstige ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken en het publieke debat hierover te stimuleren.

In de startfase beoogt ons team relevante partners te betrekken, een geschikt formaat voor openbare evenementen en publicaties te vinden om deze kwestie in de voorhoede van de huidige ontwerppraktijk te positioneren en de publieke discussie hierover in de volgende fase op gang te brengen.

 

 

Overzicht

Deel deze pagina