2 maart 2021

Goedkeuring Havenkwartier Plaspoelpolder

De gemeenteraad van Rijswijk heeft met een grote meerderheid voor het Ontwikkelkader Havenkwartier gestemd. Vier jaar na het vaststellen van de Toekomstvisie voor de Plaspoelpolder waar onder andere functiemenging werd voorgestaan aan de randen van dit bedrijventerrein kan nu een begin gemaakt worden met een gemengd stedelijk gebied met 80.000m2 bedrijvigheid en 2500 woningen. Deze worden ontwikkeld in een gebied van 20ha rond de haven van Rijswijk aan de Vliet.

Een groen-blauw raamwerk biedt een duurzaam kader waarbinnen verdichting van bebouwing mogelijk is. Het water wordt geactiveerd, de kades openbaar en ook de ontwikkelkavels voegen nieuwe openbare ruimtes toe. Met zijn nautische kwaliteiten voegt het Havenkwartier een bijzondere en levendige wijk toe aan Rijswijk.

Studio Hartzema mocht in een breed opgezet team van gemeente en externe adviseurs de stedenbouwkundige kaders opstellen.

Overzicht

Deel deze pagina