21 maart 2016

Eerste bijeenkomst Focusgroep Park Vogelenzang

Voor de ontwikkeling van het Stedenbouwkundig Masterplan voor Park Vogelenzang is er in opdracht van GGZ inGeest een participatietraject opgestart.

In dit kader is er een Focusgroep gevormd met omwonenden en belanghebbenden die actief betrokken worden bij deze planontwikkelingen. Voor de komende maanden zijn hiervoor een aantal bijeenkomsten met deze Focusgroep gepland. Afgelopen maandag 21 maart j.l. vond de eerste bijeenkomst met de Focusgroep plaats. De bijeenkomst werd geleid door Henk Hartzema en landschapsarchitecte Marlies van Diest (Bureau Marlies van Diest ontwerp) in aanwezigheid van de Gemeente Bloemendaal.

Overzicht

Deel deze pagina